Avtaler i bemannings-bransjen: – En verkebyll i arbeidslivet

KRAV: –Jeg mener at LO burde ha krevd av den rødgrønne regjeringa å gripe inn mot dette. 
Det kunne regjeringa ha gjort med et lovforslag den gangen, sier Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

KRAV: –Jeg mener at LO burde ha krevd av den rødgrønne regjeringa å gripe inn mot dette. Det kunne regjeringa ha gjort med et lovforslag den gangen, sier Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Verken Arbeiderpartiet eller LO har fulgt med i timen, mener Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening.

2015040812000020150415091824

At LO ikke har fulgt med i timen, er mildt sagt.

Kjell Skjærvø, ombud i Oslo Bygningsarbeiderforening

LOs juridiske avdeling har til nå ikke fått inn noen saker som har vært egnet for domstolsbehandling eller prøving.

Atle S. Johansen, leder av LOs juridiske avdeling

yngvil@lomedia.no

Arbeiderpartiet krever opprydding i bemanningsbransjen, slik at innleide arbeidere får fast lønn. Kjell Skjærvø i Oslo bygningsarbeiderforening mener Ap kommer seint på banen.

– Da denne avtaleformen ble vanlig, i tida etter finanskrisa, hadde vi rødgrønn regjering. Det den rødgrønne fraksjonen nå har krevd, hadde de rikelig tid til å gjennomføre mens de selv satt i regjering. At de rødgrønne ikke gjorde noe med dette, ligger som en av de store verkebyllene i arbeidslivet, sier Skjærvø.

Han er blant de i fagbevegelsen som har stått i spissen i kampen mot sosial dumping i arbeidslivet, og har skrevet håndbok for tillitsvalgte om temaet.

Lovforslag ble nedstemt

Rett før påske behandlet Stortinget endringene i arbeidsmiljøloven. Da foreslo Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet å presisere i loven hva innholdet i faste ansettelser skal være.

Forslaget ble nedstemt av det borgerlige flertallet 24. mars.

– Et stadig større problem

Vi spør Dag Terje Andersen (Ap), andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen:

– Arbeidsavtaler om «fast ansettelse uten garantilønn» ble vanlig i bemanningsbransjen mens de rødgrønne satt i regjering. Hvorfor sørget dere ikke for en slik presisering da?

– Det er helt åpenbart at dette har blitt et stadig større problem. Vi er blitt mer klar over dette siden vi satt i regjering, sier Andersen.

– Da vi la fram en handlingsplan mot sosial dumping våren 2013, var ikke den ment å være vår siste. Vi tror det i framtiden kommer nye «kreative» måter å presse arbeidstakere i Norge. Det vil kreve nye tiltak mot sosial dumping, sier han.

– LO fulgte heller ikke med

Det er ikke bare Ap som får sitt pass påskrevet av Skjærvø.

– At LO ikke har fulgt med i timen, er mildt sagt. Jeg mener at LO burde ha krevd av den rødgrønne regjeringa å gripe inn mot dette.

Det kunne regjeringa ha gjort med et lovforslag den gangen, mener han.

LO tilbakeviser kritikken

Atle S. Johansen, leder av LOs juridiske avdeling, er ikke enig i kritikken.

– Det er heller ingen LO-forbund, meg bekjent, som under forrige regjering krevde noen slik klargjøring i loven, skriver han i en epost til FriFagbevegelse.

– Den første som tok til orde for at disse avtaleformene i realiteten ikke var å anse som faste arbeidsavtaler var LO ved advokat Karen Sophie Steen, blant annet i Gyldendals kommentarutgave til arbeidsmiljøloven, utgitt i 2011 (fra side 594). Hun utdypet dette i Tidsskriftet Arbeidsrett i 2013, etter at hun hadde blitt imøtegått av NHO-advokat Gerd Egede Nissen med flere i samme tidsskrift i 2012, skriver Johansen.

– LOs juridiske avdeling har til nå ikke fått inn noen saker som har vært egnet for domstolsbehandling eller prøving, legger han til.

– Det smitter

De fleste arbeidsgivere er anstendige, mener Skjærvø. Og fagbevegelsen passer på. Men på sikt frykter han slike avtaler vil smitte over på flere bransjer.

Det har allerede begynt, påpeker han.

– Vi har sett i flere år at vanlige firmaer som ikke er bemanningsforetak har begynt med det samme, sier Skjærvø.

Ingen definisjon av fast ansettelse

Arbeidsmiljøloven presiserer ikke hva en fast ansettelse er.

Det er et problem for mange som jobber i bemanningsbransjen, og etter hvert i andre bransjer, som blir «fast ansatt uten garantilønn».

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet krever at loven endres slik at «fast ansettelse» er definert som forutsigbart arbeid, forutsigbar lønn og oppsigelsesvern.

Disse partiene foreslo en lovendring som ble nedstemt i Stortinget 24. mars da den nye arbeidsmiljøloven ble vedtatt.

Arbeiderpartiet burde ha fått inn en slik presisering i loven da partiet hadde regjeringsmakt, mener Kjell Skjervø i Oslo Bygningsarbeiderforening.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy