Begge Fagforbundets representanter innstilt til plass i LO-ledelsen

Per Flakstad

Både Roger Haga Heimli og Kristin Sæther får plass i LO-ledelsen hvis kongressen følger innstillingen til valgkomiteen.

2017051113183520170511132440

helge@lomedia.no

hanne@lomedia.no

Valgkomiteen har samlet seg om Roger Haga Heimli som annen nestleder og Kristin Sæther som ny forbundssekretær. Det betyr av Renée Rasmussen og Mimmi Kvisvik ble vraket.

Kongressen har nå pause fram til klokka tre. Da starter valgdebatten.

Som ventet er Hans Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet innstilt som ny LO-leder og Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor innstilt som ny første nestleder.

Her er de innstilte kandidatene:

Hans-Christian Gabrielsen var medlem av Røyken kommunestyre for Arbeiderpartiet fra 1995 til 2003. Han var leder av Røyken Arbeiderparti fra 1999-2001, nestleder i Buskerud Arbeiderparti fra 2001. Han har vært medlem av landsstyret i Arbeiderpartiet og av partiets EU-utvalg.

Han ble valgt inn i Aps sentralstyre i vår.

Selv om LOS ledelse består av åtte personer, så ligger den reelle makta hos ledertroikaen, med stemmerett i sekretariatet og på kongressen. Dermed er det viktig hvilke forbund som får inn sine kandidater der. 1. nestleder er dessuten stedfortredende LO-leder når det trengs.

Peggy Hessen Følsvik (57) fra Handel og Kontor har fartstid som førstesekretær i LO-ledelsen fra 2013. Hun kom fra vervet som første nestleder i Handel og Kontor. Hun har åtte år bak seg som nestleder i HK.

Følsvik har lang yrkeserfaring fra luftfarten, har hatt mange stillinger i Braathens og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap. Som faglig tillitsvalgt var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), Hun ble nestleder i Handel og Kontor i 2004, og kom da fra vervet som leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere var hun fulltids klubbleder i Braathens Funksjonærklubb.

Hun markerte seg som frontfigur da Braathens ble kjøpt opp av SAS og de krevde likebehandling for de ansatte. De kjørte saken helt til Høyesterett og vant i 2006.

Følsvik er fra Vigra utenfor Ålesund, og har mann og to døtre.

Roger Haga Heimli (49), Fagforbundet, nestleder

Nytt navn i LO-ledelsen er bergenseren Roger Haga Heimli. Han har sittet i Fagforbundets arbeidsutvalg og i landsstyret fra 2005. Han er utdannet rørlegger og har vært leder i fagforbundet Hordaland fra 2003.

Han har også bakgrunn som ungdomstillitsvalgt, og senere omstillingstillitsvalgt og konserntillitsvalgt i Bergen kommune.

I dag er Heimli en av ti i Fagforbundets politiske toppledelse, og har bred kunnskap om offentlig sektor.

I årene i toppledelsen i Fagforbundet har Heimli særlig jobbet med tarifforhandlinger, omstilling og internasjonale spørsmål. Han har hatt ansvaret for arbeidet med internasjonale handelsavtaler, blant annet TISA-avtalen, og saker som skatteunndragelse, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet.

Fagforbundet sender Roger Haga Heimli som nestlederkandidat til LO.

Hjemme i Fana i Bergen har han kone og en sønn.

Julie Lødrup, NTL (33), førstesekretær

Julie Lødrup blir den yngste i ledelsen med sine 33 år. Hun ble valgt til forbundsekretær i NTL i 2012.

Hun startet sin fagligpolitiske løpebane som medlem av representantskapet i Oslo Arbeiderparti i 1998. Etter det har det gått slag i slag med jobber og verv, i AUF, Arbeiderpartiet, studentpolitikk, og lokalpolitikk i Oslo. Har erfaring fra jobb som politisk rådgiver i Kulturdepartementet, daglig leder i Manifest Analyse fra 2010 til 2012 og generalsekretær i AUF fra 2008 til 2010.

Av utdanning har hun Master i Politics and Government in the European Union ved prestisjeskolen London School of Economics (LSE) and Political Science og bachelorgrad i Europastudier ved Universitetet i Oslo.

Hun er medlem av Oslo bystyre for Ap, og nestleder i St. Hanshaugen Arbeiderparti.

Trude Tinnlund (49), Fellesforbundet, LO-sekretær

Trude Tinnlund ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Trude Tinnlund kommer fra Fredrikstad i Østfold, og har sin yrkesbakgrunn fra Peterson Emballasje AS i Sarpsborg hvor hun var operatør fra 1989 til 1999 inntil hun ble heltidstillitsvalgt i bedriften.

Hun var først nestleder og senere klubbleder fra 2002 til 2007. Siden januar 2008 har hun vært leder og heltidstillitsvalgt i Fellesforbundet avd 851 Østfold, en avdeling som har medlemmer både fra det grafiske området og fra hotell og restaurantområdet.

Trude Tinnlund har hatt en rekke tillitsverv. Hun ble medlem av forbundsstyret i Norsk Grafisk Forbund i 2001 og var likestillingsansvarlig inntil forbundet ble en del av Fellesforbundet i 2006. Hun har vært medlem av forbundsstyret i Fellesforbundet siden 2006. Trude har deltatt i sentrale forhandlinger og meklinger, blant annet i frontfagene. Hun har tatt LO-skolen og en rekke andre kurs. Trude Tinnlund var konsernstyrerepresentant i Peterson AS fra 2001 – 2008.

Tinnlunds ansvarsområder i LO-ledelsen har i tillegg til LOs administrasjon/personal vært arbeidsmarkedspolitikk – NAV, sosial dumping, arbeidsinnvandring, fag- og yrkesopplæring, etter- og videreutdanning og sosialpolitikk.

Are Tomasgard (49), Industri Energi, LO-sekretær

Tomasgard ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han har mange år bak seg som tillitsvalgt i fagbevegelsen lokalt og på fylkesplan, samt flere perioder som lokal- og fylkespolitiker for Arbeiderpartiet. Fra 2011 og fram til LO- kongressen i 2013 var han ordfører for Arbeiderpartiet i Sørum kommune i Akershus.

Tomasgard har vært gründer, skrevet bok om forhandlinger, vært fagoperatør på Zinken i Odda, selvstendig næringsdrivende, har bak seg en periode på Hordaland fylkesting, to perioder i Odda kommunestyre og to perioder i Sørum kommunestyre. Fra 2006 og fram til han ble valgt som ordfører i 2011 var han spesialrådgiver i Industri Energi og før det Næringspolitisk utreder i Kjemisk Forbund. Han er utdannet fagoperatør i elektro kjemisk prosess industri, men er også bedriftsøkonom fra BI. Han har også studert delfag i organisasjonspsykologi, statsvitenskap, sosiologi og samfunnsøkonomi.

Hans ansvarsområder i LO har vært tariff og hovedavtalene i LO Kommune, LO Stat, Kirkens Arbeidsgiverforening. Ungdomsarbeid og rekruttering av ungdom, student- og elevmedlemskap, boligpolitikk, barnehage og grunnskole, helse, sosial og barnevern, rusfeltet, næringsrettet forskning og distriktssekretærene i LO.

Terje O. Olsson (59), EL og IT Forbundet, LO-sekretær

Terje Olav Olsson ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær på LO-kongressen 2013. Han kommer fra vervet som hovedkasserer i EL & IT Forbundet. Olsson er utdannet energimontør og ansatt i Hafslund Nycomed. Han ble klubbtillitsvalgt allerede i 1981, og var i perioden 1989 til 2001 ansattes representant i Hafslund Nycomeds styre.

Olsson ble valgt inn i forbundsstyret i 1994, først i Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund og deretter i EL & IT Forbundet etter sammenslåingen med Norsk Tele- og Dataforbund i 1999. Han satt i forbundsstyret fram til 2001, da landsmøtet valgte han som forbundets nye hovedkasserer.

Terje Olsson er aktiv i Arbeiderpartiet på hjemstedet Askim og ble ved årsmøtet i mars 2014 styremedlem i Askim Arbeiderparti.

I LO-ledelsen har han hatt ansvar for blant annet rekruttering, fiskeripolitikk, trygdeoppgjøret, Nordvest-Russland og det baltiske faglige nettverket Bastun.

Kristin Sæther (50), Fagforbundet

Kristin Sæther fra Trondheim har bakgrunn som hjelpepleier, "før rørsla tok henne", som hun sier det i sin egen CV. Hun blir lansert som kandidat nummer to fra Fagforbundet som er LOs største medlemsforbund.

Kristin Sæther har vært i LO-systemet siden 1991. Kristin Sæther har sittet som leder av Fagforbundet Trondheim siden 2002. Fagforeningen er en av landets aller største fagforeninger. Hun er utdannet hjelpepleier, har videreutdanning i administrasjon og har gjennomført en omfattende tillitsvalgtopplæring. Sæther har blant annet arbeidet i en bolig for funksjonshemmede, i rusomsorgen og vært lærer på en folkehøyskole. Hun har også sittet i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet i en periode.

Hun karakteriserer seg selv om langt til venstre i Arbeiderpartiet.

Vraket:

Renée Rasmussen (48), MFO, LO-sekretær

Renée Rasmussen ble valgt inn i LOs ledelse som LO-sekretær ved kongressen i 2013. Hun kom fra vervet som forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som hun innehadde fra 2009.

Fra 2002 var hun nestleder i MFO. Hun er utdannet oboist fra Norges musikkhøgskole og har permisjon fra sin jobb i Kongelige norske marines musikkorps i Horten. Fram til 2002 var hun leder i MFO Vestfold, Buskerud og Telemark.

Vraket utfordrer:

Mimmi Kvisvik (59), FO

Kvisvik er fra Buskerud og Telemark ble kongressvalgt forbundsleder i Fellesorganisasjonen i mars 2015, etter at hun rykket opp som leder i foregående periode.

Ble utdannet sosionom i 1985, og tok sosialpedagogikk i Danmark i 1994.

I 2006 ble hun valgt inn i FO-ledelsen som nestleder i 2006. Da kom hun fra stillingen som helse- og sosialsjef på Notodden. Hun ble konstituert forbundsleder i november 2012, og ble valgt til forbundsleder i mars 2013.

MEST LEST:
PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

PÅ STORTINGET: Det har tatt litt tid for Sara Bell å bli kjent med labyrinten på Stortinget. Nå kan hun veien, og er klar for SV seier i høst.

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

BY OG LAND: Barne- og ungdomsarbeider Erika Abazi i Oslo tjener litt mer enn Roger Sagplads på Tynset, men har mindre plass hjemme. Abazi enn har en 3-roms leilighet på 74 kvadratmeter, mens Sagplads har en enebolig på 180 kvadrat.

Sissel M. Rasmussen

Erika (38) og Roger (34) har samme jobb, samme type arbeidsgiver og samme fagforening. Så langt strekker lønna deres seg i byen og på bygda

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

BESKYTTET: Ahus-portør Magnus Kinne, som her får første dose Moderna av sykepleier Andrea Navarrete i slutten av mars, skal på papiret være godt vernet mot delta-varianten dersom han fulgte opp med dose to seks uker senere.

Heiko Junge / NTB

To vaksinedoser beskytter mot deltavarianten

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-representant: – Vi trenger SV i det rødgrønne samarbeidet for at tyngdepunktet skal bli riktig

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

KRITISK: Det er vanskelig å forstå hvorfor Skatteetaten droppet en gjennomgang som kunne avdekke unndragelser som kanskje er så store som en halv milliard kroner, synes LO-advokat Kjetil Edvardsen.

Werner Juvik

LO-advokat mener Stendi har sluppet unna en halv milliard i arbeidsgiveravgift

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

KRITISK: Ap får kritikk for sin nordnorge-politikk fra den potensielle regjeringspartneren Senterpartiet.

Jan-Erik Østlie

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy