JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helseministeren fikk kritikk fra Fagforbundets leder:

Bent Høie svarer Mette Nord: – Personell med helsefagutdanning er selvsagt kvalifisert testpersonell

– Helsepersonell med tilgjengelig kapasitet er selvfølgelig ønsket i arbeidet med testing, sier helseminister Bent Høie.

– Helsepersonell med tilgjengelig kapasitet er selvfølgelig ønsket i arbeidet med testing, sier helseminister Bent Høie.

Nanna Aanes Wolden

Da ingen av Fagforbundets medlemmer ble nevn av Bent Høie som potensielt testpersonell, reagerte forbundsleder Mette Nord. Nå har Høie svart.

2020081910123120200819101330

guro.gn@hotmail.com

Onsdag 12. august holdt helseminister Bent Høie pressekonferanse om nye retningslinjer og råd i forbindelse med koronasmitten. Der ble også de nye testkriteriene nevnt.

– Loven gir adgang for testpersonell til å benytte medhjelpere med nødvendige kvalifikasjoner og opplæring. Det kan være folk fra sivilforsvaret, Norges Røde Kors eller Norsk Folkehjelp eller medisin- og sykepleierstudenter, sa Høie da.

Nå er Fagforbundets medlemmer klare til testdugnad

Vil opprettholde normal drift

Dette fikk Mette Nord til å reagere.

– Han må ikke glemme at vi har mange med god kompetanse innen helsefag som kan være med å hjelpe. Vi må ta i bruk de ressursene vi allerede har, sier Nord.

Nå har helseministeren svart på Nords reaksjon.

– Personell med helsefagutdanning er selvsagt kvalifisert testpersonell. Det er imidlertid viktig at disse ikke går ut av ordinært arbeid som igjen vil kunne svekke forsvarligheten i tilbudet til pasienter og brukere. Derfor oppfordret statsråden frivillige til å delta forutsatt nødvendige kvalifikasjoner og opplæring. Helsepersonell med tilgjengelig kapasitet er selvfølgelig ønsket i arbeidet med testing, skriver Bent Høie i en mail til Fagbladet.

Helse- og omsorgsdepartementet er opptatt av at tjenestene skal kunne opprettholde mest mulig normal drift, men er klare på at landet trenger alt helsepersonell med ledig kapasitet.

– Vi vet for eksempel at helsesykepleiere i første fase av pandemien ble flyttet fra helsestasjoner og skolehelsetjenesten for å arbeide med blant annet testing. Vi ønsker at disse går tilbake til ordinært arbeid, skriver han.

På spørsmålet om hvorfor han ikke nevnte hverken helsefagarbeidere, helsesekretærer eller bioingeniører som potensielle testmedhjelpere, svarer han dette:

– Poenget var å nevne grupper som ikke nødvendigvis er helsefaglig utdannet, eller ikke ferdig utdannet, som kan avlaste personell med helsefaglig utdanning. Forutsetningen er selvsagt at det har nødvendige kvalifikasjoner og opplæring.

Fikk svar på brev

– Vi ser nå at en rekke kommuner ikke har god nok kapasitet til å teste innbyggerne. Dette har vi advart mot lenge, også i brev til helseministeren. Nå må Bent Høie sørge for at det blir nok personell til å gjennomføre testene, og at kommunene har økonomi til å gjennomføre flere koronatester, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

I juni sendte Fagforbundet brev til Helsedepartementet med innspill om tiltak for å sikre nødvendig kapasitet til å ivareta pasientenes behov for behandling og omsorg, også under koronapandemien.

Svaret fra departementet kom 25. juni, og lød som følgende:

De ansatte og deres organisasjoner vil være viktige bidragsytere i de pågående prosessene i helseforetak og kommuner for å sikre tilstrekkelig kompetanse og riktig bruk av kompetanse. Fagforbundet oppfordres til å fortsette med å være en aktiv deltaker og bidragsyter til arbeidet både med hensyn til håndtering av koronapandemien og for det langsiktige arbeidet i helse- og omsorgstjenestene.

I Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal- helse- og sykehusplan 2020-2023 fremheves behovet for kompetanseutvikling og livslang læring for personell, herunder også helsefagarbeidere. Helseforetakene er bedt om å lage planer for å sikre tilstrekkelig kompetanse. Det skal legges til rette for livslang læring og arbeides videre med å utvikle en heltidskultur.

Helsefagarbeidere fremheves i meldingen, i tillegg til sykepleiere, som en av to helsepersonellgrupper det skal satses spesielt på i planperioden.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy