Levekårsundersøkelse:

Bønder og leger er blant de mest tilfredse med jobben. Sjekk hele lista

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse i jobben, i følge Statistisk sentralbyrå.

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse i jobben, i følge Statistisk sentralbyrå.

Håvard Sæbø

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989.

2020063008460420200630085153

Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019 viser at de eldste arbeidstakerne er mest fornøyd: 92 prosent i alderen 45–66 år er tilfreds med jobben, mot henholdsvis 85 og 86 prosent av sysselsatte i alderen 18–24 og 25–44 år.

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse.

Se hele lista her:

{f1}

Lavest jobbtilfredshet

Blant dem med lavest jobbtilfredshet er renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

– Jobbtilfredshet ser ut til å henge tett sammen med muligheter for å utnytte og videreutvikle kompetanse. Yrkesgruppene der flest oppgir at de har gode muligheter for å bruke utdanningen sin og lære nye ting, er også mest motivert og engasjert i arbeidet sitt. Dette er i all hovedsak de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier seniorrådgiver Mari Lande With i SSB.

Selv om de fleste trives på jobb, er det mange som opplever ulike typer arbeidsmiljøproblemer.

– Tunge løft og andre fysiske belastninger er utbredt i yrker med høy jobbtilfredshet, som fiskere og bønder, men også i yrker hvor tilfredsheten er lavere, som blant sykepleiere og andre helseyrker, renholdere og byggearbeidere. De som har fysisk tungt arbeid, er også de yrkesgruppene som har mest jobbrelatert sykefravær, sier hun.

Fysiske belastninger har samtidig blitt betydelig mindre vanlig over tid.

Dette er snittlønnen i 350 yrker

Psykososiale arbeidsmiljøproblemer

Lærere, sykepleiere, politi og andre sikkerhets-yrker er særlig utsatt for psykososiale arbeidsmiljøproblemer, både i møte med pasienter, klienter og elever, og i forholdet til kolleger og ledere.

Andre opplever i større grad at jobb går ut over privatlivet. Om lag 25 prosent av ledere, bønder og sysselsatte i medisinske yrker oppgir at krav på jobb forstyrrer hjemme- og familieliv, mot 15 prosent blant sysselsatte sett under ett.

Dette er samtidig noen av yrkesgruppene som er mest tilfreds med jobben sin.

I disse yrkene er flest tilfreds med jobben

Alle yrker 88 prosent

Bønder, fiskere mv 95 prosent

Presisjonsarbeidere, kunsthåndverkere og andre håndverkere 94 prosent

Ledere 93 prosent

Medisinske yrker 92 prosent

Realister, sivilingeniører mv. 91 prosent

Helserelaterte yrker 91 prosent

Kontormedarbeidere, postbud, arkivmedarbeidere mv. 91 prosent

Ingeniører mv. 90 prosent

Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 90 prosent

Yrker innen kultur, idrett mv. 90 prosent

Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg 89 prosent

IKT-rådgivere og IKT-teknikere 89 prosent

Juridiske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske yrker 89 prosent

Pleie- og omsorgsarbeidere 89 prosent

Metall- og maskinarbeidere 89 prosent

Elektrikere, elektronikere mv. 89 prosent

Sikkerhetsarbeidere, politi, tollere og militære 89 prosent

Sykepleiere og spesialsykepleiere 87 prosent

Undervisningsyrker 87 prosent

Transportarbeidere og operatører av mobile maskiner mv. 87 prosent

Yrker innen personlig tjenesteyting 86 prosent

Byggearbeidere 86 prosent

Økonomi- og logistikkmedarbeidere 84 prosent

Salgsyrker 82 prosent

Prosess- og maskinoperatører og montører 82 prosent

Kundeserviceyrker 81 prosent

Renholdere mv. 78 prosent

Hjelpearbeidere i jordbruk, bergverk mv. 69 prosent

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy