JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

Dataproblemer i Nav: – En enorm kostnadsbombe

– Nav kan ikke fortsette å børste problemene under teppet. Det vil bare ramme de svakeste, sier Per Per Olaf Lundteigen.

– Nav kan ikke fortsette å børste problemene under teppet. Det vil bare ramme de svakeste, sier Per Per Olaf Lundteigen.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ledelsen i Nav må være mer tydelig på hva digitalisering koster, mener stortingspolitikere.

2024012609354020240126093539

merete.jansen@lomedia.no

FriFagbevegelse og Fagbladet skrev tirsdag om pengemangelen i Nav som gjør at etaten fortsatt opererer med dataløsninger som skulle vært skrotet på 1990-tallet.

Ny frist for utskifting av Infotrygd, som blant annet brukes til utbetaling av sykepenger, er satt til utgangen av 2027.

Navs budsjett for digital utvikling er minst en halv milliard kroner lavere enn det de ulike avdelingene i Nav har rapportert inn at de trenger.

Teknologidirektør Heidrun Reisæter sa at hun ikke ser på dette som en underdekning.

– Hvis vi legger sammen alle Navs ønsker og ambisjoner i forbindelse med en budsjettprosess, vil vi nå høye tall. Hvis vi derimot snakker om hva som trengs for å komme oss ut av de gamle systemene, lander vi på helt andre summer, sa hun.

Hva som faktisk trengs, hadde hun ikke noe tall på.

Per Olaf Lundteigen (Sp), som er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er skuffet over at Nav ikke klarer å adressere problemene tydeligere:

Leif Martin Kirknes

– Dette er bare ett av mange eksempler på at mangler blir bagatellisert og gjort til omtrentligheter. Vi må få presentert noe ordentlig, med høyt presisjonsnivå, hvis Stortinget skal klare å ta stilling til hva som bør gjøres, sier han.

SVs Freddy André Øvstegård, som leder samme stortingskomité, etterlyser også en mer realistisk beskrivelse av situasjonen, men han peker på regjeringen.

– Det er lite Nav får gjort uten penger, og det er lite Stortinget får gjort uten at regjeringen kommer til oss med et realistisk bilde av situasjonen, sier han.

Kan arbeidsgiver sparke meg fordi jeg er syk?

Ta penger fra drift

Lundteigen (Sp) påpeker at mangelen på finansiering av store prosjekter som drar ut i tid, gjør at etaten til slutt må hente penger fra driften.

– Man må bruke driftspenger for å finansiere gjenstående IT-arbeid. På toppen av dette kommer økende utgifter til lisenser og drifting av datasystemene – nesten 130 millioner kroner i 2024. I sum er det en enorm kostnadsbombe som ligger der, noe som kan sette press på Nav for å si opp folk. Og da blir det gjerne de som jobber i førstelinjen, altså ut mot brukerne, frykter Lundteigen.

– Nav kan ikke fortsette å børste problemene under teppet. Det vil bare ramme de svakeste, påpeker han.

Lederen av Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, har uttalt til FriFagbevegelse at det ikke ligger an til noen nedbemanning i 2024, men at det kan komme på sikt.

– Uten styrking av budsjettene så vil det kunne bli aktuelt på sikt når vi ser på det som ligger inne av kutt i budsjettene framover, sier Homme.

Han påpeker også at når det trengs mer penger til modernisering, svekkes tjenestene på andre områder:

– Mange arbeidsledige, folk med sykepenger og folk med arbeidsavklaringspenger vil oppleve at oppfølgingen vil bli svakere. Det vil også bli så trangt ute på NAV-kontorene at det vil bli vanskelig å hjelpe ukrainerne som er ferdig med sine introduksjonsprogrammer og å realisere ungdomsgarantien til regjeringa.

Navs ledelse er slett ikke uenig i denne beskrivelsen:

– Vi er helt enig med de tillitsvalgte i at Nav møter økte forventninger i en tid med økte levekostnader, ungdomsgaranti og flere ukrainske flyktninger. Dette kommer samtidig som vi skal utvikle og modernisere IT-systemer, skriver teknologidirektør Heidrun Reisæter i en e-post.

– Nav er avhengig av tilleggsfinansiering for de større moderniseringsområdene våre, legger hun til.

Høyres idé om å nekte unge uføretrygd får slakt

– Henter ut gevinster før de er realisert

Torgeir Homme har videre påpekt at i Navs budsjetter legger man noen ganger inn kutt ut fra en forventning om at nye, tekniske løsninger skal gjøre arbeidet mer effektivt.

– Dermed må vi bruke penger fra driftsbudsjettet for å fullføre utviklingen av for eksempel automatisering av sykepengebehandlingen.

Dette er noe som også bekymrer SVs Øvstegård:

– Det er stort press på digitalisering og effektivisering, og så henter man ut gevinster som kun finnes i spådommer.

SV-politikeren peker spesielt på P4, et prosjekt som skal sørge for at de gamle løsningene Arena og Abetal fra arbeidsmarkedsetaten kan fases ut. Datoen Nav opererer med for endelig å avslutte Arena, er utgangen av 2030. Arbeidet har pågått i flere tiår.

Teknologidirektør Heidrun Reisæter avviser at Nav bruker penger fra driftsbudsjettet for å fullføre automatiseringen av sykepengebehandlingen på grunn av gevinstuttak.

– Dette skjer fordi utviklingen av løsningen dessverre er forsinket og «programfinansieringen» er brukt opp. I et tidligere prosjekt ble arbeidet med å ta ut gevinster startet før de var realisert, men dette ble stanset tidlig. Vi har gått bort fra denne måten å løse dette på, skriver hun.

Navs teknologidirektør Heidrun Reisæter avviser at etaten henter ut gevinster fra effektivisering før de er realisert.

Navs teknologidirektør Heidrun Reisæter avviser at etaten henter ut gevinster fra effektivisering før de er realisert.

Merete Jansen

Også bekymret for personvernet

– Jeg mener det er bekymringsfullt, det som ansatte i Nav melder fra om, og særlig kombinert med sakene vi ser med personvernbrudd i Nav, sier Øvstegård videre.

FriFagbevegelse har tidligere skrevet en rekke artikler om Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt som gikk til sak mot egen arbeidsgiver for det hun mente var brutt på personvernet. Datatilsynet har flere ganger bedt Nav rydde opp i mangelfullt personvern og varslet før jul 2023 et gebyr på 20 millioner kroner fordi de mente bruddene var alvorlige.

Sp-politiker Per Olaf Lundteigen er opprørt over måten Nav har møtt kritikken på.

– Kjernen i varselet er at altfor mange ansatte har tilgang på privat informasjon om brukerne. Dette skjer som resultat av at Nav har laget en sentralisert saksbehandlingskø. Da er det veldig mange som får adgang til å slå opp på deg i systemene.

Øvstegård mener Nav må få mer penger for å få ting på stell.

– SV sier ja til mer penger. Men dette er noe som også departementet og regjeringen må ta ansvar for.

Må prioritere hardt, mener Nav

Navs teknologidirektør skriver videre dette til FriFagbevegelse:

«Vi forholder oss til og må tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som blir bevilget. Det innebærer at vi må prioritere stramt mellom ulike tiltak. Innenfor budsjettet til digitalisering prioriterer vi først og fremst tiltak som sikrer stabil drift på sentrale digitale løsninger.

Det prioriteres også midler til å gjøre tilpasninger i systemene slik at de ivaretar politiske pålegg og regelverksendringer, herunder sikkerhetstiltak og pålegg fra Datatilsynet. Det prioriteres videre å sluttføre utviklingsarbeid som er igangsatt, slik som ny sykepengeløsning.

Vi har også fått øremerkede budsjettmidler til et stort moderniseringsprogram (P4) som innebærer å fase ut gamle systemløsninger (Arena og Abetal) for de arbeidsrettede ytelsene. Dette programmet vil pågå for fullt i 2024. Konsekvensen av de stramme prioriteringene i budsjettet er at det vil ta tid å erstatte gammel teknologi, noe som gir større driftsrisiko framover.»  

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy