JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Likestilling i arbeidslivet

De sjekket 24 virksomheter – bare en privat velferdsaktør får godkjent

Likestillingsarbeid i kommuner, helseforetak og private bedrifter under lupen

GRANSKER: – Hos mange av kommunene ser vi bra planer, men det er vanskelig å forstå hvordan de gjør likestillingsarbeidet i praksis, sier Thomas Jahren, seniorrådgiver i LDO.

GRANSKER: – Hos mange av kommunene ser vi bra planer, men det er vanskelig å forstå hvordan de gjør likestillingsarbeidet i praksis, sier Thomas Jahren, seniorrådgiver i LDO.

LDO

Norskeide Ecura bo og habilitering er den eneste av de undersøkte virksomhetene som har levert en god nok rapport.

2024012508461420240125093130

berit.baumberger@fagbladet.no

Det kommer fram i en oversikt som Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har satt sammen for Fagbladet.

Alle norske arbeidsgivere har en lovpålagt plikt til å «fremme likestilling og hindre diskriminering». Og alle offentlige arbeidsgivere – samt alle private av en viss størrelse – skal redegjøre for dette arbeidet i en rapport.

Her skal de blant annet belyse forskjellen mellom kvinner og menn i midlertidige stillinger, ufrivillig deltid og lønn.

{s1}

Nå har LDO plukket ut 24 virksomheter: Åtte kommuner, ni private og offentlige helse- og velferdsaktører og sju hjørnesteinsbedrifter (se hele lista lenger nede).

Bare én av de 24 tilfredsstiller lovens minstekrav, ifølge LDO.

– Det er litt nedslående, det er lave tall. Men så er det mange ting som skal være på plass, og noen av dem har bare mindre feil. Noen er derfor ganske nærme å oppfylle lovens minstekrav, sier seniorrådgiver Thomas Jahren i LDO.

GIKK VIDERE: Sist gang LDO gjorde en lignende øvelse, endte ombud Bjørn Erik Thon opp med å klage Politidirektoratet inn for Diskrimineringsnemnda. Nå er det uklart om noen av de undersøkte virksomhetene vil bli klaget inn.

GIKK VIDERE: Sist gang LDO gjorde en lignende øvelse, endte ombud Bjørn Erik Thon opp med å klage Politidirektoratet inn for Diskrimineringsnemnda. Nå er det uklart om noen av de undersøkte virksomhetene vil bli klaget inn.

Leif Martin Kirknes

Torsdag denne uka er aktivitets- og redegjørelsesplikten tema under en konferanse i regi av LO og Virke, der ombud Bjørn Erik Thon skal innlede.

Krav siden 2020

Å få godkjentstempel på rapporten handler kun om hvordan man rapporterer om sitt likestillingsarbeid, ikke om hvor «god» man er på likestilling. Men Jahren mener det er en klar sammenheng:

– De som klarer å levere en god rapport, må faktisk også ha arbeidet godt med likestilling i sin bedrift, sier Jahren.

Dagens krav har vært der siden 2020, og Jahren mener å se at norske arbeidsgivere jobber bedre og bedre.

https://datawrapper.dwcdn.net/6dMVL/2/

Mye ufrivillig deltid

Et av temaene i rapporten er altså ufrivillig deltid – som spriker veldig mellom de 24 virksomhetene. 51 prosent av de deltidsansatte i Ecura bo og habilitering ønsker seg en høyere stilling, ifølge LDO.

Kristiansand kommune oppgir tilsvarende at 58 prosent av kvinnene og 38 prosent av mennene jobber ufrivillig deltid. Stendi melder om 25 prosent ufrivillig deltid, mens tallet for Universitetssykehuset i Nord-Norge er nede i 3,8 prosent – og for Sørlandet sykehus bare 3,3 prosent.

– Vi hever øyenbryn når vi ser så lave tall. Vår mistanke er nok at virksomhetene kartlegger dette på veldig ulike måter, sier Jahren.

Ingen klare forskjeller

Rapportene er for få og for mangelfulle til at det går an å trekke bastante konklusjoner om forskjeller mellom offentlige og private arbeidsgivere.

– Store virksomheter har kanskje bedre forutsetninger for å lage en god rapport, men lite tyder på at det offentlige redegjør bedre enn det private, sier Jahren.

Ecura bo og habilitering trekkes altså fram som den eneste som består kravene på første forsøk.

– De kan absolutt være fornøyde med det arbeidet de har gjort! sier Jahren.

Han peker på flere som har grunn til å være fornøyde, og som – med noen endringer – vil oppfylle lovens minstekrav:

– Det gjelder blant annet Helse Bergen, Sørlandet sykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, Ekornes, Dyreparken og Jotun. Hos mange av kommunene ser vi bra planer, men det er vanskelig å forstå hvordan de gjør likestillingsarbeidet i praksis, sier Jahren.  

{f1}

– Så hyggelig!

Ellen Stebekk, presseansvarlig i Ecura, synes dette er stas:

– Å, så hyggelig, da! Jeg vet at dette har vært høyt på agendaen i konsernledelsen, og vi har virkelig tatt dette på alvor, sier Stebekk til Fagbladet.

Alle likestillingsredegjørelser skal være offentlig tilgjengelige, og Ecura bo og habilitering sin redegjørelse ligger ute på deres hjemmesider.  

Ecura bo og habilitering AS yter «helhetlige, døgnkontinuerlige omsorgstjenester ovenfor mennesker med komplekse bistandsbehov og utfordrende atferd, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet.» De driver også med «kjøp og salg av aksjer», ifølge Brønnøysundregisteret.

Klaget videre

Sist gang ombudet gjorde en lignende øvelse, endte de opp med å klage Politidirektoratet inn for Diskrimineringsnemnda for mangler i deres rapport.

– Vi kommer til å følge opp flere av de 24 aktørene vi har sett på nå, og basert på hva vi finner da, vil vi vurdere om vi vil klage inn noen av dem, sier Jahren.

Bufdir har laget en omfattende oversikt over hvordan arbeidsgivere skal kunne oppfylle de kravene loven stiller.

LDOs rolle i slike saker:

LDO skal gjennomgå likestillingsredegjørelser, følge opp at virksomheter har en redegjørelse og at innholdet oppfyller lovens krav.

Hvis LDO mener det kan være brudd på plikten, kan de klage saken inn for Diskrimineringsnemnda.

Diskrimineringsnemnda kan pålegge virksomheten å redegjøre i tråd med loven, og de kan ilegge bot.

Vi hever øyenbryn når vi ser så lave tall

Thomas Jahren, seniorrådgiver i LDO

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy