Slik krever du større stilling

Deltidsansatte har ventet i over to måneder på svar fra tvisteløsningsnemnda

USIKKERT: Det er usikkert hvor lenge deltidsansatte som har sakene sine i tvisteløsningsnemnda må vente på vedtak.

USIKKERT: Det er usikkert hvor lenge deltidsansatte som har sakene sine i tvisteløsningsnemnda må vente på vedtak.

Sissel M. Rasmussen

Rundt 230 deltidsansatte venter på å få sakene sine behandlet i tvisteløsningsnemnda. De første sakene ble behandlet for over to måneder siden, men de involverte venter fortsatt i spenning på vedtakene.

2016011310245820160113102612

simen.grimsrud@fagbladet.no

Tvisteløsningsnemnda har merket enorm pågang fra deltidsansatte som krever større stillingsprosent. For to år siden sørget en endring i arbeidsmiljøloven for at deltidsansatte som jevnlig har jobbet mer enn stillingsprosenten sin de siste 12 månedene, har krav på den stillingen de faktisk har jobbet. Fagbladet har skrevet om flere som har krevd større stilling, og som har fått innvilget kravet. Saker som er avvist av arbeidsgiver, havner imidlertid i en tvisteløsningsnemnd, som skal ta stilling til om arbeidstakeren har krav på stillingen.

– Vedtakene snart klare

I november ble de første fem sakene behandlet, men vedtakene har latt vente på seg. På Arbeidstilsynets hjemmeside er det kun publisert saker som har blitt avvist på grunn av at klagen ble sendt inn etter fristen.

Henning Harborg, advokat og leder for nemnda, vil ikke si annet enn at vedtakene snart er ferdig.

– Hva betyr snart ferdig? Er det snakk om én uke eller én måned?

– Noe sånt, svarer Harborg kort.

Han vil ikke si noe om hvorfor det tar så lang tid å få skrevet vedtakene.

Etter det Fagbladet erfarer, har nemnda behandlet mellom 15 og 20 saker. Fagforbundet er blant dem som venter spent på hva dommen blir.

Hallfrid Kristoffersen, Fagforbundets representant i tvisteløsningsnemnda, opplyste i november at rundt 230 saker ventet på behandling. Det kan dermed bli en travel vinter og vår for nemnda.

– Tror flere vil kreve større stilling

I Fagforbundet er spenningen stor. Det er en prinsipielt viktig sak for medlemmer som jobber deltid. I pleie- og omsorgssektoren gjelder det sju av ti ansatte.

– Vi har jobbet for å få på plass denne loven, og antall tvistesaker viser at det er et behov der ute, sa Roger Heimli, som sitter i arbeidsutvalget til Fagforbundet, i november.

Han tror de 230 sakene som venter på å bli behandlet i nemnda bare er toppen av isfjellet.

– Når dommene kommer, tror jeg flere vil kreve større stilling. Vi vet at veldig mange jobber deltid, sa Heimli.

I Fredrikstad krevde nærmere 100 deltidsansatte større stilling for ett år siden, blant dem Piman Rashed Goma som var ansatt i en 20 prosent stilling, men hadde jobbet 1400 timer ekstra de siste 12 månedene.

Uenighet om begrepet "jevnlig"

Et av spørsmålene tvisteløsningsnemnda skal ta tak i, er hvorvidt en som er deltidsansatt har jobbet mer enn stillingsprosenten jevnlig eller ikke de siste 12 månedene. Det er uenighet om hva det vil si å jobbe jevnlig.

– Vi mener det er fortsatt er å jobbe jevnlig selv om den ansatte har hatt ferie eller er sykmeldt en periode. Det viser uansett at behovet for arbeid er større enn stillingen til den som er deltidsansatt. Her håper vi nemnda støtter oss, sier Heimli.

Slik krever du større stilling:

1) Ta kontakt med tillitsvalgt.

2) Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året.

3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.

4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tvisteløsningsnemnda.

Arbeidsmiljøloven §14-4a:

Arbeidsmiljøloven §14-4a trådte i kraft 1. januar 2014, men kunne først benyttes fra 1. januar i år.

Lovteksten i Arbeidsmiljøloven:

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy