JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Yrkesskade

Dette må du passe på hvis du blir skadet på jobb

SKADET PÅ JOBB? Et av rådene fra Nav er at det først og fremst viktig å melde fra til Nav ved å sende inn en skademelding der det blant annet opplyses om når og hvordan ulykken skjedde. Les flere råd i denne artikkelen.

SKADET PÅ JOBB? Et av rådene fra Nav er at det først og fremst viktig å melde fra til Nav ved å sende inn en skademelding der det blant annet opplyses om når og hvordan ulykken skjedde. Les flere råd i denne artikkelen.

Eirik Dahl Viggen

Når og hvordan må en skade meldes? Få de viktigste tipsene her.

2024062009462520240620094625

vigdis.alver@fagbladet.no

per.flakstad@fagbladet.no

En 2023-rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2023, basert på undersøkelser STAMI har foretatt, viser at det i 2020 var omtrent 120.000 arbeidsskader blant sysselsatte på norske arbeidsplasser. Det tilsvarer en forekomst av arbeidsskader blant sysselsatte på 3,3 prosent, skriver STAMI på sine nettsider.

Det står også at den offisielle statistikken, basert på arbeidsgivers melding til Nav, har betydelig under- og til dels skjev-rapportering:

De siste åra har det blitt meldt i overkant av 20.000 skadetilfeller til NAV.

Les om Arne Skarseth (71) som i snart 20 år har kjempet for egen sak etter at han skle på isen og ble skadet, mens han var på jobb

Hva er riktig framgangsmåte når du har pådratt seg en skade mens du var på jobb? 

Rådene fra Nav

Grete Børsheim, direktør for Nav Klageinstans, opplyser dette: 

• Først og fremst er det viktig å melde fra til Nav ved å sende inn en skademelding der det blant annet opplyses om når og hvordan ulykken skjedde. Dette er en forutsetning for å få skaden godkjent som yrkesskade. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal sende inn skademelding, men du kan også gjøre det selv i de tilfeller der arbeidsgiver forsømmer sin plikt. Dette vil i så fall reduserer risikoen for at du mister retten til yrkesskadedekning på bakgrunn av at skaden ikke er meldt inn.

• Det må som utgangspunkt sendes inn melding om arbeidsulykken innen ett år. Hvis skaden først meldes inn etter dette, vil det være en høyere terskel for å få skaden godkjent som yrkesskade. 

• Hvis det går lang tid fra arbeidsulykken har funnet sted til det blir sendt skademelding til Nav, kan det være vanskelig å få klarhet i de forhold som danner grunnlag for en eventuell godkjennelse.

• Videre bør det kunne dokumenteres at det har oppstått akuttsymptomer i forbindelse med ulykken. At du har oppsøkt lege innen kort tid, vil være av stor betydning for å få klarlagt eventuelle skader som ble pådratt ved hendelsen. 

• For å få innvilget yrkesskadefordeler i uføretrygden bør det også kunne dokumenteres vedvarende plager fra skadetidspunktet og frem til innvilgelse av uføretrygd. Dette, og at det er dokumenter akuttsymptomer, er viktige momenter i vurderingen av om det foreligger årsakssammenheng mellom yrkesskaden og uførheten.

 • Ofte vil det kunne dokumenters akutt- og brosymptomer (*1) ved at det innhentes journaler tilbake i tid fra skadetidspunktet, der det kommer fram at du har oppsøkt behandler på grunn av de aktuelle plagene. 

• Erklæringer og uttalelser fra leger eller andre behandlere som er gitt senere, og som gjelder personens tilstand på et vesentlig tidligere tidspunkt enn tidspunktet for den aktuelle konsultasjonen, vil ha svakere bevisverdi i vurderingen av om årsakssammenheng.

*1 Krav om brosymptomer betyr at det må være en sammenheng mellom de plagene som oppstod akutt da personen ble skadet og de vedvarende plager vedkommende har i dag. (kilde: Langseth advokatfirma)

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy