Arbeidsgiver får mer styring med arbeidstida:

Dette må du vite om arbeidstidsutvalget

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Her er de viktigste forslagene.

2016011611070020160118102647

yngvil@lomedia.no

Fikk du ikke helt med deg forslagene fra Arbeidstidsutvalget? I begynnelsen av januar kom utvalget med en rekke forslag til endringer i regelverket for arbeidstid. Kritikken haglet fra fagbevegelsen. LO mener det er tydelig at fagbevegelsen ikke var representert i utvalget.

Vi bringer deg hovedpunktene i utvalgets innstilling. Forslagene skal trolig ut på høring i april.

Noen av forslagene står hele utvalget bak. Andre er det utvalgets flertall som foreslår.

Les mer: Raserer ansattes medbestemmelse

For deg som jobber skift eller turnus (hver fjerde arbeidstaker i Norge) foreslår utvalget flere endringer:

Forslagene gjelder:

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid.

• Arbeidsfri

•Utarbeidelse av turnus og skiftplaner

Andre forslag omhandler følgende:

• Kvelds- og nattarbeid.

• Arbeidstakere i «delvis uavhengig stilling».

• Petroleumssektoren.

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Reglene som gjelder i dag:

• I dag må arbeidsgiver avtale bruk av gjennomsnittsberegning enten med tillitsvalgt eller arbeidstaker.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid ved individuell avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver: Alminnelig arbeidstid må ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker, men den alminnelige arbeidstiden må ikke være mer enn 50 timer i noen enkelt uke.

• Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid ved lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale: Alminnelig arbeidstid kan ikke overstige 12,5 timer i løpet av 24 timer, og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, men den alminnelige arbeidstiden må ikke overstige 54 timer i noen enkelt uke.

• Følg oss på Facebook

Forslag fra arbeidstidsutvalget:

Arbeidstidsutvalget mener arbeidsgiver kan bestemme mer selv, uten å måtte gjøre avtale med tillitsvalgte eller ansatt.

• Arbeidsgiver kan uten å avtale med verken tillitsvalgt eller arbeidstakere bestemme følgende om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid:

• Skal ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer.

• Skal ikke overstige 48 timer i løpet av 7 dager.

(Det er det samme som arbeidsgiver i dag kan avtale med arbeidstaker, men mindre enn det arbeidsgiver kan avtale med tillitsvalgt.)

• Skal i løpet av fire uker ikke bli lenger enn 38 eller 36 timer i uka (følger av reglene i §10-4).

• Forslaget innebærer at rammene for hva arbeidsgiver kan bestemme uten avtale er strengere enn rammene for det som kan avtales.

Få nyhetsbrevet vårt her:

Daglig arbeidsfri

Reglene som gjelder i dag:

• Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, men arbeidsgiver kan avtale med lokal tillitsvalgt i virksomhet med tariffavtale om unntak fra regelen. Arbeidsfri skal ikke være kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer ved slik avtale.

Forslag fra arbeidstidsutvalget:

• Arbeidsgiver kan bestemme at den daglige arbeidsfrie perioden settes ned til 9 timer – uten å inngå avtale med verken arbeidstaker eller tillitsvalgte. Det skal settes et tak for antall kortere hvile som er mulig for den enkelte arbeidstaker i løpet av en gitt periode

Andre forslag:

Arbeidstaker i delvis uavhengig stilling

• Stillingskategorien «delvis uavhengig stilling» fins ikke i dag.

• Ansatte med ledende eller særlig uavhengig stilling er unntatt nesten alle arbeidstidsbestemmelsene.

• Arbeidstidsutvalget mener det er behov for at arbeidstakere som har en stilling der de har reell innflytelse over egen arbeidssituasjon, men i mindre grad enn arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, skal kunne unntas fra de fleste arbeidstidsbestemmelsene, derav forslaget om «delvis uavhengig stilling».

• Denne gruppa vil være unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene med unntak av §10-2 første, andre og fjerde ledd og §10-7.

• Ha en samlet ukentlig arbeidstid (alminnelig arbeidstid pluss overtid) som ikke kan overstige 48 timer i gjennomsnitt over 16 uker.

• Ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

• Utvalgets flertall mener at bruk av stillingskategorien «delvis uavhengig» må avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kveldsarbeid og nattarbeid

Regelen som gjelder i dag:

• Arbeid mellom klokka 21 og klokka 6 er nattarbeid.

• Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig.

• I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig avtale et annet tidsrom på minst 8 timer mellom klokka 00 og klokka 6. Arbeid på to skift som legges mellom klokka 6 og klokka 00 regnes ikke som nattarbeid.

Forslaget til arbeidstidsutvalget:

• Utvalget mener det bør være større anledning til å arbeide mellom klokka 21 og 23, uten av det regnes som nattarbeid, på initiativ fra arbeidstaker og etter avtale med arbeidsgiver

• Forslaget innebærer ikke en generell endring av definisjonen av nattarbeid eller at arbeidsdagen utvides, men at man for eksempel kan slutte to timer før og ta disse timene igjen mellom klokka 21-23.

• Hviletiden på 11 timer gjelder hvis ikke kortere hvileperiode er avtalt med tillitsvalgte.

Petroleumssektoren

• Forskrift om arbeidsmiljø og arbeidstid for petroleumssektoren fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to perioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede perioden. For eksempel: Jobber du tre dager offshore, må du være på land én dag før du får reise ut igjen. Dette kalles en-tredjedelsregelen.

• Utvalget foreslår at en-tredjedelsregelen endres slik at det blir mulig med en mer effektiv utnyttelse av arbeidskraften, samtidig som regelen fortsatt vil fungere for arbeidstakere uten tariffavtale.

• Flertallet mener dette kan gjøres ved å bestemme at en-tredjedelsregelen ikke skal gjelde for arbeidstakere som har en arbeidstidsordning som samlet sett gir et bedre vern.

Dette skjer videre med utvalgets forslag

• Utvalgets forslag skal på høring, trolig i april.

• Høringsfristen er på tre måneder og vil være rundt 1. august, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

• Etter høringsrunden vil departementet ta stilling til om det blir oppfølging i form av lovforslag.

• Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1), med elleve ekspertmedlemmer, har vært ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe.

• Verken LO eller NHO eller andre arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjoner har vært med.

Les også: Dårligere vern med forslagene fra arbeidstidsutvalget

Les også: Raserer de ansattes medbestemmelse

Les også: Frykter offshorearbeidere må jobbe to måneder i strekk

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy