Disse avtalene vil ikke regjeringen ha debatt om

Regjeringen vil forhandle ferdig før Stortinget får debattere investeringsavtalene.

Regjeringen vil forhandle ferdig før Stortinget får debattere investeringsavtalene.

Terje Pedersn, ANB

Stortinget skal få vurdere de omstridte investeringsavtalene med andre land først etter at de er ferdig forhandlet.

2015092315111720150930122110

Når man eventuelt har kommet frem til et forhandlingsresultat, vil avtalen legges frem for Stortinget for godkjenning. Stortinget vil da få anledning til å vurdere den aktuelle avtalen

statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

yngvil@lomedia.no

Over 850 privatpersoner og organisasjoner har sagt sin mening om at den borgerlige regjeringen vil inngå investeringsavtaler med andre land.

Forslaget til ny modell for investeringsavtaler som Høyre-Frp-regjeringen sendte ut på høring i våres gir investorer mulighet til å legge fram saker for en internasjonal investeringsdomstol. Denne domstolen setter norske rettsinstanser til side.

Forrige uke la EU-kommisjonen, EUs «regjering», fram forslag til et nytt investeringsrettssystem som tas med i EUs pågående handels og investeringsforhandlinger.

LES OGSÅ:

Dette må du vite om TTIP og TISA

Fagbladets redaktør Kirsti Knudsen om de viktige forkortelsene

Høyre: – Vanlig framgangsmåte

Næringsdepartementet skal nå gjennomgå og vurdere alle høringsinnspillene, ifølge statssekretær Lars Jacob Hiim (H).

– Mandat til å starte forhandlinger med enkeltland vil behandles i regjeringen, sier statssekretær Hiim.

Regjeringen vil forhandle ferdig med det enkelte land og først deretter legge fram forhandlingsresultatet for Stortinget.

– Når man eventuelt har kommet frem til et forhandlingsresultat, vil avtalen legges frem for Stortinget for godkjenning. Stortinget vil da få anledning til å vurdere den aktuelle avtalen, sier Hiim.

LES MER:

Tommelen opp for TTIP

Krever slutt på hemmelighold

Skjerming av offenlige tjenester er en fiksjon

Hiim sier dette er den vanlige framgangsmåten ved forhandling av folkerettslige avtaler, og viser til at dette er prosedyren Norge følger ved forhandlinger om EFTA-frihandelsavtaler.

LO tror Venstre og Krf tar saken

Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, reagerer slik på at regjeringen ikke legger opp til en debatt om saken i Stortinget før etter forhandlingene er avsluttet:

– Hvis ikke regjeringen selv tar initiativet til å legge det fram for Stortinget, har jeg tro på at Stortinget selv vil kreve det. Jeg kan ikke se at dette er i samsvar med verken Krf eller Venstres politikk. Jeg blir overrasket hvis de ikke gjør det, sier LO-nestlederen.

– I enkelte forhandlingssituasjoner er det vanskelig å ha åpenhet om alt. Men her er det snakk om grunnlaget for senere forhandlinger. Det er ingen grunn til at det ikke skal være åpenhet, mener han.

Kanskje nærmere utredning

– LO har i sitt høringssvar bemerket at det er foruroligende at regjeringen har lagt fram et forslag som kan ha enorme konsekvenser for Norge uten at dette er blitt utredet ordentlig. Skal regjeringen utrede nærmere?

– Dersom gjennomgangen av høringsuttalelsene skulle avdekke behov for ytterligere utredninger, vil dette bli gjennomført, svarer statssekretær Hiim i Næringsdepartementet.

Han sier utkastet til modellavtale gjenspeiler «de grundige vurderingene som er gjort i et bredt tverrdepartementalt samarbeid som har pågått i mer enn 15 år.»

Et spørsmål om grunnloven

Jussprofessor Eivind Smith har i Klassekampen etterlyst regjeringens begrunnelse for å avgi myndighet til internasjonale investeringsdomstoler, noe som er et grunnlovsspørsmål. Næringsdepartementet har tidligere sagt til avisen at grunnlovsspørsmålet er ivaretatt og avklart i forslaget til ny modell. Jusseksperter som Klassekampen har snakket med har på sin side kalt begrunnelsen «misvisende», «uforsvarlig» og «uten substans».

MER TISA:

Krever folkeavstemning

LO krever skjerming av offentlige tjenester

Omstridt modell for investeringsavtaler

• Regjeringen vil etablere en ny modell for investeringsavtaler med andre land.

• Regjeringen vil gjøre det tryggere for private selskaper å investere i andre land.

• Avtalen åpner for at private selskaper kan saksøke Norge utenfor Norge hvis de mener seg utsatt for urimelige inngrep fra norske myndigheter.

• Regjeringen vil at en internasjonal stat-investor domstol skal avgjøre slike saker.

• EU er i ferd med å etablere en slik domstol som også vil omfatte Norge gjennom avtaler med EU.

• Domstolen vil sette norske rettsinstanser til side.

Kilder: EU-kommisjonen, regjeringens høringsbrev

Norge og internasjonale forhandlinger om handel og investeringer

• TISA: Trade in services agreement. Avtale om handel med tjenester.

• Norge forhandler med over 50 andre land som står for 70 prosent av all handel med tjenester i verden.

• TTIP: Translatlantic trade and investment partnership. Det transatlantiske partnerskap for handel og investering.

• Forhandlinger mellom EU og USA pågår.

• TTIP vil direkte påvirke Norge gjennom vårt EØS-medlemskap. 80 prosent av norsk eksport går til EU og USA.

• BIT: Bilateral investment treaty står for bilaterale investeringsavtaler mellom to land.

• Hensikten er å beskytte private selskapers investeringer.

Kilder: NTB

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy