En av fem ledere diskriminerer eldre arbeidstakere

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i samtale med administrerende direktør i Manpower Maalfrid Brath ved lanseringen av rapporten om aldersdiskriminering. Brath har blitt intervjuet til Econa-rapporten om aldersdiskriminering. I midten fagsjef Joakim Østbye i Econa.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i samtale med administrerende direktør i Manpower Maalfrid Brath ved lanseringen av rapporten om aldersdiskriminering. Brath har blitt intervjuet til Econa-rapporten om aldersdiskriminering. I midten fagsjef Joakim Østbye i Econa.

Torgny Hasås

De eldre puttes ofte nederst i bunken når jobbsøknadene skal vurderes. Det innrømmer norske bedriftsledere i en undersøkelse fra NyAnalyse.

2018091908490020180919115818

torgny@lomedia.no

Arbeidsmiljøloven nedlegger forbud mot diskriminering av personer på grunn av alder. Men 20 prosent at ledere har valgt bort eldre arbeidstakere til jobbintervju utelukkende på grunn av alder. Det viser en undersøkelse som analysefirmaet NyAnalyse har utarbeidet på oppdrag fagforbundet Econa.

Diskriminering forbudt

I arbeidsmiljøloven heter det at «direkte og indirekte diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon eller alder er forbudt».

NyAnalyse har mottatt svar fra 100 daglige ledere i bedrifter på spørsmålet «Har du noen gang valgt å ikke ta en eldre arbeidstaker inn til jobbintervju på grunn av vedkommende sin alder?»

21 prosent av de daglige lederne svarer «ja» på dette spørsmålet. 12 prosent bekrefter at de også diskriminerer eldre i egen bedrift. På spørsmål fra NyAnalyse varer 12 prosent at de har valgt å ikke gi en eldre ansatt nye arbeidsoppgaver på grunn av vedkommende sin alder.

Advokat mener eldre bør få mindre lønn

Ikke overraskende

– Resultatet i undersøkelsen er dessverre ikke overraskende for oss, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm i en kommentar til undersøkelsen.

– Vi vet at en av hovedutfordringene i arbeidslivet er knyttet til rekruttering av eldre personer. Vi mottar stadig henvendelser fra eldre kvalifiserte arbeidssøkere, som opplever at de blir aldersdiskriminert ved at de ikke blir innkalt til intervju, noe jeg mener er svært uheldig, sier Bjurstrøm.

Hun mener at det er en politisk målsetting at også eldre arbeidskraft skal tas i bruk, og at folk skal stå lenger i arbeid.

Dette oppnår vi ikke hvis arbeidsgivere nekter å ansette folk på grunn av alder, slår ombudet fast.

Degradert eller sagt opp

Årsaken til at Econa har bestilt undersøkelsen er at forbundet behandler et stort antall saker der medlemmer i ledende posisjoner opplever å få stillingen endret, blir degradert eller sagt opp.

– Mitt inntrykk er at en påfallende stor andel av disse er seniorer, sier advokat Christopher Viland i Econa.

Econa het tidligere Siviløkonomene og er et av medlemsforbundene i hovedorganisasjonen Akademikerne.

Viland vil ikke komme med konkrete eksempler på enkeltpersoner som har blitt diskriminert på grunn av alder. Det oppleves belastende for medlemmer å fortelle sin historie offentlig.

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgen

Påfallende mange seniorer

Et eksempel fra Econ gjaldt nedbemanning i en større virksomhet. Hovedkriteriet for utvelgelse til nedbemanning skulle være kompetanse. Bedriften skulle sette igjen med personer med størst kompetanse.

– Vi fant det påfallende at flertallet av de ansatte som var utvalgt til nedbemanning var seniorer, sier Viland.

– Vi kan vise til et stort antall saker der medlemmer som har sittet i lederposisjoner i en årrekke blir utvalgt til nedbemanning. Arbeidsgiverne begrunner ikke dette i alder, da bryter det loven, men pakker det inn ved å si at de etter en helhetsvurdering har vurdert at medlemmet ikke har den kompetansen de trenger videre eller at de vurderer andre ansatte som bedre egnet, forklarer Econa-advokaten.

– Svært ofte er kollegaen som overtar lederposisjonen i 40-årene.

Mer kompetanse

NyAnalyse har gjennomført undersøkelsen både ved å gjennomføre spørreundersøkelsen av 100 daglige ledere, men også intervjuet ti ledere med personalansvar i private virksomheter.

Svært mange av lederen ser på kompetanse som et nøkkelspørsmål for å få flere eldre arbeidstakere til å fortsette i arbeidslivet. Spesielt mener de spurte lederne at det er nødvendig med digital kompetanseheving.

Analysefirmaet kommer også med flere forslag om å bedre finansieringen for etter- og videreutdanning for eldre arbeidstakere.

– Større ulikhet gjør oss alle mindre friske og mindre lykkelige

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy