JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stor undersøkelse om renholdere i offentlig og privat sektor

En av tre renholdere er over 50 år: – Rekrutteringa går dårligere enn fryktet

Tri Nguyen Dinh

Den største gruppen renholdere er over 50 år. I tillegg er deltidsarbeid vanlig - både i offentlig og privat sektor.

2022061509295720220616100606

ola.tommeras@fagbladet.no

Renholdere i kommuner og stat har oftere fagbrev og ryddige forhold enn kollegene i privat sektor, men alderen er høy og deltid utbredt for alle. Det er blant funnene i en stor undersøkelse blant medlemmer i Fagforbundet, NTL og NAF.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) organiserer hovedsakelig renholdere i privat virksomhet mens Fagforbundet organiserer renholderne i kommuner, på skoler sykehjem og sykehus. Nå har mer enn tre tusen medlemmer i disse to forbundene i tillegg til noen renholdere i statlige institusjoner (NTL), svart på en lang rekke spørsmål om ansettelser og forhold på arbeidsplassen.

Undersøkelsen har gitt både bekreftelser og overraskelser blant renholdere og tillitsvalgte.

{f1}

Vanskelig å rekruttere

– Jeg ble overrasket over alderen, at så mange renholdere er over 50 år. Det viser at rekrutteringa går dårligere enn fryktet, sier Ann Elisabet Warhuus Sandvold, renholdsoperatør og styremedlem i Fagforbundet Yrkesseksjon samferdsel og teknisk.

JOBB Å GJØRE: Ann Elisbaet Sandvold mener det er en stor jobb å gjøre for garderober og reine klær i både offentlig og privat sektor.

JOBB Å GJØRE: Ann Elisbaet Sandvold mener det er en stor jobb å gjøre for garderober og reine klær i både offentlig og privat sektor.

Totalt er litt over en tredel av renholderne i alle forbundene mellom 50 og 59 år, mens 65 prosent av renholderne er mellom 40 og 59. Knappe tre prosent er i tjueåra, mens en av fem er i trettiåra.

Det offentlige trekker aldersgjennomsnittet opp blant renholderne. Blant NAFs medlemmer er det større andel yngre. Fagforbundet alene har 38 prosent renholdere i femtiåra, mens tilsvarende for NAF er 25 prosent.

Denne sprayflasken kan redusere mengden gift du blir utsatt for med 90 prosent

Flere med fagbrev

Mye er bedre i det offentlige, viser undersøkelsen: Kompetansen er høyere, flere har fagbrev – det er mer vanlig med garderober på jobben, og færre må ta med arbeidstøy hjem. Her er det tydelige skiller mellom offentlig og private.

Det er derimot ingen tydelige skiller når det gjelder å ha sikkerhetsdatablader tilgjengelig på jobben. Her svarer halvparten at det ikke er lett tilgjengelig eller at de ikke vet. Også bruken av standarden NS-Insta 800 er omtrent den samme blant Fagforbundet og NAFs medlemmer, ifølge svarene.

Offentlig og privat sektor har omtrent like mye deltid, med rundt fire av ti ansatte i deltidsstilling.

Må vaske tøyet hjemme

Waarhus Sandvold forteller at det også er tydelige skillelinjer i det offentlige, når det gjelder HMS-forhold som garderober og tilgang på reint arbeidstøy.

– Sykehjem og sykehus har slikt på stell, mens renholdere i skolen har sjelden garderober og må ta med arbeidstøyet hjem og vaske det selv. Her har vi mye å hente, sier hun.

En av fem renholdere i Fagforbundet er uten garderobe mens hele fire av ti i NAF må klare seg uten. Kun 11 prosent av renholderne som jobber i institusjon som sykehus eller sykehjem, er uten garderobe.

Får ikke reint arbeidstøy

Kun 14 prosent av renholderne i NAF opplyser at de får utdelt reint tøy av arbeidsgiver mens dobbelt så mange (28 prosent) av Fagforbundets renholdere får reint arbeidstøy fra arbeidsgiver.

Totalt 63 prosent av renholderne i undersøkelsen må ta med seg arbeidstøyet hjem og vaske det selv.

– Her har vi en jobb å gjøre. I dag tar de fleste renholdere med arbeidstøyet hjem for å vaske det, sier Ann Elisabet Warhuus Sandvold, som selv er blant renholderne som må vaske arbeidstøyet hjemme og er uten garderobe på arbeidsplassen.

– Det er uhygienisk, og vi får ingen godtgjørelse for å gjøre ekstrajobben. Renholdere i skolen beveger seg også i et smittemiljø, men har sjelden garderobe eller utlevert reint arbeidstøy, sier hun.

Warhuus Sandvold mener det er mye å lære av svarene fra renholderne i Norsk Tjenestemannslag (NTL) selv om de bare utgjør 42 respondenter i undersøkelsen.

– Svarene deres viser at de jevnt over har veldig ryddige forhold. Her har vi noe å lære, sier hun.

Dette står i undersøkelsen

Dette viser svarene fra medlemmer i Fagforbundet som hovedsakelig er ansatt i det offentlig og svarene fra medlemmer av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som hovedsakelig jobber i privat sektor:

• Kompetanse: Renholdere i det offentlige har nesten dobbelt så ofte fagbrev som kollegene i privat sektor. (43 prosent mot 21 prosent)

• Heltid/deltid: Rundt 40 prosent er ansatt i deltidsstillinger. Dette er ganske jevnt i begge sektorer.

• Gevinst ved fagbrev: Nesten alle som har fagbrev eller relevant utdanning, er fast ansatt og 73 prosent av disse er i 100 prosent stilling.

• Garderober: Mer enn dobbelt så mange medlemmer i NAF opplyser at de ikke har noen form for garderobe som tilsvarende blant Fagforbundets medlemmer. Fire av ti renholdere har ikke tilgang til garderobe med dusjmuligheter.

• Arbeidstøy: Litt over halvparten av renholderne organisert i Fagforbundet opplyser at de må vaske arbeidstøyet sitt selv hjemme. Tilsvarende for NAFs medlemmer er 86 prosent. Kun 14 prosent får utdelt reint tøy på jobben.

• Sikkerhetsdatablad: Kun halvparten av renholderne opplever at sikkerhetsdatablad er lett tilgjengelig på jobben. Dette er ganske likt i begge sektorer.

• Yrkesstolthet: Tre av fire er stolt av jobben som renholder. Dette er relativt likt mellom sektorene. Fire av fem opplever jobben som meningsfull, men kun en av fire ville anbefalt yrket til andre.

• Pandemi: Et flertall opplever økt krav til frekvens og kvalitet etter pandemien, men omtrent halvparten oppgir også at status og anseelse er høyere nå enn før pandemien.

Gjennomføringen

Er gjennomført blant totalt 3545 renholdere i Fagforbundet , Norsk arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Tjenestemannslag (NTL), som har besvart en lang rekke spørsmål om sin arbeidsplass og arbeidsforhold.

• Blant Fagforbundets medlemmer har 2512 svart på undersøkelsen.

• Blant Norsk Arbeidsmandsforbund svarte 985.

• 45 medlemmer fra Norsk Tjenestemannslag har besvart undersøkelsen.

Fagforbundets medlemmer jobber hovedsakelig i kommunal virksomhet samt sykehus. NAF organiserer hovedsakelig renholdere i privat virksomhet mens NTL har hovedsaklig medlemmer fra statlige institusjoner som politi og Forsvaret.

Undersøkelsen ble gjennomført av Fagforbundets analyseenhet ved Nora C. Warholm Essahli og Thomas Tallaksen.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy