En milliard til digitale tjenester i staten

Regjeringen skal bruke en milliard til å digitalisere offentlig sektor, blant annet IKT-tjenestene i Nav.

Regjeringen skal bruke en milliard til å digitalisere offentlig sektor, blant annet IKT-tjenestene i Nav.

Otto von Münchow

Regjeringen skal bruke nærmere en milliard på å digitalisere offentlig sektor. Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Nav og politiet skal få bedre digitale tjenester.

2015100711083620151009120209

may.berg@lomedia.no

– Satsingen skal bidra til å effektivisere arbeidet i forvaltningen og legge til rette for flere digitale tjenester til innbyggerne og næringsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Regjeringen viser til at man på denne måten følger opp Produktivitetskommisjonens rapport, som påpeker at staten ikke utnytter IKT godt nok.

Regjeringen innfører tiltak som skal gi bedre gjennomføring av IKT-prosjekter, blant annet etablering av et digitaliseringsråd og en ny finansieringsordning for små og mellomstore IKT-prosjekter.

Bevilgningene som foreslås er blant annet:

* 101 millioner kroner til å starte en modernisering av folkeregisteret. Moderniseringen skal bidra til økt digitalisering, effektivisering og bedre samhandling i offentlig sektor og å forebygge identitetskriminalitet.

* 205 millioner kroner til modernisering av saksbehandlingssystemene i Brønnøysundregistrene. Prosjektet omfatter ny teknologisk plattform og digitale løsninger for dialog med brukerne av 16 nasjonale registre.

* 140 millioner kroner til arbeidet med å utvikle nytt motorvognregister – Autosys kjøretøy.

* 36 millioner kroner til Kartverket for å etablere en ny digital kartmodell over terrenget i Norge basert på laserdata. Dette vil bidra til bedre avklaring av flom- og skredfare og til kortere planleggingstid for nye samferdselsprosjekter.

* 30 millioner kroner til Kartverket for prosessering av dybdedata og digitalisering av pantebok og plandata. Dette skal gi tryggere sjøfart, styrket næringsutvikling og raskere avklaring av plansaker.

* 75 millioner kroner til en ny ordning for medfinansiering av små og mellomstore IKT-prosjekter. Finansieringsordningen skal gjøre det enklere å gjennomføre små og lønnsomme IKT-prosjekter i staten.

* 150 millioner kroner til modernisering av IKT- tjenestene i NAV. Prosjektet skal gi bedre brukerdialog og effektiv saksbehandling av søknader om foreldrepenger og engangsstønad.

* 100 millioner kroner til IKT- modernisering i politiet som skal komme ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.

* 41,3 millioner kroner til modernisering av e-reseptløsningen og samhandlingsplattform for elektroniske meldinger. Tiltaket skal bidra til bedre pasientsikkerhet, kvalitet, informasjonssikkerhet og effektivitet.

* 25 millioner kroner for å legge til rette for etablering av nettapotek i Norge. Med en sikker nettapotekløsning kan man bestille reseptbelagte medisiner uten å måtte gå på apoteket, og få disse levert hjemme.

* 21,2 millioner kroner til Husbanken for å ferdigstille eSøknad for startlån og å utvikle et saksbehandlersystem i kommunene. Målet er å modernisere alle Husbankens låne- og tilskuddsordninger.

* 5,5 millioner kroner til utvikling av informasjonsportal om dagligvarer for forbrukerne.

Les mer:

Alle våre saker om statsbudsjettet

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy