JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nasjonal rammeplan for SFO

Endelig felles plan for SFO: Her står det at barna skal leke

 SFO ikke er en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass, ifølge den nye rammeplanen.

SFO ikke er en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass, ifølge den nye rammeplanen.

Bjørn A. Grimstad

Ny rammeplan slår fast at SFO skal prioritere den frie leken. Det er SFO-ansatte Elin Lundby og Ines Ganzer glade for.

2021111010294320211111090900

ida.wangberg@fagbladet.no

SFO-leder Elin Lundby og assistent Ines Ganzer har tatt fram hoppetau til førsteklassingene, som akkurat har avsluttet dagens skoleøkt. Noen av barna hopper tau, mens andre bruker tauene til å lage figurer på bakken. Det er sånn det skal være, på SFO er det den frie leken som skal være i høysetet.

Det slår også den nye rammeplanen for SFO fast. Den ligger på bordet i SFO-lokalene på Myklerud skole, med oransje post-it lapper på de sidene SFO-leder Elin Lundby har merket seg.

Elin Lundby er glad for at det er den frie leken som skal være i høysetet.

Elin Lundby er glad for at det er den frie leken som skal være i høysetet.

Bjørn A. Grimstad

{f1}

Skal prioritere lek

Hun blar opp på en side hun har merket seg spesielt godt og slår planen i bordet.

– Jeg er veldig glad i denne: «Punkt 2.5. SFO skal prioritere rom og tid for lek.»

SFO har aldri hatt en nasjonal rammeplan før, men nå er den på plass. Rammeplanen, som trådte i kraft 1. august 2021, slår fast at SFO ikke er en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass.

Det er Fagforbundet-medlemmene Elin Lundby og Ines Ganzer svært fornøyd med.

– Tiden barna tilbringer på SFO er fritiden deres. De sitter lenge på skolen og har ikke nødvendigvis så lyst til å være med på en voksenstyrt aktivitet når de kommer hit, sier Ganzer, som er plasstillitsvalgt for assistenter og fagarbeidere på Myklerud SFO.

– Det virker ofte som at barn skal lære så mye som mulig på så kort tid at de ikke får tid til noe annet, sier Ines Ganzer

– Det virker ofte som at barn skal lære så mye som mulig på så kort tid at de ikke får tid til noe annet, sier Ines Ganzer

Bjørn A. Grimstad

Hun synes det er bra at rammeplanen anerkjenner at barn og lek hører sammen, og at den dermed kanskje trekker i en litt annen retning enn samfunnsutviklingen for øvrig.

{s1}

– Det virker ofte som at barn skal lære så mye som mulig på så kort tid at de ikke får tid til noe annet. Men spør du barna hva de vil, så vil de leke, sier hun, og legger til:

– De lærer mye gjennom egenbestemt lek også, blant annet sosial kompetanse, turtaking, å følge skrevne og uskrevne regler og å innordne seg i en gruppe.

{u1}

Håper på bedre bemanning

Men hvordan de vil leke og hva de vil leke med, er ofte forskjellig fra barn til barn.

– Vi er nødt til å se disse forskjellene for å kunne tilrettelegge godt for at alle skal få utfolde seg, fortsetter hun.

Å få til det, krever at det er nok ansatte på jobb.

Da Lundby begynte å jobbe på SFO i Nesodden kommune i 1999, var det en ansatt på ti barn.
Nå er det mellom 15 og 18 barn per SFO-ansatt
i kommunen.

Ganzer håper rammeplanen kan bli et første skritt på veien for en nasjonal bemanningsnorm i SFO, som også tar hensyn til barn med spesielle behov.

– Vi håper rammeplanen vil synliggjøre at vi trenger mer ressurser for å gi barna et godt tilbud på SFO. Vi sitter med en følelse av at vi ofte burde gjort mer, men med bemanningen vi har, har vi ikke mulighet til det, sier hun.

Ønsker mer plantid

Ganzer har ikke rukket å sette seg godt inn i den nye rammeplanen ennå, for planleggingsdagen som egentlig var avsatt til det, måtte brukes til å gjøre i stand lokalene til skolestart. Hun skulle gjerne sett at rammeplanen var tydeligere på hvor mye planleggingstid som må til for å kunne oppfylle det som står i den.

– Den er litt generell. Jeg skulle gjerne sett at den fastslo hvor mange timer vi skal bruke på planlegging – det er en svakhet at det er rom for tolkning her. Om de mener alvor med hva de vil SFO skal være, må vi jo ha tid til å sette oss inn i hva rammeplanen sier og planlegge hva vi skal gjøre for å følge den.

{u2}

Fagforbundet fornøyd med rammeplan

Morten Lindhard er nestleder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, og har jobbet med forbundets innspill til den nye rammeplanen.

Morten Lindhard

Morten Lindhard

Bjørn A. Grimstad

Han er veldig fornøyd med at SFO endelig har fått en rammeplan, og synes Fagforbundets innspill er gjenkjennelige i den ferdige rammeplanen.

– Det er viktig for å få satt SFO på dagsordenen, og så er jeg veldig glad for at rammeplanen så tydelig anerkjenner den frie leken, sier han til Fagbladet.

Lindhard håper også på en nasjonal bemanningsnorm for SFO.

– I dag er det store sprik mellom kommunene, fra de som har ti barn per ansatt, til de som har opp i 24. Det gir ganske ulike forutsetninger for hva man kan få til av aktiviteter.

Fram til en bemanningsnorm er på plass, oppfordrer han SFO-ansatte og tillitsvalgte til å bruke rammeplanen for å argumentere for bedre bemanning og tid til planlegging.

– Det at vi nå har en rammeplan, gjør at du faktisk får hjelp til å argumentere for bedre bemanning og tid til planlegging. Dette går det an å ta opp både med ledelse og politikere lokalt, så kommer vi i Fagforbundet sentralt til å jobbe videre med en nasjonal bemanningsnorm, lover han.

I Oslo har de allerede felles plan

Vanessa Riviere er leder for Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet barn og oppvekst Oslo, som også har kommet med innspill til rammeplanen.

I Oslo finnes det en kommunal rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS), som SFO heter
i hovedstaden. Riviere foretrekker likevel den nye nasjonale rammeplanen, og er glad for at den overstyrer den lokale.

– Jeg er ikke enig i alt som står i Oslos rammeplan for AKS. Jeg synes det er for mye skoleliknende aktivitet, både i rammeplanen og i praksis. AKS blir sett på som en læringsstøttende arena for skolen, og behov og beskjeder skal formidles fra skolen og ned til AKS, mens AKS har liten egenverdi. Derfor er jeg veldig fornøyd med en nasjonal rammeplan der barna ses på som barn, og ikke som elever, og der det slås fast at den viktigste læringsmetoden for barn i SFO skal være lek, sier hun.

Hun er også veldig fornøyd med at SFO-ansatte får anerkjennelse for at de kan komme med gode innspill til å bedre barnets hverdag.

– Her slås det fast at kommunen skal sørge for at SFO ved behov blir inkludert i arbeidet. Det er kjempebra at vi endelig ses på som den viktige samarbeidspartneren vi er, og at vi ses på som noen som faktisk kan bidra med noe, sier Riviere.

Hun oppfordrer SFO-ansatte til å sette seg godt inn i rammeplanen og bruke den aktivt.

– Jeg håper SFO-ansatte vil ta dette dokumentet i hånda og tenke «dette er jobben min». Dette skal vi ha med oss når vi planlegger, og tenke «hva står det at vi skal gjøre?» Her står det at læring først og fremst skal foregå gjennom lek og selvvalgt aktivitet. Da må vi spørre oss: «Gjør vi det på vår SFO? Føler vi ansatte at vi fremmer dette?» Dette er et viktig refleksjonsverktøy for oss som jobber
i SFO, og bevis på at SFO er mer enn en oppbevaringsplass, sier hun.

Dette er den nye rammeplanen for SFO

For første gang har SFO fått en nasjonal ramme-plan. Her er noen utdrag:

Lek: SFO er ikke en pedagogisk virksomhet slik som barnehage og skole, men et fritidstilbud der leken har stor plass.

Kultur: SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.

Fysisk aktivitet: SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling.

Mat og måltidsglede: SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, felles-skapsfølelse og gode helsevaner.

Planarbeid: SFO skal planlegge innhold og arbeidsmåter, og arbeidet skal evalueres jevnlig.

«Vi håper rammeplanen vil synlig-
gjøre at vi trenger mer ressurser for å gi barna et godt tilbud på SFO»

Ines Ganzer, plasstillitsvalgt ved Myklerud skole

MEST LEST:
LITE INFO: Informasjonen Anne Kallset fikk om uførefella da hun søkte KLP om gradert uføreytelse, var en henvisning til å gå inn og lese mer på KLPs nettsider, i siste avsnitt i et brev om dokumentasjon de trengte for å behandle saken.

LITE INFO: Informasjonen Anne Kallset fikk om uførefella da hun søkte KLP om gradert uføreytelse, var en henvisning til å gå inn og lese mer på KLPs nettsider, i siste avsnitt i et brev om dokumentasjon de trengte for å behandle saken.

Ole Martin Wold

Anne (58) taper store penger: Nå endrer KLP info om uførefella

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen var tilstede og markerte overtakelsen av sykehjemmet.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen var tilstede og markerte overtakelsen av sykehjemmet.

Oslo kommune

Noen kan få hevet grunnlønna med 100.000 kroner: Nå er sykehjem nummer fire tilbake på kommunens hender

FØLG OPP: - Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger.

FØLG OPP: - Følg opp ansatte som har opplevd dramatiske ting. Ledelsen må vite hva som trengs, for de vet ikke selv hva de trenger.

Werner Juvik

Brannkonstabel Gunnar så to kollegaer bli drept av en brannstifter med hagle. Det tok sju år før han fikk hjelp

HJELPE: – Jeg vil gjerne formalisere kunnskapen og hjelpe andre i samme situasjon som jeg har vært i, sier Katrine Skårnes som har fått et tilrettelagt tilbud slik at hun kan ta utdanning som advokatsekretær.

HJELPE: – Jeg vil gjerne formalisere kunnskapen og hjelpe andre i samme situasjon som jeg har vært i, sier Katrine Skårnes som har fått et tilrettelagt tilbud slik at hun kan ta utdanning som advokatsekretær.

Per Flakstad

Katrine får 1,67 millioner etter 13 års kamp. Nå vil hun hjelpe andre

FRUSTRERT: I perioder har jeg rett og slett følt meg trakassert, sier Anita Vedvik.

FRUSTRERT: I perioder har jeg rett og slett følt meg trakassert, sier Anita Vedvik.

Per Flakstad

Etter 16 år med smerter fikk endelig Anita millionerstatning

Enigheten i forhandlingene i Bring Transportløsninger AS (BTL) sikrer blant annet alle BTL-ansatte et tillegg på 16 500 kroner, samt økning av en rekke tillegg. Her er Fagforbundet Post og finans' forhandlinngsutvalg: Jacqueline Hopkinson, Odd Arne Hartvigsen, Cathrine S. Ertsås (foran), Gerd Øiahals og Marius Weisæth underveis i forhandlingene.

Enigheten i forhandlingene i Bring Transportløsninger AS (BTL) sikrer blant annet alle BTL-ansatte et tillegg på 16 500 kroner, samt økning av en rekke tillegg. Her er Fagforbundet Post og finans' forhandlinngsutvalg: Jacqueline Hopkinson, Odd Arne Hartvigsen, Cathrine S. Ertsås (foran), Gerd Øiahals og Marius Weisæth underveis i forhandlingene.

Alf Ragnar Olsen

Dette er den nye lønna til ansatte i to Bring-selskap

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy