Enighet i kommuneoppgjøret

ENIGE: Partene i kommuneoppgjøret er enige. Fra venstre: forhandlingsleder i KS, Per  Kristian Sundnes, forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, og leder i Fagforbundets forhandlingsenhet Unni Rasmussen.

ENIGE: Partene i kommuneoppgjøret er enige. Fra venstre: forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord, og leder i Fagforbundets forhandlingsenhet Unni Rasmussen.

Ola Tømmerås

Partene i mellomoppgjøret for kommuneansatte ble i formiddag enige om et resultat. – De kommuneansatte er sikret samme lønnsvekst som i industrien, sier forhandlingsleder for LO Kommune, Mette Nord.

2015043012000020150511095848

per.flakstad@fagbladet.no

Det vil ikke bli gitt lønnstillegg i dette mellomoppgjøret utover de tilleggene som ble avtalt i fjorårets hovedoppgjør. Da ble partene enige om sentrale lønnstillegg og garantilønn med virkning fra 1. mai i år. Det er dette som sikrer de kommuneansatte en lønnsøkning også i år.

Lønnsvekst på linje med industrien

– Lønnstilleggene som ble avtalt i hovedoppgjøret i fjor sikrer ansatte i kommunene en lønnsvekst minst på linje med frontfaget, sier Mette Nord, leder av forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

- Et likt resultat som i industrien var et av LO Kommunes hovedkrav. Omlegging til nytt lønnssystem som ble avtalt i fjor, medfører faktisk en noe bedre lønnsutvikling for KS-området når tariffperioden 2014-2015 ses samlet. Da må vi være fornøyd, sier Nord.

– Profilen på oppgjøret fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Siden andelen kvinnelige arbeidstakere er på over 75 prosent i kommunesektoren, er dette et skritt i riktig retning med tanke på likelønnsutviklingen i Norge, mener Mette Nord.

16.000 mer

Eksempelvis vil en fagarbeider med åtte års ansiennitet få en lønnsøkning på 16.000 kroner fra 1. mai.

Laveste grunnlønn ved 20 års ansiennitet blir fra 1. mai 377.400 kroner for en ansatt i full stilling.

For alderspensjonister vil ny timelønn ligge på 186 kroner.

For frikjøpte hovedtillitsvalgte vil ny minimumslønn ligge på 398.100.

I tillegg til det sentrale resultatet, skal det også gjennmføres lokale lønnsforhandlinger for ansattgrupper med lokal lønnsdannelse, det vil si rådgivere og akademikergrupper.

Grunnlag å bygge videre på

I tillegg til det økonomiske resultatet er partene enige om å starte et arbeid for å avklare framtidige pensjonsspørsmål og at det partssammensatte utvalget som foreslo nytt lønnssystem arbeider med å vurdere forslag til justeringer fram mot neste års hovedoppgjør.

– LO Kommune har tatt ansvar i en tid hvor de økonomiske utsiktene for landet er usikre. Vi har lagt et solid grunnlag som vi skal bygge videre på i hovedoppgjøret 2016, sier forhandlingsleder i LO Kommune, Mette Nord.

Også forhandlingsleder i kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, Per Kristian Sundnes, er fornøyd:

– Dette gir et godt resultat for kommunene og de ansatte. Ser vi tariffperioden 2014 og 2015 under ett, er lønnsveksten på linje med dem vi sammenlikner oss med, sier Sundnes.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy