JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statsbudsjettet 2022

Erna har brukt ett år på budsjettet. Nå har Jonas 25 dager på å endre det

Den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet, etter at Erna Solberg har pusset og flikket i ett år. .

Den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet, etter at Erna Solberg har pusset og flikket i ett år. .

Jan-Erik Østlie

Nesten et år har Erna Solberg brukt på å forberede statsbudsjettet som legges fram tirsdag. 25 dager har den nye regjeringen på seg til å endre budsjettet.

2021101208513820211012090327

helge@lomedia.no

Innen 25 dager må den nye regjeringen, som blir utpekt torsdag, utarbeide en såkalt tilleggsproposisjon til statsbudsjettet hvor man kan gjøre sine endringer. Man kan ikke gjøre alt man egentlig ønsker på 25 dager. Men det kan være bli snakk om flytte på et titalls milliarder kroner.

Det lå fortsatt snø på bakken i midten av mars da regjeringen var samlet til den store regjeringskonferansen på Hurdalsjøen. Hit kom statsråd etter statsråd i sine regjeringsbiler, med forhåpninger og krav. Her gjelder det å bruke «vokabularet fra infanteriet» for å kjempe for sine saker. Her er det finansministeren mot resten. Men fagstatsrådene sloss om akkurat sine saker.

Aktuelt: Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Her står den største kampen

På budsjettkonferansen starter man med det som går av seg selv – penger som er låst. De store pengene går til Folketrygden, helse, stat, fylke, kommuner, barnehager og skoler.

Så kjempes det om en symbolpott, penger regjeringen kan markere seg litt med. Så kommer debatten om satsinger. Her står den største, interne, kampen.

Tirsdag presenteres resultatet av årets statsbudsjett-arbeid for Stortinget og allmennheten, men det blir altså ikke vedtatt. Torsdag får nemlig landet en ny regjering som skal legge fram betydelige endringer. Regjeringen Støre får imidlertid langt kortere tid til å forberede seg.

Etter at statsbudsjettet legges fram tirsdag, har den nye finansministeren 25 dager på seg til å endre budsjettet. Og ennå er ikke den nye finansministeren utpekt.

{f1}

Langvarig tautrekking

Det som blir like spennende som under Erna Solbergs mindretallsregjeringer, er hva som skjer når finanskomiteen i Stortinget starter behandlingen i slutten av måneden. Etter at SV forlot sonderingene på Hurdalsjøen, hjelper det ikke hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om. Budsjettet må ha oppslutning fra mer enn halve Stortinget. For å få til det, er man blant annet avhengig av støtte fra SV.

Først vedtar Stortinget en ramme for hele budsjettet. Deretter skal komiteene på Stortinget jobbe videre med hver sine budsjetter, innen blant annet næring, forsvar, arbeid og sosial.

Alle komiteene kan omfordele penger på sitt felt så lenge de holder seg innenfor rammen på sitt budsjett. Det betyr at det trolig vil bli tautrekking i hver eneste komité om fordeling av penger.

I fjor ble ikke finanskomiteens innstilling vedtatt i Stortinget før 19. desember.

Viktige datoer for høstens budsjettprosess

* 12. oktober: Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram regjeringens forslag til budsjett for 2022 i Stortinget.

* Solberg-regjeringen søker deretter avskjed, men fortsetter som forretningsministerium inntil Ap-leder Jonas Gahr Støres regjering er klar til å ta over.

* Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil legge fram sin regjeringsplattform i Hurdal onsdag og danne regjering torsdag.

* Støre-regjeringen legger fram sin regjeringserklæring i Stortinget, etterfulgt av erklæringsdebatt. Dette kan skje 18.–19. oktober.

* 10. november: Siste frist for Støre-regjeringen til å legge fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for Stortinget.

* 20. november: Finanskomiteen skal etter planen levere sin innstilling til statsbudsjettet. Budsjettdebatten i Stortinget holdes vanligvis i begynnelsen av desember.

* 15. desember: De enkelte fagkomiteene skal ha gjort sine budsjettvedtak.

* 21. desember: Siste dag i Stortinget før juleferien.

Her er lekkasjer fra forslaget til statsbudsjett 2022

Den avtroppende borgerlige regjeringen har lekket flere punkter fra budsjettforslaget som legges fram tirsdag.

* Bistandsbudsjettet økes med 3,8 milliarder kroner. I tillegg settes det av 2 milliarder til et klimafond som skal støtte omlegging til fornybar energi i utviklingsland.

* 2 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunene, som også får varig økte skatteinntekter på 3,2 milliarder kroner.

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* Et milliardløft for barn og unge: 200 millioner kroner til psykisk helse, 403 millioner kroner for å sikre at unge fullfører videregående skole, 104,2 millioner kroner til ekstra timer i naturfag og 20,5 millioner kroner til lærerspesialister.

* Husbanken får en milliard kroner som skal brukes til boliglån i distriktene.

* Én milliard til ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

* 400 millioner kroner til fritidskortordningen.

* 451 millioner kroner til å satse på Garnisonen i Porsanger, opplyser forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* 200 millioner kroner av totalt 3,1 milliarder staten har lovet til ny flyplass i Bodø

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

* Bostøtteordningen styrkes med 70 millioner kroner. Dette skal brukes til å senke egenandelen for husstander med flere enn én person.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som er dagens ordning.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Startbevilgning på 110 millioner kroner til Blått bygg ved Nord universitet i Bodø og 10 millioner kroner til brukerutstyr i statsbudsjettet for 2022.

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* 162 millioner kroner settes av til å få på plass et skreimuseum i Lofoten.

* 100 millioner kroner skal brukes til å følge opp deler av rusreformen.

* 100 millioner til ny E16 mellom Arna og Voss

* 50 millioner ekstra i investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre i distriktskommuner

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Inntektsgrensa for fri rettshjelp heves med 10 prosent.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.

* Klimainvesteringsfondet Nysnø får 900 millioner kroner, noe som er 200 millioner kroner mer enn i årets budsjett.

* Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes 15,3 millioner kroner av til flere feller i elvene i Finnmark.

* 5 millioner kroner til etablering av barnehus for samiske barn.

* 4 millioner kroner til å styrke arbeidet mot rasisme.

* Stiftelsen Human Rights Service mister statsstøtten.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har varslet at de vil:

* Gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. I dag får de om lag 80 prosent kompensasjon.

MEST LEST:
70/30

70/30

Agnes Bridge Walton

Antalet spanske sjukepleiarar i norsk helsevesen eksploderer: Dette er mannen bak

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Helsefagarbeiderne i hjemmetjenesten i Oslo gjør samme jobb uansett om de er ansatt i kommunen eller i kommersielle velferdsselskaper. Likevel tjener hjemmehjelpen i kommunen over 100.000 kroner mer i året.

Gorm Kallestad, NTB og Privat

Store lønnsforskjeller. Jovana tjente 100.000 kroner mindre enn kollegaene i kommunen

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

SVELGET UNNA: Strandavatnet rommer 554 millioner kubikkmeter vann. Det var det god bruk for da "Hans" buldret i vei. Vedlikeholdsarbeiderne Torbjørn Haugo og Jan Egil Grue inspiserer. Til høyre i bildet ses overløpet der det bare er centimetere igjen.

Werner Juvik

Torbjørn og Jan Egil åpnet kranene: Derfor gikk det ikke enda verre da «Hans» stormet gjennom Hallingdalen

Jonas Fagereng Jacobsen

Fagforbundets leder om Høyres historiske valgseier: – Jeg er bekymra

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser.  Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på  tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Nye tider: "Et super-resultat" kaller helsefagarbeider Gina Næss Høyres valgresultat i Trondheim. Samtidig har valgkampen hatt noen uventede konsekvenser. Næss har blant annet funnet mange gode samtalepartnere blant frivillige i andre partier.  - Det har utvidet horisonten min. Vi ønsker alle å bidra med noe og er ofte enig i viktige saker. Jeg tror framtida blir å kjempe på tvers av politiske skillelinje for viktige saker. 

Ole Martin Wold

Høyre gjorde knallvalg i Trondheim: Nå blir helsefagarbeider Gina vara i bystyret

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

GLEDER SEG PÅ MAT: Gunhild Johansen (til venstre) og Ingunn Svensgård åpner bakken med varm mat. Marte Husum i bakgrunnen og Kacper Roza, Alva Linea Myklemyr. Med de to dansende Lydia Emilie Foss Flaathen og Limar i front.

Werner Juvik

Se kjøkkensjefens matråd for barn: En ny vri slapp matlysten fri

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy