EU godtar nasjonale regler for å begrense vikarbyråer

Leder for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, er glad for at EU godtar nasjonale regler for å regulere vikarbransjen.

Leder for LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, er glad for at EU godtar nasjonale regler for å regulere vikarbransjen.

Sissel M. Rasmussen

EU-domstolen gjør det mulig å begrense bruken av innleid arbeidskraft gjennom en tariffavtale.

2015031812000020150319144049

Avgjørelsen er av stor interesse for hele Europa.

Nok en gang er det den finske fagbevegelsen som går opp løypa gjennom å prøve saker for EU-domstolen. Denne gang gjaldt tvisten innleid arbeidskraft ved Shell Aviation Finland.

Dommen slår fast at partene kan tariffavtale begrensninger på innleie, og at dette ikke er i strid med vikarbyrådirektivet.

Fordel også for Norge

De begrensninger for innleie som var fastsatt i den finske tariffavtalen, er de samme som gjelder etter norsk lov.

– Slik jeg ser det bekrefter EU-dommen det retningsskiftet som vi så i den finske elektrikersaken nylig, mener Sønsteli Johansen.

Flere yrkesgrupper i Finland har tariffestet bruk av innleid arbeidskraft (midlertidig ansatte) til å gjelde ved midlertidig behov, det vil si utjevning av arbeidstopper.

Andre gang finsk fagbevegelse vant fram

For kort tid siden ga EU-domstolen finsk LO og polske elektrikere medhold på alle punkter i et søksmål som hadde gått gjennom hele rettssystemet i Finland.

Saken gjaldt 180 polske elektrikere som var utstasjonert og ikke fikk lønn tilsvarende tariffavtalen i Finland. EU-domstolen fastslo at den finske fagforeningen har søksmålskompetanse etter nasjonal rett og at det er finsk rett som kommer til anvendelse. Den finske fagbevegelsen fikk medhold på alle punkter, og dommen er i tråd med Høyesteretts dom i verftssaken.

Les tidligere intervju med lederen for det finske elektrikerforbundet her: (13.3.15)

– EØS et sløvt våpen

Bestemmelser i polsk lovgivning ble av LO-domstolen ansett som irrelevant for søksmålskompetansen

– Særlig den finske elektrikerdommen er viktig, fordi den setter nasjonale begrensninger for sosial lønnsdumping som også den norske regjeringen og Stortinget må forholde seg til, påpeker LO-advokaten.

– Begge disse dommene og 20 års erfaring, viser at EØS-avtalen er et sløvt våpen i hånda på de som vil angripe faglig rettigheter og tariffavtalene, poengterer han.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy