Fagbladet brøt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Fagbladet brøt god presseskikk i en sak om oppsigelser i Rauma kommune.

2021032510071620210325100727

Rauma kommune klaget Fagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg etter saken om Marit som ble oppsagt og fikk jobben tilbake.

I artikkelen uttaler kommunens hovedtillitsvalgte at hun er fornøyd med oppsigelsessakens utfall, men at hun samtidig er oppgitt over arbeidsgiverens framgangsmåte, over at de ikke fulgte lov- og avtaleverk.

Kommunen mener uttalelsen om å ikke følge lovverket utløser retten til samtidig imøtegåelse, i henhold til Vær varsom-plakatens punkt 4.14.

PFU har gitt kommunen medhold, og mener Fagbladet med dette brøt god presseskikk.

Her kan du lese et sammendrag av klage, samt uttalelsen fra PFU.

Dette er uttalelsen fra PFU:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Fagbladet om en kommunalt ansatt som ble oppsagt, men som fikk jobben tilbake. Hovedtillitsvalgte uttalte at hun var fornøyd med sakens utfall, men oppgitt over arbeidsgiverens framgangsmåte fordi arbeidsgiver ikke fulgte lov- og avtaleverk.

Klager er omtalte arbeidsgiver, Rauma kommune. Kommunen har en annen oppfatning av saken, og mener at kommunen skulle fått anledning til å kommentere saken, for å balansere bildet av hva som hadde skjedd. Klager mener påstanden om lovbrudd utløser kravet til samtidig imøtegåelse, og mener Fagbladet har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

Fagbladet er enig i at det beste hadde vært å kontakte kommunen i forbindelse med den påklagede artikkelen. Avisen er likevel usikker på om den formelle retten til samtidig imøtegåelse er utløst. Kommunen hadde signert en juridisk forpliktende enighetsprotokoll om et arbeidsspørsmål. Avisen mener det kan likestilles med en rettsavgjørelse, som ikke stiller krav til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke det bærende prinsipp i all journalistikk; at den som utsettes for beskyldninger av faktiske art, har en ubetinget rett til å få ta til motmæle, samtidig.

Dette er et prinsipp som gjelder like mye for bedrifter og offentlige instanser, som for privatpersoner. Retten til å imøtegå beskyldninger gjelder også i de tilfeller der redaksjonen mener å ha dekning for de faktiske forhold.

I den påklagede artikkelen blir kommunen som arbeidsgiver kritisert. Kommunen er ikke kontaktet før publisering, og får derfor ikke komme til orde med sitt syn på saken. Det er uheldig og påfører publiseringen en svakhet med tanke på kildebredde.

Det er imidlertid ikke VVP 3.2, men VVP 4.14 som er innklaget og som utvalget skal vurdere i denne PFU-saken.

I artikkelen fremsettes det en påstand om lovbrudd. Det er en sterk beskyldning av faktisk art som utløser rett til samtidig imøtegåelse. Slik utvalget ser det, kan ikke en enighetsprotokoll likestilles med en dom etter en rettslig prosess. Utvalget viser til VVP 4.14. «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Fagbladet har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,

Ylva Lindberg, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy