JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet fikk gjennomslag for å planlegge en reform for kortere arbeidstid

Per Flakstad

LO-kongressen vedtok redaksjonskomiteens innstilling om å lage en plan for å redusere arbeidstiden.

2017051209480320230821171436

per.flakstad@fagbladet.no

– Jeg må virkelig gi både Fagforbundet og Fellesforbundet ros for et godt samarbeid og for å ha klart å finne et kompromiss som begge kan samle seg om når det gjelder en plan for arbeidstidsreduksjon, sa redaksjonskomiteens leder, Peggy Hessen Følsvik da hun presenterte innstillingen.

– Med den formuleringen redaksjonskomiteen har kommet fram til, har LO et godt utgangspunkt for å jobbe videre med en arbeidstidsreform, fortsatte hun.

Kapitlet om arbeidstid i handlingsplanen for de neste fire årene ble også enstemmig vedtatt av kongressen.

I den vedtatte formuleringen er begrepet «6-timersdag» tonet ned, men det er ikke utelatt. I tillegg er begrepet «30 timers uke» også tatt inn.

Gerd Liv Valla: – Sekstimersdagen er et kinderegg

Fagforbundet fornøyd

«LO vil i perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra

nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder 6 timers dag/30 timers arbeidsuke», heter det i innstillingen fra redaksjonskomiteen.

Fagforbundets nestleder Sissel M. Skoghauger godt fornøyd:

– Jeg synes redaksjonskomiteen har kommet fram til gode formuleringer. Nå gleder jeg meg til å jobbe videre med planene for en arbeidstidsreform, sier hun.

Ikke lovfestet heltid

I den vedtatte teksten er det også klare og konkrete formuleringer om deltidsarbeid og arbeidet for flere hele stillinger. Men en lovfesting av retten til hele stillinger er ikke tatt med.

– Norge trenger en arbeidstidsreform der 6-timersdag ikke er målet, men et virkemiddel for et arbeidsliv for alle

Slik er vedtaket:

Dette er teksten om arbeidstidsreduksjon i LOs handlingsprogram 2017 til 2021:

«Nye organisasjonsformer i arbeidslivet, ny teknologi og politiske beslutninger utfordrer normalarbeidsdagen og arbeidstakernes medbestemmelse over egen arbeidstid.

Bestemmelsene knyttet til lengden på arbeidstiden, når på døgnet den plasseres, medlemmenes innflytelse over arbeidstiden og kompensasjon for ubekvem arbeidstid i lov og avtaleverk skal være slik at arbeidstakernes helse og velferd sikres og at det er mulig å stå i arbeidslivet til oppnådd pensjonsalder. Det må være en målsetting at fleksibiliteten som lov og teknologi gir mulighet til, ikke fører til press, til uklart skille mellom arbeidstid og fritid og til helsemessige utfordringer.

Det skjer stadig liberalisering av åpnings- og arbeidstider samtidig som kjøpesentrene og de store kjedene dikterer åpningstider og arbeidstider i mye større grad enn tidligere. Manglende medvirkning, press på ansatte for å jobbe på ubekvemme tidspunkt og utilstrekkelig vern i lovgivningen er problemstillinger som gir store utfordringer for de ansatte.

Arbeidstidsreformer vil kunne gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger og større muligheter for flere til å stå i arbeid til oppnådd pensjonsalder.

Det vil på ulike måter være behov for arbeidstidsforkortelser framover. Det gjelder tid for å styrke kompetansen, det gjelder reduksjon i daglig arbeidstid eller andre former for arbeidstidsforkortelser. Hvor raskt og omfattende reduksjoner kan skje vil være avhengig av hvor mye av veksten som ellers tas ut i investeringer, i kjøpekraftforbedringer eller andre velferdsgoder.

LO vil i perioden utarbeide en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra

nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder 6 timers dag/30 timers arbeidsuke.

Andelen deltidsarbeidende har over tid gått ned i norsk arbeidsliv, men fortsatt er det mange arbeidstakere – hovedsakelig kvinner – som ikke får anledning til å arbeide heltid. Deltidsarbeid svekker den enkeltes muligheter til å forsørge seg selv, både som yrkesaktiv og den dagen man blir pensjonist. Det svekker også tilgangen på kompetent arbeidskraft i en situasjon der behovet er stort.»

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy