LO-topper krangler om pensjon:

Fellesforbundets Jørn Eggum er kraftig irritert på LO-ledelsen

KRANGLER: Strid om pensjon mellom LO-ledelsens Tor-Arne Solbakken og forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

KRANGLER: Strid om pensjon mellom LO-ledelsens Tor-Arne Solbakken og forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Fellesforbundets leder mener LO-ledelsen fremmer krav i strid med vedtak i organisasjonen.

2016010611400020160106124017

stig@lomedia.no

LES OGSÅ: Duket for ny pensjonskamp

I striden om framtidas tjenestepensjon går LOs ledelse for hybrid.

Fellesforbundet derimot, har oppmerksomheten dreid mot en forbedring av innskuddspensjonen, noe de har utredet sammen med arbeidsgivermotparten Norsk Industri.

Verbalt basketak om pensjon

Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

Nå irriterer Fellesforbundets leder Jørn Eggum seg over at LO-ledelsen går ut med krav han mener de ikke har vedtaksmessig dekning for. Han mener LO-ledelsen i lengre tid har uttalt seg for hybrid-pensjon, til tross for vedtaket på representantskapet i LO i februar 2014.

– Mener du at de ikke har dekning i 2014-vedtaket for det de sier om pensjon nå?

– Gå tilbake til vedtaket og les selv, sier Eggum.

Mer vil ikke Fellesforbundets leder si om saken nå. Men han vil ta opp temaet når han skal innlede i inntektspolitisk utvalg i LO om kort tid. Da vil også utredningen mellom Norsk Industri og Fellesforbundet om tjenestepensjon bli offentlig kjent. Der går det fram at det bare var innskuddspensjon som skulle utredes, ikke hybrid.

Spennende tider for pensjonsnerder

– Urent trav

Fellesforbundets leder står altså fast på det han sa til Aftenposten lørdag, nemlig at det er urent trav fra LO-ledelsens side.

– Det er en ny måte å drive ledelse på. LOs ledelse har glemt at de representerer noen. LO har bare 24 medlemmer, sier Eggum og viser til antall forbund i LO.

Eggum hevder overfor LO-Aktuelt at det var LO-leder Roar Flåthen som startet denne trenden i 2013, da han skal ha uttalt seg om krav som skulle vedtas i 2014.

Sjøl mener Eggum at han handler ut fra et mandat vedtatt i LOs representantskap i 2014.

Ny pensjon gjør det enklere for bedriftene

2014-vedtaket

Nestleder i LO Tor-Arne Solbakken har ingen kommentar til saken nå. Han viser imidlertid til det samme vedtaket fra LOs representantskap i februar 2014. Begge mener tydeligvis at de har dekning for sin handlemåte i nevnte vedtak. Der står det flere sider om pensjon, blant annet dette:

«Det er viktig å sikre tilfredsstillende nivåer i de ulike etablerte tjenestepensjonsordninger i hele arbeidslivet. Samtidig må nivået sikres for den enkelte innen disse». Det pekes på at det er store ulikheter, at Obligatorisk tjenestepensjon (OTF) i privat sektor ble innført i 2006 og at de som har kort opptjeningstid ligger langt under målsettingen på 2/3 av tidligere lønn. Det heter at pensjonene er utrygge i privat sektor, da arbeidsgiver når som helst kan bestemme seg for å endre ordningen. Det heter også at: «innskuddsordninger kan gi store svingninger og stor usikkerhet om pensjonsnivået».

Følg Fagbladet på Facebook

Hybrid

Hybrid er også nevnt i vedtaket i følende avsnitt:

«Nye tjenestepensjoner (hybrider) legger til rette for mer kontinuitet i opptjeningen, men en får ikke full utnyttelse av dette uten å samle og sikre kontinuitet i opptjeningen gjennom brede kollektive ordninger. LO mener at dagens ulike og usikre pensjonssystem i privat sektor ikke kan fortsette. Fra 2014 blir det etablert et bedre lovmessig grunnlag for tjenestepensjonene».

• Få vårt nyhetsbrev

Inntektspolitisk utvalg

Siste ord er ikke sagt i saken og et viktig stopp på veien fram mot vedtak i representantskapet 23. februar i år er møte i inntektspolitisk utvalg i LO mandag 11. januar.

Skal LO eller forbundene forhandle til våren?

Hovedoppgjøret 2016

• Det er strid om pensjon og oppgjørsform i LO.

• Inntektpolitisk utvalg holder møte 11. januar.

• Representantskapet i LO avgjør hovedlinjer for oppgjøret 23. februar.

Pensjonsalternativer

Hybrid

Ansvar deles mellom den ansatte, arbeidsgiver og forsikringsselskap.

Ytelse

Ansvar ligger på arbeidsgiver og forsikringsselskap.

Innskudd

Ansvar ligger på den ansatte.

Påslagsmodell

Tjenestepensjon pluss Folketrygden, men uten samordning.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy