Finsk storstreik mot lønnskutt og angrep på forhandlingsretten

Statsminister Sipilä TV-tale to dager før storstreiken.

Statsminister Sipilä TV-tale to dager før storstreiken.

YLE/FCC

Medlemmer i de tre finske sentralorganisasjonene demonstrerer i morgen mot regjeringens vedtak om å svekke lønnstakernes arbeidsvilkår med en tvangslov.

2015091714481620150928142752

nina@lomedia.no

Fredag blir det generalstreik i Finland. Fagbevegelsen mobiliserer stort mot regjeringens kuttpolitikk.

Tirsdag 8. september meddelte den borgerlige finske regjeringen med statsminster Juha Sipilä (Centerpartiet) i spissen at den vil gripe til en tvangslov for å bedre konkurranseevnen og få økonomien på fote igjen etter fem svake år.

Diktat fra regjeringen

Det ble vist til at to forsøk på forhandlinger med partene i arbeidslivet om en samfunnstraktat – noe tilsvarende det norske solidaritetsalternativet i første halvdel av 1990-tallet – hadde strandet.

Regjeringens målsetting er å bedre konkurransevnen med minimum 5 prosent, øke sysselsettingsnivået til 72 prosent og redusere en arbeidsledighet som øker måned for måned og er oppe på 10 prosent. Både staten og kommunene har økt gjeldsbyrden kraftig de seneste årene. Regjeringen foreslår å innføre tiltakene med tvang etterhvert som tariffavtalene løper ut.

Rammer lavlønte

Ifølge den finske landsorganisasjonen FFC er det ansatte i kvinnedominerte lavlønnsbransjer som vil tape mest, dersom forslagene iverksettes. Også ansatte i helse- og omsorgssektoren, i industrien, i politiet og andre med skiftordninger vil tape merkbart.

De tre sentralorganisasjonene FFC, STTK og akademikernes Akava er enige om at de ikke kan akseptere slike tvangstiltak som ensidig svekker arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Regjeringen respekterer ikke partenes frie forhandlingsrett om lønn og andre arbeidsvilkår. Regjeringen truer også det internasjonalt anerkjente prinsippet om at utgangspunktet er at loven beskytter den svakere part.

Streik lammer transport

På bakgrunn av dette ulyste fagbevegelsen en politisk streik som fredag vil lamme all togtrafikk mellom kl 6 og 18, mange flyforbindelser og en rekke servicetjenester i butikker og restauranter. Personell i undersvisningsjobb beslutter lokalt om eventuelle arbeidsnedleggelser.

Manifestasjonen vil samle mange tusen arbeidstakere i morgen i Helsingfors dit også busslaster med streikende fra andre byer er ventet. I tillegg vil politikere fra opposisjonen og ulike organisasjoner delta.

I går kveld holdt statsministeren en tale til Finlands folk både på fjernsyn og i radio om alvoret i situasjonen.

Noe tilsvarende har ikke skjedd siden statsminister Urho Kekkonen tidlig på 60-tallet snakket om en tilspissing i forholdet til Sovjetunionen, den såkalte rakettkrisen.

Uhørt

Ifølge juristene i FFC betyr regjeringens planer at tariffavtalene ikke kan innholde bestemmelser som gir bedre vilkår for arbeidstakerne enn det som står i den lov riksdagen vedtar. Noe lignende har aldri før forekommet i Finland, og betraktes som en meget uheldig politisk utvikling.

I tariffavtalene har partene alltid kunnet bli enige om bedre vilkår. Den planlagte tvangsloven strider også mot den finske grunnloven og de internasjonale avtaler som Finland har forpliktet seg til å følge.

Her er de foreslåtte tvangstiltakene:

• redusere antallet feriedager i offentlig sektor fra 38 til 30.

• innføre en karensdag ved sykdom og 80 prosent lønn for dag 2-9.

• skjære ned søndagstilleggene fra 100 til 75 prosent.

• halvere overtidstilleggene.

• gjøre helligdagene Kristi himmelfart og Hellige tre kongers dag til ulønnede fridager.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy