JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FAGBLADETS PARTIUTSPØRRING 2021

«For oss er det underordna om det er det private eller det offentlige som leverer tjenesten.»

NORGES ELDSTE PARTI: Solveig Schytz er i dag stortingsrepresentant. Hun stiller som andrekandidat for Venstre i Viken i valget denne høsten.

NORGES ELDSTE PARTI: Solveig Schytz er i dag stortingsrepresentant. Hun stiller som andrekandidat for Venstre i Viken i valget denne høsten.

Werner Juvik

Venstre vil ha større fleksibilitet i arbeidslivet og gi større frihet til Nav. Men blir hverdagen din enklere av det? Vi utfordrer andrekandidat for Venstre i Viken, Solveig Schytz.

2021082413071520210825074655

marte.bjerke@fagbladet.no

«Vi vil ha mer fleksibilitet, men ikke på bekostning av tryggheten mange finner i faste stillinger.» Dette er henta fra Venstres program. Dere vil ha mer individuell tilpasning av arbeidslivet. Innebærer dette endringer i arbeidsmiljøloven?

– Vi ønsker at fleksibiliteten skal komme arbeidstakeren til gode. Ett eksempel er bruken av hjemmekontor. Vi tok initiativ i regjering for å sikre fleksibilitet, uten at det går på bekostning av arbeidstakerens rettigheter. Hjemmekontor kan ikke være et lovløst område. Vi vil legge til rette for frivillig bruk av hjemmekontor og en mer fleksibel arbeidsdag for dem som ønsker det. Arbeidsmiljøloven er ikke tilpassa arbeidsmarkedet slik det er nå. Vi har derfor foreslått et utvalg som skal se på loven i en ny tid.

{u1}

Hvor viktig er partene i arbeidslivet i et slikt arbeid?

– Veldig viktig. Jeg er veldig glad for at fagforeningene har meldt seg på i debatten og vil bidra til å få en god regulering.

I hvilke andre deler av arbeidslivet bør det være rom for mer fleksible løsninger?

– Fleksibilitet handler også om at flere skal få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, det kan være dem med nedsatt funksjonsevne eller eldre. Vi må sikre at det er fleksibilitet for at de kan bidra.

På den andre siden er vi opptatt av at man skal stramme inn hvor lenge det er mulig å være midlertidig ansatt i staten. Staten er dessverre en versting på midlertidighet.

Dere åpner også opp for større fleksibilitet i helse- og omsorgssektoren ved å invitere inn både offentlige og private aktører til å drifte tjenestene. Hvordan ser Helse-Norge ut i en ideell Venstre-verden med tanke på forholdet mellom private, ideelle og offentlige tilbydere?

– Her har vi en pragmatisk tilnærming. Vi er grunnleggende opptatt av at det er kvaliteten på tjenestene som er viktig. Vi støtter at de ideelle skal ha en del av det kommersielle markedet. Det er bra for velferdstjenestene at vi har en god balanse mellom det offentlige og det private. Men det grunnleggende er at vi skal ha en god helsetjeneste betalt av det offentlige, det er et offentlig ansvar, men det betyr ikke at det offentlige skal levere alt.

 VIKTIG SAMARBEID: – Fagbevegelsen er kjempeviktig. Vi var i sin tid initiativtaker til hovedavtalen som seinere utvikla seg til det moderne trepartssamarbeidet, sier Solveig Schytz.

VIKTIG SAMARBEID: – Fagbevegelsen er kjempeviktig. Vi var i sin tid initiativtaker til hovedavtalen som seinere utvikla seg til det moderne trepartssamarbeidet, sier Solveig Schytz.

Werner Juvik

Hvordan skal dere sikre dere mot såkalte «velferdsprofitører»?

– Det er et krevende begrep. Dette er velferdsgründere og velferdstilbydere. De skaper også innovasjon i sektoren, og det er bra. Hvis de tjener for mye, betyr det at det offentlige har for dårlige anbudsprosesser. For oss er det underordna om det er det private eller det offentlige som leverer tjenesten, men det skal være til rett pris. Og så er vi opptatt av at også private skal ha gode lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte. Det er en selvfølge.

Bør tannhelsetjenester være gratis i Norge?

– Vi mener de bør være gratis for dem som har behov for det. Det betyr ikke at all tannbehandling skal være gratis for alle, men at de som trenger det skal få det. Vi tror dette er enklere å få til enn å love en universell ordning for alle, som det blir vanskelig å få flertall for på Stortinget.

{s1}

 

Dere vil gi Nav større frihet til å formidle arbeid ved å ta i bruk ny teknologi, forenklet regelverk og større metodemangfold. Hva innebærer det?

– Det betyr blant annet at vi vil gi Nav større mulighet til å utøve skjønn i enkeltsaker. Vi mener det er riktig, fordi det handler om mennesker. Fokuset må ikke være hvordan mennesket kan passe inn i systemet, men hvordan systemet kan tilpasses mennesket.

Hva mer vil dere forenkle under Nav-paraplyen?

– Vi vil også sørge for økt samhandling mellom Nav og helsetjenesten. Vi mener også at vi må styrke den sosialfaglige kompetansen i Nav. Vi bør gjennomgå tiltaksapparatet og sørge for mer mangfold i kvalifiseringstilbudene, tilrettelagte arbeidsplassene og gi økt lokalt handlingsrom. Det bør også gis mer rom for individuell oppfølging.

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande kom litt skeivt ut med LO etter noen uheldige uttalelser i media, som hun rett nok seinere tilbakeviste. Hva er Venstres holdninger til LO og fagbevegelsen i dag?

– Fagbevegelsen er kjempeviktig. Vi var i sin tid initiativtaker til hovedavtalen som seinere utvikla seg til det moderne trepartssamarbeidet. Vi er overbevist om at samarbeid legger grunnlaget for gode avtaler og at det er viktig at konfliktnivået i norsk arbeidsliv er lavt. Trepartssamarbeidet er en undervurdert faktor i norsk arbeidsliv og jeg mener det er et konkurransefortrinn for næringslivet.

Vi er opptatt av at organisasjonsgraden skal være høy og vil verne om den ved blant annet å beholde fagforeningsfradraget. Samtidig vil vi sikre grunnleggende rettigheter for alle i arbeidslivet, ikke bare for de fagorganiserte.

Dette mener Venstre om:

Arbeidsliv

• Vil gi flere muligheten til fast stilling. Vil ha mer fleksibilitet, men ikke på bekostning av tryggheten mange finner i faste stillinger.

• Vil jobbe for å redusere ufrivillig deltid.

• Vil stramme inn på hvor lenge det er mulig å være midlertidig ansatt i staten.

• Setter organisasjonsfriheten høyt og vil verne om den. Samtidig vil vi sikre grunnleggende rettigheter for alle i sitt yrkesliv.

• Vil legge til rette for mer frivillig bruk av hjemmekontor og mer fleksibel arbeidsdag for dem som ønsker det. Vil nedsette et offentlig utvalg som skal foreslå endringer i arbeidsmiljøloven.

• Nav må få frihet til å formidle arbeid ved å ta i bruk ny teknologi og forenklet regelverk. Vil ha raskere og bedre oppfølging i Nav. Vi vil at kontorene skal måles på metoder, ikke resultater.

• Vil innføre et nytt trinn i inntektsskatten for dem med høyest inntekt.

Helse og omsorg

• Forebyggende helsearbeid er kjernen i vår helsepolitikk.

• Vil jobbe for et medisinsk forsvarlig desentralisert akuttilbud.

• Mennesker med sårbar økonomi må få støtte til tannbehandling.

• Vil sikre lokal forankret ledelse på alle sykehus.

• Ønsker private tilbydere av omsorg velkommen. Det betyr større valgfrihet for den enkelte og bidrar til å videreutvikle sosialt entreprenørskap.

Barnehage

• Det viktigste for oss er at barna får et godt barnehagetilbud, ikke om det drives av det offentlige eller private.

• Vil endre dagens finansiering av barnehager, slik at de kan tilby mer fleksible åpningstider.

• Pedagognormen som ble innført i 2018 bør evalueres og kravene til utdanning bør skjerpes. Målet er å øke antallet barnehagelærere til over 50 prosent i løpet av neste stortingsperiode. I tillegg vil vi arbeide for å rekruttere flere mannlige barnehagelærere.

(Hentet fra innstilling til stortingsvalgprogram for 2021–2025)

Arbeidsmiljøloven er ikke tilpassa arbeidsmarkedet slik det er nå.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy