JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Salongeiere kjemper mot tariffavtale:

Frisørene Karoline, Anja og Merete ville bare ha tariffavtale. Nå står de uten jobb

UTESTENGT: De hadde håpet å kunne gå på jobb og få enighet om tariffavtalen med ledelsen, frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim. I steden er det bostyrer som jobber bak stålgardinen.

UTESTENGT: De hadde håpet å kunne gå på jobb og få enighet om tariffavtalen med ledelsen, frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim. I steden er det bostyrer som jobber bak stålgardinen.

Werner Juvik

Frisørene fra Sandefjord vant i retten på alle punkter. Da la eieren rett og slett ned salongen.

2022101913055520221019131425

ola.tommeras@fagbladet.no

De har tilbrakt mange år i Hairport Sandefjord. Nå går de forbi en halvveis lukket stålgardin i kjøpesenteret Hvaltorvet i Sandefjord. Salongen er stengt. På innsiden jobber bostyreren.

Da Fagbladet møter de tre frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kjøpesenteret Hvaltorvet i Sandefjord, har det gått tre uker siden de vant en knusende seier over salongens ledelse og eiere i Vestfold tingrett. De var tilkjent både dekning av lønnstap, erstatning og saksomkostninger etter halvannet år i arbeidskonflikt.

{f1}

Nå ventet de tre på at dommen enten skulle bli rettskraftig eller anket. Tidligere har de sagt nei til å stå fram i Fagbladet. De håpet i det siste på å få ro, en løsning med eierne av NHO-bedriften.

SOM ET HJEM: Anja Bagås, Merete Solheim og Karoline Skaflestad forlater Hval-senteret etter mange år bak frisørstolene der.

SOM ET HJEM: Anja Bagås, Merete Solheim og Karoline Skaflestad forlater Hval-senteret etter mange år bak frisørstolene der.

Werner Juvik

Holmestrand: Nedleggelse av salongen etter krav om tariffavtale

Konkurs da fristen gikk ut

Forrige uke ble avsluttet med alt annet enn ro. Da gikk fristen ut for å betale erstatning, trekk i lønna som retten fastslo var urettmessig, og saksomkostninger. Men oppgjør fikk de ikke. Eier gikk i stedet til skifteretten og begjærte oppbud.

– Det kunne umulig ha kommet som en overraskelse på de tre, skriver motparten Jørgen Smith Larsen, som var styreleder og eier sammen med daglig leder Merete Østberg, i en e-post til Fagbladet.

Han viser til at salongens økonomi ble grundig belyst i rettssaken.

– Det ble opplyst fra advokat Hellenes i prosesskrift og i rettssaken at hvis ikke økonomien bedret seg, var det stor mulighet for at bedriften ville melde oppbud, skriver han.

Se ytterligere tilsvar fra styreleder lenger ned.

UTESTENGT: Første mandag uten jobb. Fagbladet møter Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kafe i Sandefjord.

UTESTENGT: Første mandag uten jobb. Fagbladet møter Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kafe i Sandefjord.

Werner Juvik

– Salongen var hjemmet

Hadde dette vært en vanlig mandag, ville de tre ha gjort klar utstyr og ønsket kunder velkommen. Karoline Skaflestad har 12 år bak seg i bedriften, Merete Solheim 15 år og Anja Bagås fem år. Samtlige har hatt frisøryrket som levevei det meste av livet.

– Det føles rart. Salongen var på en måte hjemmet mitt. Jeg har vært her siden jeg var 18 år, sier Merete Solheim.

Hun har vært tilknyttet frisøryrket på forskjellig vis siden barndommen.

Rett etter konkursåpning skal saksene ha ligget klare for to av de uorganiserte kollegene på Hairport Nordbyen i nabobyen Larvik. Dette er et annet aksjeselskap, som eies av Merete Østberg som også eide 49 prosent av Hairport Sandefjord.

– Det er riktig. Alle har mulighet til å søke å jobb, svarer styreleder Smith Larsen, som også er medlem av styret til Hairport Nordbyen, til at de uorganiserte fikk tilbud om plass i salongen i nabobyen.

Østberg står også oppført som daglig leder på denne salongen. Hun har fått mulighet til å kommentere saken, men har foreløpig ikke besvart Fagbladets henvendelser.

- Vi følte at vi ble målbevisst presset ut, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad.

- Vi følte at vi ble målbevisst presset ut, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad.

Werner Juvik

– Dreier seg ikke om penger

– Dette er fagforeningsknusing så det holder. Det hører ikke hjemme noen steder i arbeidslivet, sier leder for Fagforbundet Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Hun har fulgt saken tett siden den startet for halvannet år siden. Og dette er ikke den eneste. I sommer gjorde en salongeier i en annen NHO-bedrift tilsvarende i Holmestrand etter at Fagforbundet krevde tariffavtale.

Jacobsen mener motstanden mot tariffavtale ikke dreier seg om penger. Det kom også retten fram til, som konkluderte med at kun AFP var en reell ekstrakostnad. Den hadde de ansatte gått med på å dekke med kutt i provisjonen.

– Det handler om de ansattes rett til medbestemmelse når bedriften har tariffavtale. Enkelte eiere har en irrasjonell frykt for å miste full kontroll over arbeidsplassen, mener Jacobsen.

KONKURS: Det ble aldri oppgjør etter seier i retten. I steden er salongen konkurs. Bostyrer er allerede i gang med å skaffe oversikt.

KONKURS: Det ble aldri oppgjør etter seier i retten. I steden er salongen konkurs. Bostyrer er allerede i gang med å skaffe oversikt.

Werner Juvik

Krevde tariffavtale

Konflikten startet i fjor vår. Hairport Sandefjord er en NHO-bedrift. I salongen er det seks ansatte og to lærlinger. Tre var uorganiserte, tre av de ansatte og lærlingene, var organisert i Frisørenes fagforening. Dermed krevde Fagforbundet rutinemessig tariffavtale.

Da ble det bråk. Etter forhandlinger utover sommer, høst og vinter var det ikke kommet fram til enighet om utforming av lønnssystemet. De ansatte gikk opprinnelig på provisjonslønn. I tariffavtalen er det en flat minstelønn eller garantilønn som kombineres med provisjon og tillegger for ubekvem arbeidstid. Partene ble enige om å fortsette provisjonslønn, men eier ville redusere denne kraftig for å dekke det han mente var store ekstrakostnader ved å innføre tariffavtale. At de tre gikk med på å redusere provisjon for å dekke AFP-kostnader, hjalp ikke.

Frisører på toppen med kronisk bihulbetennelse

Fikk endringsoppsigelse

1. mars i år fikk de endringsoppsigelse fra eier. «Dere får heretter kun utbetalt minstelønn etter tariffavtalen», var beskjeden. 27. april forsøkte eier igjen på oppsigelse,

– Det var beintøft, forteller Karoline Skaflestad.

Både hun og Anja har barn å forsørge. Anja Bagås er aleneforsørger for to. Dommen fastslår at de tre fikk i februar og mars et lønnstap på henholdsvis 16.300 kroner, 15.000 kroner og 2500 kroner.

– Vi er ikke akkurat høytlønte fra før. Slike beløp svir, sier de.

Stevnet eierne

De ansatte stevnet eier med hjelp av Fagforbundet. Saken ble berammet i august i år i Vestfold tingrett. Da jobbet de tre fortsatt i salongen. De har vært på jobb hver dag fram til nå, til konkurs ble åpnet og stålgitteret senket.

Salongens advokat hevdet endringsoppsigelsene er innenfor ledelsens styringsrett. Det er retten uenig i, viser dommen.

Ledelsen går på et knusende nederlag. I dommen avvises alle påstander om ekstrakostnader med unntak av AFP-kostnader. Retten anslår disse til 10.400 kroner per ansatt ved lønn på 500.000 kroner. Fagforbundets beregninger var AFP-kostnader på 7.400 kroner i året per ansatt med det lønnsnivået de hadde. Denne hadde de ansatte allerede sagt seg villig til å dekke ved redusert provisjon.

Eier blir dømt til å betale lønna han trakk de ansatte i februar og mars, erstatning på 30.000 kroner til hver, og saksomkostninger for motparten.

Men i stedet for oppgjør får de tre torsdag kveld beskjed om at arbeidsplassen er konkurs. Fredag 7. oktober ble ingen frisyre gjort. Da ble stålgitteret åpnet kun for bostyrer.

{f1}

Ble presset ut

– Det har vært en beintøff og slitsom tid. Hver eneste gang vi trodde at vi hadde kommet fram til en avtale, så kom et nytt utspill med tilbud om noe enda verre, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad, som opplever forhandlingene som målrettede forsøk på å presse dem ut av arbeidsplassen.

– Innstillingen til ledelsen har hele tiden vært at vi kunne skylde oss selv når vi har organisert oss slik at det kommer krav om tariffavtale, sier hun.

– Salongen gikk dårlig

Eiers advokat opplyste i retten at salongen hadde allerede for høye lønnskostnader. Ifølge regnskapene tok eier imidlertid ut relativt solid utbytte i 2021 på 595.000 kroner, selv om det var langt mer enn årsresultatet på 151.000 kroner.

I retten viste eier til at tariffavtale ville medføre mer ferie, betalt tillitsvalgt, 12 prosent feriepenger, lønn for kurs og opplæring, lønn for personalmøter, lønnsansiennitet ved førstegangstjeneste, betalt velferdspermisjon, overtidsbetaling, betalt for ubekvem arbeidstid og AFP-kostnader. Med unntak av AFP-kostnader kom retten fram til at salongen hadde de nevnte kostnadene uavhengig av tariffavtalen.

– Ikke stor nok reduksjon

– Det er til en viss grad korrekt at de ansatte tilbød å redusere sin provisjon for å dekke ekstrakostnader, men det var dessverre ikke nok. Vi la også fram i retten at de har lønnsprosent på 67 til 76 prosent. Ved en så høy kostnad taper bedriften på medarbeideren, hevder Smith Larsen i e-post til Fagbladet.

De ansatte påpeker at denne lønnsprosenten har de hatt hele tiden uten at salongen gikk med tap.

– Det ble krevd langt mer enn dekning av tilleggene. De ville at vi skulle ta hele regninga for tariffavtalen og mer til, sier Karoline Skaflestad som var plasstillitsvalgt ved salongen. I dommen blir de gitt medhold i at ledelsens beregninger ikke var reelle.

Signerte tariffavtale

Smith Larsen mener også at det er feil at de ikke fikk tariffavtale, siden den ble signert i april 2021.

– Avtalen ble signert, men tariffavtalens bestemmelser ble jo aldri fulgt. Det har jo nettopp vært konflikten, påpeker leder av Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Om at de ansatte stadig ble møtt med forverrede tilbud når de trodde de var kommet fram til en avtale, skriver Smith Larsen:

– Vi var i rettsmekling og der ble flere forslag diskutert uten av vi kom til enighet. I rettssaken manet dommeren om at partene skulle diskutere muligheten for forlik. Hairport sa seg villig til å diskutere muligheten for forlik, motparten ønsket det ikke.

Plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad sier:

– Det så vi ingen grunn til. De brant sine bruer etter halvannet år med dårlig behandling.

Avviser fagforeningsknusning

Smith Larsen avviser at de driver med fagforeningsknusing.

– Vi har arbeidet sammen med fagforeninger i over 30 år uten problemer, skriver han.

– Men det har jo vært uten tariffavtale, påpeker leder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Om utbyttet viser Smith Larsen til at utbyttet i 2021 er oppsamlet gjennom de siste fire år, og at bare deler av dette er utbetalt.

Hairport Sandefjords ledelse

Hairport Sandefjord hadde to eiere, forretningsmannen Jørgen Smith Larsen fra Larvik (51 prosent) og daglig leder Merete Østberg (49 prosent).

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy