Lønnsoppgjøret 2017

Fristen for å bli enig i lønnsoppgjøret går ut ved midnatt

Blir Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen enige om tariffavtale i løpet av kvelden?

Blir Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen enige om tariffavtale i løpet av kvelden?

Tri Nguyen Dinh

Ved midnatt går fristen for årets tariffoppgjør ut. Det forhandles kun om penger denne gang.

2017031411220020170426164659

helge@lomedia.no

per.flakstad@fagbladet.no

Dagen i dag er ikke som vanlige tirsdager hos NHO på Majorstua. Der foregår nemlig innspurten i årets tariffoppgjør.

Blir det ikke enighet mellom LO og NHO i løpet av døgnets 24 timer, må Riksmeglingsmannen bistå partene. Frist for avsluttet mekling er 31. mars.

Gjelder Fagforbndets medlemmer

Oppgjøret startet formelt med kravoverlevering 6. mars, etter at LO hadde vedtatt sine krav og NHO behandlet seg fram til sitt ståsted. Da startet to ukers intensive forhandlinger. Men det er først de to siste dagene av forhandlingene det tar av.

Oppgjøret gjelder også mange av Fagforbundets medlemmer, de som har arbeidsgivere med NHO som sin arbeidsgiverorganisasjon.

Disse medlemmene er omfattet av de pågående forhandlingene:

• Dyrepleiere

• Ansatte i private sykehjem som har NHO Service som arbeidsgiverorganisasjon.

• Frisører

• Ansatte ved private barnevernsinstitusjoner.

• Ansatte innen rehabilitering.

• Ansatte ved private asylmottak.

• Ansatte i Blindeforbundet m.m.

• Ansatte ved private ambulanseselskap.

• Ansatte i energiselskap.

Dyrepleier Line har 325.000 i årslønn etter treårig utdanning

For disse medlemmer vil resultatet i det samordnete oppgjøret være endelig. I noen tilfeller har det hendt at enkeltforbund har kunnet etterforhandle enkeltavtaler, men dette er ikke vanlig.

Stor delegasjon

Partene er etter det LO-Aktuelt erfarer innstilt på å bli enige i løpet av tirsdagen.

På forhånd har NHO-leder Kristin Skogen Lund sagt at hun ser et mulig løsningsrom, mens LO-leder Gerd Kristiansen har satset på konstruktive forhandlinger.

I sitt siste oppgjør som LO-leder (går av på kongressen i mai), er Kristiansen på ingen måte alene i forhandlingene. Samtlige åtte i LO-ledelsen er med i den totalt 22 mann og kvinne store delegasjonen. 13 LO-forbund er representert i delegasjonen. Eneste forbund med to representanter er Fellesforbundet.

Ni rådgivere er involvert i tillegg til tre sekretærer og to observatører fra forbundene.

Moderasjon

Det er ventet at partene vil bli enige om en lønnsvekst som ligger mellom 2,0 og 2,5 prosent. Det første tallet indikerer forventet prisstigning neste år. LO kommer ikke til å godta et nytt år med reallønnsnedgang. Samtidig er 2,5 prosent taket som NHO har satt for lønnsveksten i år. Det tilsvarer anslått lønnsøkning hos handelspartnerne i 2017.

Overhenget har allerede «spist opp» 1,1 prosent av dette.

NHO-direktøren og LO-lederen lover tillegg til lavlønte. Men Kristin Skogen Lund holder fram at «moderasjon betyr moderasjon for alle».

Siden det er mellomoppgjør er det LO og NHO som starter det som i Norge er et rally med lønnsoppgjør. Etterhvert skal andre arbeidsgiverorganisasjoner som blant annet Spekter og Virke forhandle med sine motparter. For ikke å glemme KS som skal forhandle med de kommuneansatte og Staten som skal forhandle med sine motparter.

I alt er det fire hovedorganisasjoner blant arbeidstakerne og tilsammen 16 blant arbeidsgiverne. NHO, KS, Virke og Spekter er de største utenom Staten.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy