Byråd for næring og eierskap i Oslo:

Geir Lippestad vil ansette flere funksjonshemmede i Oslo kommune

ØNSKER MER MANGFOLD: Oslo kommunes traineeordning for funksjonshemmede må videreføres, mener byråd Geir Lippestad.

ØNSKER MER MANGFOLD: Oslo kommunes traineeordning for funksjonshemmede må videreføres, mener byråd Geir Lippestad.

Kristian Brustad

Ledigheten blant funksjonshemmede er skyhøy og på stedet hvil.

2016042914410020160429212732

solfrid.rod@lomedia.no

43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid, mot 75 prosent i resten av befolkningen. Nå lover byråd Geir Lippestad kamp mot fordommer i Oslo kommune.

Flere funksjonshemmede i arbeid er det eneste delmålet i IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) som står på stedet hvil. Det opprører Geir Lippestad, tidligere profilert advokat og aktiv i funksjonshemmedes organisasjoner, nå byråd for næring og eierskap i Oslo.

– Mellom 70 000 og 100 000 mennesker som ønsker å jobbe, står utenfor arbeidslivet. Tenk deg for en ressurs vi kaster bort, sa Lippestad på et erfaringsseminar om Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser onsdag formiddag.

– Vi er nødt til å endre holdninger, slik at vi ansetter folk ut fra kompetanse, ikke fordommer, fastslår Lippestad.

Traineeordning i to år

Etter to år med traineeordning har Oslo kommune lyst ut 20 stillinger der kriteriet har vært en funksjonsnedsettelse og nødvendig kompetanse.

12 er ansatt, den 13. kommer i mai. Til de andre stillingene har det ikke vært kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelser. Disse har derfor blitt utlyst på nytt på vanligvis vis, opplyser Siri Koch-Larsen, prosjektleder og ansvarlig for ordningen.

Kemnerkontoret var først ute, tett fulgt av etatene for renovasjon, eiendom og byfornyelse og gravferd, i tillegg til Østensjø bydel. Noen av etatene har gjort det til rutine å alltid vurdere om ledige stillinger skal lyses ut gjennon traineeordningen.

Nesten 50.000 flere arbeidsløse i Norge

Ekstern mentor

De som ansetter gjennom ordningen har en mentor som er ansatt et annet sted i kommunen. Mentoren må kjenne Oslo kommune godt og være nysgjerrig på mennesker, opplyser Koch-Larsen.

Tilbakemeldingene tyder på at det er nyttig å lufte utfordringer på jobben med en ekstern person.

60 prosent oppgir å ha stor nytte av sin mentor, 25 prosent sier de ikke har hatt det.

– Kan hende har vi mislykkes, kan hende betyr tallene at de får den støtten de trenger av sin nærmeste leder, sa seniorkonsulent Aud Fadnes da hun presenterte erfaringer med ordningen.

• Følg oss på Facebook

– Et byråd som brenner for mangfold

At mennesker med funksjonsnedsettelser har ordinære jobber med ordinær lønn og dermed blir synlige i arbeidslivet er i seg selv med på å endre folks holdninger, påpekte Lippestad og byrådskollega Inga Marthe Torkildsen.

– 12 personer er jo veldig lite, men ordningen har betydning utover disse 12, mener Lippestad.

Hva skal dere konkret gjøre for å endre folks holdninger?

– Vi må snakke om det hele tiden. I morgen skal jeg snakke om dette med alle kommunens informasjonsarbeidere. Vi må skaffe oss mer kunnskap. Vi må samarbeide med funksjonshemmedes organisasjoner om hvordan funksjonshemmede selv kan bli flinkere til å synes. Jeg har selv lett med lys og lykte uten å finne, sier Lippestad.

Han mener traineeordningen må utvides. Det er satt ned en gruppe som skal se på hvordan.

– Og så er det flere i byrådet som brenner veldig for dette. Det er kanskje det viktigste.

Begynner tidlig og blir verre og verre

Eli Knøsen, seniorrådgiver Likestillings- og diskrimineringsombudet og forfatter av boka Den tause diskrimineringen, er enig i at fordommer må bekjempes. Men den skyhøye arbeidsledigheten har sine årsaker tidlig i livet, påpeker hun.

I barnehagen går ni av 10 barn i såkalt vanlige avdelinger. På barneskolen synker tallet til sju av 10. På ungdomstrinnet går halvparten fortsatt sammen med sine jevnaldrende, mens bare tre av 10 gjør det på videregående.

Arbeidsgivere sauser sammen nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne, mener Eli Knøsen, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Arbeidsgivere sauser sammen nedsatt funksjonsevne og nedsatt arbeidsevne, mener Eli Knøsen, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

LDO

Segregeringen rammer utviklingshemmede hardest, men utestenger også bevegelseshemmede. Åtte av 10 skoler i Norge er ikke tilgjengelige, syn- og hørselshemmede mangler pensum, påpeker Knøsen.

Pensjonistene er forbannet og føler seg lurt

Uheldig sammenblanding

– Skulle man mot formodning komme ut av dette i vater, så venter en håndfull nye utfordringer på vei mot arbeidslivet, sier Knøsen.

Hun nevner transport, assistentordninger, helsetjenester, tolketjenester og hjelpemidler, og ikke minst holdninger.

– Kroppslig annerledeshet assosieres med utilstrekkelighet, feil og mangler. Nedsatt funksjonsevne sauses sammen med nedsatt arbeidsevne, advarer Knøsen.

I en spørreundersøkelse oppgir 90 prosent av arbeidsgiverne at de har for lite kunnskap om psykiske lidelser. 63 prosent sier de er skeptiske til å ansette noen som har hatt psykiske problemer. Over halvparten tror at blinde ikke kan bruke PC.

– Hvis man blander sammen arbeidsevne og funksjonsevne, får man ikke gjort noe med arbeidsledigheten, mener Knøsen.

Hun roser traineeordningen for å bryte med tendensen til å forvente mindre av funksjonshemmede.

– Ordningen er bra fordi folk kommer i ordinært arbeid etter ordinær utdanning. Annerledeshet blir oversett, og kompetanse teller.

I strid med FN-konvensjonen

Norge har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmede, og har dermed forpliktet seg til å fremme inkludering i et åpent arbeidsliv. Likestillings- og diskrimineringsloven krever at den enkelte får individuelt tilpasset sin arbeidsplass, men den krever ikke at arbeidsplasser skal være universelt utformet. Det er et stort problem, ifølge Knøsen og hennes ombudskolleger.

– Når staten retter seg mot individuell tilpasning i stedet for å fjerne barrierer i arbeidslivet, er det ikke i tråd med konvensjonen. FN har påpekt at tilgjengelige arbeidsplasser er en forutsetning. Det har vi ikke i Norge, fastslår Knøsen.

Loven pålegger også alle arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte og alle i offentlig sektor å jobbe aktivt for å fremme lovens intensjon.

Få virksomheter rapporterer om det. Det tror jeg skyldes at de ikke ser sysselsetting i et likestillingsperspektiv, men mer som et velferdstiltak, sier Knøsen.

Bedriften vil trekke ansatte 2000 kroner dagen ved sykefravær

Sjekk lønna i over 100 bransjer

MEST LEST:
Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum rådhus i Sandvika.

Bærum kommune

Ledere kan få 70.000 kroner i tillegg: Kommune belønner sjefene ekstra for innsatsen under koronakrisen

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

MANGE HENSYN: Mange medlemmer jobber på grensen til det forsvarlige under koronapandemien. De fortjener virkelig å bli vedsatt med noe mer enn applaus. Men vi vet jo også at kommunenes økonomi er vanskelig, sier Helene Skeibrok som er leder i Fagforbundet Innlandet.

Birgit Dannenberg

En av tre kommuner vurderer å permittere, og kommunepolitiker ville kutte ansattes lønn med 10 prosent

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

KJEMPET I SMITTEN: Tolv pasienter er døde og 35 av de ansatte på Vallerhjemmet har vært koronasyke. Nå er smitten slått tilbake. Fra venstre hjelpepleier og tillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Odinsen, sykepleier Ofelia Maranan, hjelpeplier Ellen Maursund, hjelpepleier Tone-May Karlsen.

Anita Arntzen

På dette sykehjemmet fikk 35 ansatte korona. Her er de tilbake på jobb

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

SAKSØKER OSLO KOMMUNE: Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til 120 dagers fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. Nå saksøker han Oslo kommune.

Ola Tømmerås

Veireno-sjefen Jonny Enger slår tilbake. Varsler søksmål mot Oslo kommune.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

I seks år har Ann Ingrid Hauge (33) jobbet som bioingeniør på Sykehuset i Vestfold. Hun syntes det var rart at hun tjente så lite.

Werner Juvik

Et enkelt grep skal gi Ann Ingrid 70.000 kroner mer i årslønn

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Siri Sagen og Bjørn Ingvar Borge har tatt fagbrev, men får ikke lønnsøkning.

Eivind Senneset

Siri og Bjørn tok fagbrev, men får ikke lønnsøkning

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy