Godt arbeidsmiljø øker produktiviteten

ARBEIDSMILJØ: Trivsel påvirker produktiviteten, viser studier.

ARBEIDSMILJØ: Trivsel påvirker produktiviteten, viser studier.

colourbox

God ledelse er viktig for arbeidsmiljøet, og godt arbeidsmiljø leder til høyere produktivitet.

2017051812255620170518122507

camilla.ovrebo.ondrckova@fagbladet.no

Både norske studier og forskning fra hele verden viser at godt arbeidsmiljø har positiv innvirkning på produktiviteten.

Forskning viser at å satse på arbeidsmiljø har positive effekter, og motsatt: at et dårlig arbeidsmiljø skaper lavere produktivitet.

Det er grenser for hvor mye offentlig ansatte skal tåle på jobb

Viktigere enn helse

De som opplever problemer i arbeidsmiljøet, mener selv at dette har større påvirkning på prestasjonen enn eventuelle helseproblemer, og så mye som 40 prosent av alle med sykefravær oppgir forhold på jobben som årsak.

Ni av ti arbeidstakere i Norge rapporterer om et godt arbeidsmiljø og høy medarbeidertrivsel. Begge er faktorer som har betydning for produktiviteten.

De siste årene har det også kommet en rekke studier som dokumenterer at gode arbeidsmiljøtiltak har effekt på produktiviteten. Til sammen viser studiene at et godt arbeidsmiljø kan gi stor produksjonsgevinst.

– Ny mobbelov svekker barna

God ledelse er viktig for arbeidsmiljøet

9,7 prosent, eller 246.000 norske arbeidstakere, oppgir at de opplever lite støttende lederskap, ifølge Stamis Faktabok om arbeidsmiljø og -helse.

Tallet er jevnt fordelt på yrkesgrupper, alder og kjønn, men noe mer utbredt blant yrkesaktive med lavere utdanning.

Både ledelsesform og opplevelsen av rettferdig behandling i organisasjonen påvirker helsen til de ansatte.

Personer som opplever seg rettferdig behandlet, har lavere risiko for å utvikle muskel- og skjelettplager, og psykiske plager som angst og depresjon.

Seniorrådgiver og forsker Cecilie Aagestad ved Stami har i flere studier undersøkt faktorer i arbeidsmiljøet som kan påvirke sykefravær.

– En leder er ofte den mest framtredende personen i en avdeling eller virksomhet, og har dermed også sterk innvirkning på de ansatte, sier hun.

Derfor vurderer halvparten av svenske helsefagarbeidere å slutte

Denne sprayflasken kan redusere mengden gift du blir utsatt for med 90 prosent

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy