Du kan være med å forme framtidas Ap-politikk:

Hadia inviterer med LO-medlemmene

ENGASJERT: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik var  til stede da fagbevegelsen streiket mot regjeringens politikk         28. januar 2015. Nå utfordrer hun LO-forbundenes medlemmer til å være med i programprosessen til Arbeiderpartiet.

ENGASJERT: Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik var til stede da fagbevegelsen streiket mot regjeringens politikk 28. januar 2015. Nå utfordrer hun LO-forbundenes medlemmer til å være med i programprosessen til Arbeiderpartiet.

Roy Ervin Solstad

Arbeidsliv, ny grønn industri og integrering. Det er hovedsakene for Hadia Tajik, som skal lede Arbeiderpartiets programarbeid.

2016011112560020160111135745

sym@lomedia.no

I 2017 skal både Arbeiderpartiet og LO vedta program for en ny fireårsperiode.

Hadia Tajik som leder programarbeidet i Arbeiderpartiet, understreker at det dreier seg om noe langt mer enn et salgsdokument for å vinne valg.

— Vi skal lage et program som former verdigrunnlaget vårt og gir retningen for landet. Vår ambisjon er at politikken skal gjennomføres, sier hun til LO-Aktuelt.

• Følg oss på Facebook og Twitter

Lytter til alle

Rundt 930 000 mennesker er i dag organisert i LO-forbund. Tajik inviterer alle til å bidra i arbeidet med å utforme en ny politikk for partiet.

— Bredden i fagbevegelsen gir oss et unikt innblikk i den norske virkeligheten. Det gjør at vi forstår landet bedre. Og da kan vi også lede landet på en bedre måte.

Og hun understreker at alle er velkomne til å engasjere seg enten det er lokalt eller i den kommende nettdebatten.

— Opplever LO-Aktuelts lesere at de ikke slipper til, kan de si ifra til meg, sier hun med et smil, og legger til:

— Vi er ikke et parti som er oss selv nok. Og det skal ikke være et program for særinteresser. Når vi sitter i regjering, er vi også en regjering for dem som ikke har stemt på oss, påpeker Ap-nestlederen.

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet leder partiet programarbeid.

Nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet leder partiet programarbeid.

Leif Martin Kirknes

Også næringslivet

Arbeiderpartiets nestleder vil også lytte til hva næringslivet har av innspill.

— Jeg har snakket med mange næringslivsledere. Og jeg har lagt merke til at fagbevegelsens analyser gir gjenklang hos dem. Mange har en sterk forståelse av trepartssamarbeidets betydning og at en gjensidig respekt er en forutsetning for å kunne møte en krevende fremtid. Det gir meg en viss optimisme at så mange sjikt av samfunnet aksepterer de premissene som arbeiderbevegelsen gjennom historien har kjempet fram.

— Det er også veldig viktig for at vi skal stå støtt i møte med de endringene Høyre/Fremskrittsparti-regjeringen har gjennomført og vært pådrivere for, enten det har vært endringer i arbeidsmiljøloven eller privatisering av helse og velferd. I Norge er det en bred felles folkelig forståelse av at små forskjeller i samfunnet er viktig for verdiskapning og framtida vår, påpeker Tajik.

Få nyhetsbrevet vårt her:

Tre hovedsaker

Det norske samfunnet er i store omveltninger og hun understreker at dagens prioriteringer kan endre seg.

— Men på det nåværende tidspunktet er det tre viktige saker som er i forandring og hvor vi må utvikle ny politikk: Arbeidsliv, ny grønn industri og integrering. Arbeidsledigheten øker og vi har en regjering som har satt arbeidstakernes rettigheter og hverdag under et ganske sterkt press. Det må håndteres, fastslår hun.

Med bakgrunn fra Vestlandet og med en far som jobbet i oljen, har hun stor respekt for petroleumsnæringens betydning for norsk økonomi og samfunn.

— Samtidig må vi ha flere industriområder som står støtt i årene som kommer. Det handler både om nyskaping og at eksisterende industri utvikles.

Les også: Når blir det skatt på kjøregodtgjørelse

Samfunnskontrakt

Den tredje store utfordringen er integrering og hvordan man skal håndtere en av historiens største humanitære kriser. Hun har tro på Einar Gerhardsens visdomsord om plikt og rett.

— I Norge har vi en uuttalt samfunnskontrakt om at du skal gjøre din plikt, og kreve din rett — i den rekkefølgen. Den er spesielt viktig i en tid som denne, både som verdigrunnlag og politikk. Vi skal møte folk på en skikkelig måte, men også forvente at de skal bidra aktivt i samfunnet. Men da må vi også sikre at de får muligheter til dette, understreker Tajik.

Les også: Siv med skattesjokk for arbeidsledige eldre

Ideologi

– Personlig er jeg veldig opptatt av at vi har en sterk bevissthet om hva som er vår ideologi og vårt verdigrunnlag. Det å ha en sterk ideologisk bevissthet gjør også at vi står mye stødigere i møte med nye utfordringer. Vi har da et sett av verdier å måle politikken ut i fra. Det skjerper også den politiske debatten. Mange sier at de ikke ser forskjell på de ulike politiske alternativene. En av årsakene til at vi ikke får det tydelig fram er at vi hele tiden snakker om små og store ting, men alt for lite om verdier og verdiforskjeller, sier hun engasjert.

Det er verdiforskjellene som år etter år endrer samfunnet gjennom politiske vedtak.

— Når regjeringen ønsker å innføre reservasjonsrett for leger mot abort eller innføre søndagsåpne butikker, så er det ikke bare politiske tiltak, men verdivalg – retningsvalg.

Denne bevisstheten ønsker hun å få fram hos folk. Derfor skal hun reise rundt til samtlige fylker og snakke ideologi. Det er en skolering hun også inviterer LO-forbundenes medlemmer og tillitsvalgte til å være med på.

— Jeg tror en bevissthet om verdigrunnlag og ideologi vil mobilisere folk. De kan kjenne det i hjertet, forstå hva som står på spill.

• Les også: Slik unngår du AFP-smellen

Felles verdigrunnlag

Arbeiderpartiets nestleder påpeker flere ganger at fagbevegelsen og partiet har felles historie og et felles verdigrunnlag. Og når hun nå inviterer alle fagorganiserte til å engasjere seg i partiets programarbeid, erkjenner hun også at det er viktig for Aps medlemmer og tillitsvalgte å delta i fagbevegelsen. LOs nestleder Tor-Arne Solbakken er blant dem som har etterlyst flere aktive «partifolk» i LOs og forbundenes lokale organisasjonsledd.

— Jeg oppfordrer våre medlemmer til å delta og stille seg til disposisjon. Samspillet mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet tilfører oss begge noe. Og det er viktig at vi også engasjerer oss i den kommende debatten om LOs handlingsprogram, fastslår Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

• Les også: Piloter og kabinpersonale til sak mot Norwegian

• Les også: Anita (21) må jobbe til hun er 75 år

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy