JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lederen av tvisteløsningsnemnda nekter å svare på hvorfor det tar lang tid

Har ikke fattet ett eneste vedtak

Tillitsvalgte mener deltidsansatte taper penger på å vente

Lederen av nemnda vil ikke uttale seg.

250 deltidsansatte venter på vedtak fra tvisteløsningsnemnda

HAR VENTET LENGE: Over 250 deltidsansatte venter fortsatt på at det skal bli fattet vedtak i tvisteløsningsnemnda.

HAR VENTET LENGE: Over 250 deltidsansatte venter fortsatt på at det skal bli fattet vedtak i tvisteløsningsnemnda.

Sissel M. Rasmussen

Over 250 deltidsansatte som har fått avslag fra arbeidsgiver på kravet om større stilling og sendt saken til tvisteløsningsnemnda, står bom fast i kø. Ikke et eneste vedtak er fattet ett år etter de første sakene ble sendt inn.

2016031113463220160317131503

simen.grimsrud@fagbladet.no

Sjekk hvor mange som har fått større stilling i din kommune

13. januar i år uttalte nemndsleder Henning Harborg at de første vedtakene snart var klare. Det er to måneder siden. Da Fagbladet kontaktet ham torsdag, henviste han til Helene Lang i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda.

– Hvorfor har det ikke blitt fattet noen vedtak?

– Det må lederen av nemnda svare på, sier Lang.

Fagbladet har sendt flere spørsmål til Henning Harborg på e-post, men ikke fått svar. Da Fagbladet igjen ringte ham fredag for et intervju, svarte han nei og la på røret.

Ifølge et høringsnotat Arbeids- og sosialdepartementet sendte ut tidligere i år i forbindelse med at departementet ønsker å tredoble tvisteløsningsnemndas kapasitet som følge av den store pågangen, har lederen av tvisteløsningsnemnda opplyst at ”…saker etter 14-4 a generelt er mer tidkrevende å behandle enn øvrige sakstyper. Samlet sett har dette medført betydelige utfordringer når det gjelder å holde nemndas saksbehandlingstid nede.”

Nemnda har ikke fattet ett eneste vedtak

Helene Lang beklager at mange hundre deltidsansatte har ventet et år på svar på klagen sin.

– Vi får mange tilbakemeldinger på telefon, og vi håper også det vil komme noen vedtak snart, sier Lang.

Neste møte i tvisteløsningsnemnda er berammet til 17. mars. Om det da vil bli gjort vedtak i noen saker, vet hun ikke.

– Dessverre har dette tatt veldig lang tid. Det skyldes blant annet at nemnda i fjor sommer måtte be arbeidsdepartementet utdype hvilken myndighet nemnda skulle ha. I tillegg har det tatt lang tid å formulere vedtakene, sier Helene Lang i sekretariatet for tvisteløsningsnemnda til Fagbladet.

– Er det fattet noen vedtak?

– Det er ingen vedtak som er skrevet ferdig, sier Lang.

– Det handler om jobben til folk

– Det er fryktelig slitsomt å jage ekstravakter for å tjene til livets opphold. At nemnda bruker så lang tid, har ført til at folk som kunne vært fast ansatt i en større stilling for lenge siden fortsatt må jage vakter, sier hovedtillitsvalgt Magnus Langstrand i Ringerike kommune.

KRITISK: Magnus Langstrand, hovedtillitsvalgt i Ringerike kommune, mener er sterkt kritisk til at tvisteløsningsnemnda etter ett år ikke har kommet med noen vedtak.

KRITISK: Magnus Langstrand, hovedtillitsvalgt i Ringerike kommune, mener er sterkt kritisk til at tvisteløsningsnemnda etter ett år ikke har kommet med noen vedtak.

Monica Larsen

For ett år siden avslo Ringerike kommune kravene fra samtlige 11 som krevde større stilling etter §14-4a i arbeidsmiljøloven (se faktaboks). Den sier at deltidsansatte som jevnlige har jobbet ekstra utover sin faste stilling i 12 måneder, kan kreve stillingsprosent de faktisk har jobbet. Begrunnelsen fra kommunen var at behovet for ekstraarbeid ikke lenger var til stede. Etter avslaget har hjelpepleier Monica Valstad jobbet over 800 timer ekstra.

Fagforbunet i Ringerike sendte én av sakene til tvisteløsningsnemnda, organet du kan klage inn avslag til. Magnus Langstrand håpet et raskt vedtak i nemnda ville legge føringer for hvordan kommunen skulle håndtere liknende krav fra andre. Han anslår at rundt 40 deltidsansatte vil kreve større stilling når avgjørelsen fra tvisteløsningsnemnda kommer.

Det eneste Langstrand har fått beskjed om, er at saken skulle behandles i nemnda 3. mars, mange måneder etter den var sendt inn. I Ringerike sitter mange deltidsansatte og lurer på hva som skjer.

– Det er veldig uheldig for våre medlemmer at nemnda bruker så lang tid. Dette handler om jobben til folk, sier Langstrand.

– Ansatte må leve med usikkerheten

Det er litt over ett år siden 12 ansatte i Verdal kommune sendte sakene sine til tvisteløsningsnemnda. Flere har vært i kontakt med hovedtillitsvalgt i kommunen, Alis Ambli Solberg.

– De lever med en usikkerhet og vet ikke hva de vil få til svar. Jeg har fått inntrykk av at enkelte omtrent har gitt opp, sier Solberg.

Hun reagerer på tidsbruken, og mener nemnda burde visst at det ville bli en stor pågang når regelendringen trådte i kraft.

– Det er ille at det tar så lang tid og at disse ansatte ikke blir tatt på alvor, mener hun.

– De ansatte taper på å vente

I Sortland kommune sitter 15 stykker og venter på svar fra nemnda. De første sakene ble sendt inn i begynnelsen av mai. Ingen av medlemmene har hørt noen ting.

– Det har tatt alt for lang tid. Medlemmer som kunne vært ansatt i større stilling for snart ett år siden taper både lønn og pensjon på dette, sier hovedtillitsvalgt Hanne Næss i Fagforbundet Sortland.

Hanne Næss, hovedtillitsvalgt i Sortland kommune.

Hanne Næss, hovedtillitsvalgt i Sortland kommune.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsdepartementet har foreslått å tredoble kapasiteten til nemnda. Forslaget er på høring i disse dager. Næss mener det kommer for sent.

– Nemnda burde forutsett at det ville komme mange saker når deltidsansatte fikk denne muligheten. Det er ingen hemmelighet at uønsket deltid er et utbredt problem i Kommune-Norge, sier Næss.

De første sakene ble behandlet i november

Tvisteløsningsnemnda har fått inn 283 saker fra deltidsansatte som har fått avslag fra arbeidsgiver på sine krav om større stilling på bakgrunn av hvor mye de har jobbet ekstra de siste 12 månedene.

12 saker har blitt avvist fordi klagen ble sendt inn for sent, mens noen har trukket saken fordi de har kommet til enighet med arbeidsgiver. Men fortsatt venter over 250 personer på svar. Noen har ventet i over ett år. De første sakene ble behandlet i nemnda i november.

Arbeidsmiljøloven §14-4a:

Arbeidsmiljøloven §14-4a trådte i kraft 1. januar 2014, men kunne først benyttes fra 1. januar i år.

Lovteksten i Arbeidsmiljøloven:

§ 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid

(1) Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger. Tolvmånedersperioden skal beregnes med utgangspunkt i det tidspunkt arbeidstaker fremmet sitt krav.

(2) Tvist om rett etter denne bestemmelsen avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17-2.

Slik krever du større stilling:

1) Ta kontakt med tillitsvalgt.

2) Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året.

3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a.

4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered sak for tvisteløsningsnemnda.

Saker i tvisteløsningsnemnda 2015:

Fortrinnsrett for deltidsansatte: 64

Rett til redusert arbeidstid: 24

Permisjoner: 5

Rett til fleksibel arbeidstid: 10

Fritak fra nattarbeid: 6

Fritak fra overtidsarbeid: 0

Utdanningspermisjoner: 13

Faktisk arbeidstid (§14-4 a): 252

Totalt: 374

MEST LEST:
Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Hanna Skotheim

Snart øker trygdene. Se hele lista her

KRAV OM TILBAKEBETALING: Ifølge tilsynsrapportene fra Utdanningsdirektoratet har eierne av Læringsverkstedet Hans Jacon og Randi Sundby brukt tilskudd og foreldrepenger i barnehagene på kostnader knyttet til oppkjøp av barnehager. Det mener Utdanningsdirektoratet er brudd på barnehageloven. Læringsverkstedet har klaget på vedtaket.

KRAV OM TILBAKEBETALING: Ifølge tilsynsrapportene fra Utdanningsdirektoratet har eierne av Læringsverkstedet Hans Jacon og Randi Sundby brukt tilskudd og foreldrepenger i barnehagene på kostnader knyttet til oppkjøp av barnehager. Det mener Utdanningsdirektoratet er brudd på barnehageloven. Læringsverkstedet har klaget på vedtaket.

Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN / NTB

Brukte tilskudd og foreldrebetaling til å kjøpe opp barnehager

ADVOKAT: Kjetil Edvardsen er advokat for Fagforbundet. Han vant den forrige saka han førte for Fagforbundet. Der blei Stendi dømt til at innleigde sjølvstendig næringsdrivande medlemmar eigentleg skulle ha vore fast tilsette. Stendi måtte etterbetale fleire millionar til medlemmane som retten meinte skulle hatt fast jobb.

ADVOKAT: Kjetil Edvardsen er advokat for Fagforbundet. Han vant den forrige saka han førte for Fagforbundet. Der blei Stendi dømt til at innleigde sjølvstendig næringsdrivande medlemmar eigentleg skulle ha vore fast tilsette. Stendi måtte etterbetale fleire millionar til medlemmane som retten meinte skulle hatt fast jobb.

Werner Juvik

Møtast i ny rettssak: No krevjer 194 omsorgsarbeidarar etterbetaling av feriepengar

ETTERSPURT: Konsulentsjef Ståle Thomas i Nursepartner er utdannet intensivsykepleier. For noen uker siden fikk han en telefon med tilbud om vikariat som sykepleier. Tilbyderen hadde funnet ham ved hjelp av data i helsepersonellregisteret. Thomas reagerer på at et offentlig register som skal brukes til kontroll av godkjenninger og autorisasjoner, brukes som rekrutteringsbase.

ETTERSPURT: Konsulentsjef Ståle Thomas i Nursepartner er utdannet intensivsykepleier. For noen uker siden fikk han en telefon med tilbud om vikariat som sykepleier. Tilbyderen hadde funnet ham ved hjelp av data i helsepersonellregisteret. Thomas reagerer på at et offentlig register som skal brukes til kontroll av godkjenninger og autorisasjoner, brukes som rekrutteringsbase.

Anita Arntzen

Hard konkurranse om helsepersonell: Vikarbyrå ville tilby konkurrentens leder vikarjobb som sykepleier

Sånn kan du få masse fri med bruk av få feriedager neste år

Folk med høyere utdanning har i snitt høyere inntekt senere i karrieren.

Folk med høyere utdanning har i snitt høyere inntekt senere i karrieren.

Hanna Skotheim

Høyere utdanning lønner seg ikke for alle, viser undersøkelse fra SSB

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy