:

Har laget eget nettverk for barnehagelærere i Oslo

POPULÆRT: Jorge Roberto Navarro Fica har tryllet fram stifter til ansiktsmaling. Da er det veldig populært å male barnehagelæreren.

POPULÆRT: Jorge Roberto Navarro Fica har tryllet fram stifter til ansiktsmaling. Da er det veldig populært å male barnehagelæreren.

Per Flakstad

Fagforbundet Oslo har etablert et eget nettverk for barnehagelærere. Der får de inspirasjon og matnyttig kunnskap.

2018012310501820180123105016

per.flakstad@fagbladet.no

Med store armbevegelser messer Jorge Roberto Navarro Fica den magiske formelen foran barna på teaterrommet i Grorud barnehage. «Hokus Pokus Filiokus!» Og vipps så har han tryllet fram fargestifter til ansiktsmaling.

Med liv og lyst går barna i gang med malingen – på seg selv, på hverandre, og ikke minst på barnehagelæreren!

Gir kunnskap og inspirasjon

Jorge er pedagogisk leder på dispensasjon. Det har han vært de tre siste årene i barnehagen som ligger i bydel Grorud. Men til sommeren er han ferdig utdannet barnehagelærer gjennom et opplegg som heter «arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning».

Også Sofia Raud i Lopperud barnehage i bydel Østensjø blir ferdig utdannet barnehagelærer til sommeren gjennom det samme programmet. I tillegg får både hun og Jorge faglig påfyll gjennom Fagforbundets nettverk for barnehagelærere i Oslo.

– Nettverket er et veldig godt tilbud der vi kan diskutere fag og utveksle erfaringer med andre barnehagelærere. I tillegg har vi hatt mange dyktige forelesere på møtene våre som har gitt oss både kunnskap og inspirasjon, sier de.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

YRKE OG HELHET: Sofia Raud er tillitsvalgt og glad for at Fagforbundet har et tilbud som er spisset mot den enkelte yrkesgruppa, samtidig som forbundet ser helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

YRKE OG HELHET: Sofia Raud er tillitsvalgt og glad for at Fagforbundet har et tilbud som er spisset mot den enkelte yrkesgruppa, samtidig som forbundet ser helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

Per Flakstad

Stadig flere på møtene

Ideen til et slikt nettverk kom for et par år siden. Ordentlig fart i sakene ble det først for rundt et år siden da Jessica Rundin ble prosjektansvarlig og fikk med seg en faggruppe til å gjøre arbeidet som var nødvendig for å ha et levedyktig nettverk. Jorge og Sofia er med i den faggruppa.

– Vi startet med å forberede barnehagedagen i mars i fjor, og deretter har vi invitert til nettverksmøter en gang i måneden, forteller Jessica.

Alle Fagforbundets barnehagelærere i hovedstaden – både fra kommunale og private barnehager – er invitert med. Stort sett kommer det mellom 25 og 30 på møtene.

– Alle kan ikke komme hver gang, men jungeltelegrafen fungerer, og på nesten hvert møte kommer det noen som ikke har vært med tidligere. I løpet av året er vi blitt flere og flere på møtene, forteller leder i Fagforbundet barn- og oppvekst i Oslo, Fredrik Lothe og yrkesseksjonsleder i Oslo, Marta Tryjanska.

Viktig for rekruttering

Da Fagbladet besøker et nettverksmøte, er temaet «Dannelse og læringsprosesser i flerkulturelle barnehager» ved Kathrine Giæver. Innledningen hennes er basert på et doktorgradsarbeid hun holder på med ved Høgskolen i Oslo.

– Det er viktig for oss å ha møter med temaer som er aktuelle og relevante for vår utdanningsgruppe, sier Jessica.

Hun mener et slikt nettverkstilbud er viktig – både for å holde på medlemmer som har jobbet som assistenter og fagarbeidere i barnehagene, og som har utdannet seg til barnehagelærere, og for å rekruttere nye medlemmer.

– Samtidig ønsker vi å gi et godt yrkesfaglige tilbud for å løfte statusen til både barnehagelærerne og alle andre som jobber i barnehagene, sier hun.

Flere av dem som kommer på møtene har utdannet seg til barnehagelærere etter å ha jobbet i barnehage en stund. Det er også flere masterstudenter som ofte kommer.

Også andre steder i landet er det interesse for å etablere liknende nettverk.

– Vi har blant annet hatt henvendelse fra Trondheim som ønsket å vite hvordan vi har gjort det, forteller Jessica.

Leder i Fagforbundets faggruppe for barnehageansatte, Kristian Meyer, synes absolutt at nettverksarbeidet til Oslo er et eksempel til etterfølgelse.

– Fagforbundet er også så stort og mangfoldig at det kan se helheten i det offentlige tjenestetilbudet, samtidig som det klarer å gi et skreddersydd yrkesfaglig tilbud til en utvalgt gruppe medlemmer.

– Samtidig er også vervepotensialet en viktig side ved dette, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NETTVERK: Prosjektleder Jessica Rundin og lederen for Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo, Fredrik Lothe, forteller at jungletelegrafen går blant barnehagelærerne. Det kommer alltid noen nye på møtene i nettverksgruppa.

NETTVERK: Prosjektleder Jessica Rundin og lederen for Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo, Fredrik Lothe, forteller at jungletelegrafen går blant barnehagelærerne. Det kommer alltid noen nye på møtene i nettverksgruppa.

Per Flakstad

Et sted der teori og praksis møtes

I Lopperud barnehage er barna ivrig i gang med å tegne. Sofia Raud deler ut tegnestifter og gir gode råd.

– Det er ikke alltid tid til faglige diskusjoner i arbeidstiden. Derfor er nettverkstilbudet veldig bra. Jeg er også tillitsvalgt i barnehagen, og det er spennende å se hvordan forbundet jobber med helheten som vi i barnehagen er en del av. For meg er det flott å få et spisset yrkesfaglig tilbud og samtidig få oppleve å være en del av en større helhet, sier hun.

I Grorud barnehage er barna ferdige med ansiktsmalingen, og Jorge Roberto Navarro Fica spør om de vil vaske den av med en gang, eller gå med den ut over dagen.

Selvsagt vil de ikke vaske den av.

– For meg er nettverket en viktig møteplass der teori og en praktisk arbeidshverdag møtes, sier han.

– Barnehagelærere har ofte en kompleks arbeidssituasjon, vi skal både lede andre ansatte, ha et pedagogisk ansvar, og ivareta barnas behov. Da er det viktig hele tiden å ha et bevisst forhold til ditt eget arbeid og eget fag. For eksempel diskuterer vi hvordan vi som fagpersoner kan ta vare på og utvikle profesjonsspråket vårt. Det er ikke alltid lett til daglig, for vi kan ikke bruke det når vi snakker med barna og foreldrene deres. Men det er viktig å ha det når vi snakker med hverandre, sier han.

– Derfor er nettverksmøtene viktige fordi de har høy faglighet, og de gir oss mulighet til både å oppdatere oss, dele erfaringer, lære mer, og utvikle oss som barnehagelærere.

– For meg er det viktig å være i utvikling hele tiden, for i dette faget er det ingen som blir utlært, sier Jorge Roberto Navarro Fica.

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)

• Arbeidsplassbasert barnehagehagelærerutdanning er et bachelorstudie for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager.

• Utdanningen er en deltidsutdanning over 4 år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.

• Studiet krever generell studiekompetanse fra videregående skole og minst to års relevant heltidspraksis fra barnehage.

• I tillegg krever det en forpliktende samarbeidsavtale mellom utdanningsinstitusjonen og barnahage-eier/kommune.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy