JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frist for mekling i dag:

Hege (51) er klar til å streike for barnehage-pensjon: – Redd mange vil slutte

– Jeg vet at en del ansatte tenker på å søke seg over til kommunale barnehager på grunn av pensjonsordninga, sier Hege Josefsen.

– Jeg vet at en del ansatte tenker på å søke seg over til kommunale barnehager på grunn av pensjonsordninga, sier Hege Josefsen.

Rune Stoltz Bertinussen

Dersom Norlandia-barnehagene ikke går med på Fagforbundets krav om barnehage-pensjon, tar Hege Josefsen streikevesten på torsdag morgen.

2020120211180520201203112640

ida.wangberg@fagbladet.no

Hege Josefsen er en av rundt 90 barnehage-ansatte som er klare til å ta på seg streikevestene torsdag morgen, dersom partene som sitter i mekling ikke blir enige. Fagforbundet og Delta krever at Norlandia-barnehagene skal gi de ansatte lik pensjon som i andre private barnehager.

– Pensjon er viktig for oss. Spesielt i et så lavtlønna yrke er det viktig å sikre at vi har noe å leve av når vi blir pensjonister, sier Josefsen til Fagbladet.

Kvitungen barnehage, som hun jobber i, er en av åtte Norlandia-barnehager i Tromsø og Porsgrunn som vil bli tatt ut i streik fra torsdag 3. desember, dersom partene ikke kommer til enighet.

Krever lik pensjon

– Det burde være en selvfølge at vi som jobber med å ta vare på ungene, slik Norlandia ønsker at vi skal gjøre, blir belønnet med en god alderdom etter å ha stått på og gjort vårt beste i alle disse årene, sier hun.

De fleste private barnehagene er med i arbeidsgiverorganisasjonen PBL (Private barnehagers landsforbund), og har ytelsespensjon lik ordningen i kommunale barnehager eller hybridpensjon. Norlandia-barnehagene er med i Spekter, og har en annen tariffavtale og innskuddspensjon.

Det betyr at Hege og hennes kollegaer får 10-15.000 kroner mindre utbetalt i året når de går av med pensjon, enn ansatte i andre private barnehager får, ifølge beregninger fra Fagforbundet. Barnehage-ansatte lever som regel lenge, så over et helt livsløp kan det fort bety over 400.000 kroner mindre totalt.

Det er denne forskjellen Fagforbundet og Delta mener er urimelig. Derfor krever de at ansatte i Norlandia-barnehagene også skal få hybridpensjon. I motsetning til innskuddspensjon er hybridpensjonen livsvarig, og den gir lik pensjon for kvinner og menn.

Kvinner taper

Med nåværende innskuddspensjon vil Hege og hennes kvinnelige kollegaer få utbetalt 12.000 kroner mindre i årlig pensjon enn deres mannlige kollegaer med lik lønn og fartstid. Grunnen til dette er at pensjonsinnskuddet deles på forventede leveår, og kvinner forventes å leve lenger enn menn.

Går Norlandia-barnehagene med på en hybridpensjon, vil det bety at Hege og hennes kvinnelige kollegaer får utbetalt omtrent 14.000 kroner mer i årlig pensjon, for å kompensere for denne forskjellen.

Dette er hybridpensjon

Får tilskudd til å dekke utgiftene

Alle private barnehager får i dag et pensjonspåslag i det offentlige tilskuddet som skal dekke kostnader til pensjon. Pensjonspåslaget tilsvarer 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene. Det er langt mer enn de reelle utgiftene de aller fleste barnehagene har til pensjon.

I 2017 hadde 94 prosent av de private barnehagene lavere utgifter til pensjon enn pensjonstilskuddet de mottok. Til sammen mottok barnehagene nesten en milliard kroner mer i tilskudd enn det de faktisk brukte på pensjon.

Norlandia-barnehagene har i dag en innskuddspensjon på 5+2 prosent, det vil si at arbeidsgiver setter inn et pensjonsinnskudd tilsvarende fem prosent av lønna til de ansatte, i tillegg til at to prosent av lønna trekkes og settes inn som pensjonsinnskudd.

En hybridpensjon vil medføre kostnader på ytterligere omtrent ett prosentpoeng av lønnskostnadene, ifølge beregninger fra Fagforbundet.

– Har råd

«Norlandia-konsernet skal ikke slippe unna med å gi dårligere pensjonsordning til sine barnehageansatte. Norlandia får øremerkede tilskudd til pensjon fra det offentlige for å sikre at de ansatte skal ha en like god pensjon som ansatte i kommunale barnehager. Vi krever at disse pengene går til pensjon for de ansatte og ikke puttes i lommene til eierne», skriver Fagforbundet i en pressemelding.

Norlandia-barnehagene eies av Norlandia Health & Care Group AS, som kontrolleres av brødrene Roger og Kristian Adolfsen. Benn Eidissen og Helge Carlsen, som var med på å bygge opp barnehagekjeden, solgte sine andeler til Adolfsen-brødrene i 2016 for 500 millioner kroner.

I 2015 og 2016 tok Adolfsen-brødrene ut 102 millioner kroner i utbytte fra Norlandia Care Group.

I 2019 solgte Adolfsen-brødrene barnehageeiendommer til australske pensjonsfond for 2,7 milliarder kroner. Barnehageeiendommene er finansiert gjennom gunstige husbanklån og offentlige investerings- og kapitaltilskudd. Enkelte av barnehagene er bygd på tomter selskapet har fått billig, og i noen tilfeller gratis av norske kommuner.

Hege Josefsen mener det tilsier at det burde være rom for å gi de ansatte en bedre pensjonsordning.

– Med et så stort konsern som vi har blitt, med den pengeflyten og det overskuddet de har, så burde dette være en liten sak.

Vurderer å slutte

Josefsen har tenkt mye på pensjon i det siste, spesielt etter at barnehagen hun jobber i ble kjøpt opp av Norlandia for noen år siden.

– Da Norlandia kjøpte oss opp, kom dette med pensjon opp, ettersom de har en dårligere ordning enn Private barnehagers landsforbund, som barnehagen var medlem av før. Jeg er jo i den alderen der jeg faktisk har begynt å tenke på pensjon, så dette har jeg bekymret meg mye for de siste fem årene. Jeg frykter at det blir vanskelig å klare seg som pensjonist hvis vi ikke får endret på dette, sier Josefsen.

Hun mener pensjonsordningen kan bli viktig for å holde på folk, og dermed sikre stabilitet i barnehagene.

– Jeg vet at en del ansatte tenker på å søke seg over til kommunale barnehager på grunn av pensjonsordninga. Flere er inne på den tanken hvis vi ikke får gjennomslag for kravet.

– Har man fornøyde ansatte og et stabilt arbeidsmiljø, gir det også en ekstra trygghet for ungene, sier Hege Josefsen.

– Har man fornøyde ansatte og et stabilt arbeidsmiljø, gir det også en ekstra trygghet for ungene, sier Hege Josefsen.

Rune Stoltz Bertinussen

Josefsen mener det også vil kunne ha betydning for tilbudet i barnehagen.

– For at de ansatte skal trives godt, er det viktig å ha sikkerhet i bånn knytta til pensjon. Har man fornøyde ansatte og et stabilt arbeidsmiljø, gir det også en ekstra trygghet for ungene, avslutter hun.

Norlandia mener de har en god ordning

Arnfinn Nordbø, kommunikasjonssjef i Norlandia Health and Care Group AS, mener Norlandia-barnehagene ikke har en dårligere pensjonsordning enn andre barnehager.

– Norlandia Barnehagene har i motsetning til hybridordningen AFP i privat sektor, som utgjør en så stor sum at samlede pensjonsutbetalinger vil være større med vår ordning på grunn av AFP enn hybridordningen. Det er også opptjening fra første krone hos oss. Videre at vi en stor andel, ca 30%, på ytelse samt AFP, skriver Nordbø i en e-post.

PBL har nå AFP-ordning for offentlig sektor, men skal innføre AFP for privat sektor fra 1.1.2023. Det vil derfor ikke bli noen forskjell på AFP-ordningene mellom PBL og Norlandia.

– Det framstilles som om Norlandia Barnehagene har en dårlig pensjonsordning i dag. Det er altså ikke riktig, pensjonsytelsene i Norlandia Barnehagene er gode. Ulike ordninger har ulike fordeler og ulemper. Dette avhenger blant annet av hvilken generasjon den enkelte tilhører, hvordan ordningen og pensjonen forvaltes underveis, og endelig hvordan pensjonen ønskes tatt ut når pensjonstidspunktet kommer. Vi mener at vår ordning er bedre for ansatte enn hybridordningen. I årets lønnsoppgjør har Norlandia tilbudt et lønnsoppgjør på 1,7 % og videreføring av avtalte ordninger, herunder våre gode pensjonsordninger med 7 % innskuddspensjon fra første krone, pluss AFP, skriver Nordbø.

Han påpeker videre at den ansattes egentrekk i innskuddspensjonen er 2 %, noe som er 1 %-poeng mindre enn den pensjonsordningen Fagforbundet ønsker, som har 3 % egentrekk fra den ansatte.

– Med andre ord må den ansatte betale mindre av pensjonen selv i Norlandias ordning. Med vår ordning får dessuten den ansatte mer utbetalt de første 10 til 15 årene (man velger selv om man ønsker det utbetalt over 10 eller 15 år), og det er kanskje når man er yngre pensjonist mange også vil ønske/bruke mer penger enn de siste årene. Med hybridordningen forutsettes det at man blir 94 år, og utbetalingene spres jevnt ut over som om man blir 94 år. Når man dør tilfaller pensjonen de andre i ordningen. I vår ordning tilfaller restpensjonen dine etterlatte. Og du har fått utbetalt størsteparten av pensjonen din mens du er «ung pensjonist», skriver Nordbø, og fortsetter:

– En robust innskuddspensjon er vanlig også for svært mange ansatte tilsluttet ulike LO-forbund, som Fagforbundet er en del av. Rundt 1,5 millioner arbeidstakere i Norge har innskuddsbasert pensjon. Norlandias ordning har den høyeste innskuddssatsen loven tillater på 7 %, som betyr en langt over gjennomsnittet god pensjonsordning. Fra nyttår blir ordningen enda bedre. Ansatte får sin egen pensjonskonto og opptjeningen starter fra dag én, i motsetning til andre ordninger hvor du må være ansatt i ett år. Og hvis du jobber i barnehage kun noen få år, får du opptjeningen med deg, så for de som ikke skal jobbe i barnehagesektoren et langt yrkesliv er vår innskuddsordning definitivt bedre, avslutter han.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy