JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helseforetakene sier opp avtale med Orange Helse

LOVBRUDD: Tre helseforetak sier opp rammeavtalen med Orange Helse etter en revisjonsrapport der det er avdekket alvorlige brudd på lønnsbestemmelser og arbeidsmiljøloven. (Illustrasjonsfoto)

LOVBRUDD: Tre helseforetak sier opp rammeavtalen med Orange Helse etter en revisjonsrapport der det er avdekket alvorlige brudd på lønnsbestemmelser og arbeidsmiljøloven. (Illustrasjonsfoto)

Per Flakstad

Tre regionale helseforetak vil si opp rammeavtalen med bemanningsbyrået Orange Helse. Grunnlaget for oppsigelsen er alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

2016040514310020230821171436

per.flakstad@fagbladet.no

Siden 1. oktober i fjor har Orange Helse hatt en rammeavtale med de tre regionhelseforetakene Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst.

Ifølge en revisjonsrapport fra Deloitte har det i perioden fra 1. oktober og fram til 31. desember vært alvorlige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Alvorlig

I oppsigelsesbrevet fra Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) på vegne av helseforetakene heter det at bruddene samlet er av en slik karakter at det er uforenlig med kravene som stilles for å være en kompetent og kvalifisert leverandør av helsepersonellvikarer.

«Flere av avvikene er alvorlige og samlet er det et svært alvorlig bilde som er avdekket i revisjonen…,» heter det i brevet.

Bruker milliarder på helsevikarer

Jobbet 19 dager på rad

I de tre månedene som revisjonen har pågått, har Orange Helse formidlet ni vikarer som fordeler seg på 83 oppdrag og totalt 93 vakter. Revisjonsrapporten har avdekket flere brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser for fem av vikarene.

Etter revisjonens vurdering er det ikke tilfredsstillende kontroll for å følge opp spesielt vikarer som arbeider på flere ulike avtaler ved ulike virksomheter. Dette har blant annet ført til at en av vikarene i kontrollperioden har jobbet 19 dager på rad, ifølge rapporten.

– Orange Helse erkjenner at enkelte brudd på arbeidstidsbestemmelsene har forekommet. Dette er uakseptabelt – våre egne interne retningslinjer har ikke vært fulgt. Vi har nå skjerpet våre rutiner og innført ytterligere kontrolltiltak slik at tilsvarende brudd ikke skal kunne skje i fremtiden, sier Nils Paulsen, daglig leder i Orange Helse AS.

Også når det gjelder lønn, vurderer revisjonen det slik at vikarer som har arbeidet i kontrollperioden, ikke har hatt tarifflønn. Ifølge rapporten gjelder dette både timelønn og beregning av kveld- og nattillegg.

Vi har i forbindelse med revisjonen dokumentert at alle ansatte som har arbeidet under kontrakten med HINAS har fått betalt mer enn minstelønnen som er fastsatt i gjeldende tariffavtale med tillegg av lokale avtaler. Betalingen har vært over minstelønn også medregnet feil ved kveldstillegg.

– Når det gjelder kveldstillegget, er det korrekt at det er gjort feil i forhold til å fastsette når kveldstillegget slutter å løpe. Vi har lagt til grunn at tidsrom for kveldstillegg er en time mindre pr. døgn enn det som følger av tariffavtale Spekter Helse. Dette skyldes at kveldstilleggets løpetid er hentet fra tariffavtalen med KS.

– Nå er disse feilene korrigert, og de ansatte fikk etterbetalt i januar da dette ble oppdaget, sier Nils Paulsen.

Både i forskrift og i rammeavtalen kreves det at vikarer skal være sikret minimunslønn og arbeidsvilkår på linje med de fast ansatte der vikarene går vakter. «Revisjonen har etter Hinas sin vurdering dermed avdekket at Orange Helse verken har systemer eller i praksis evner å ivareta rammeavtalens og lovgivningens krav til korrekt avlønning,» heter det i oppsigelsesbrevet.

Vikarbyrå vurderer søksmål mot forskningsstiftelse

Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket, sier Sara Bell, som er leder i Fagforbundet Bergen.

– Samtidig er vi veldig glad for at det reageres når det oppdages slike avvik som rapporten avdekker. Det er heller ikke sikkert at nettopp denne revisjonen ville blitt utført før jul i fjor hvis ikke de tillitsvalgte hadde vært flinke til å varsle, sier Sara Bell.

– Tillitsvalgte tas på alvor

– Vi har en overordnet strategiplan som innebærer både prerevisjon, det vil si kontroll før vi inngår avtaler, og revisjon av hvordan løpende avtaler blir overholdt, sier Hilde Christiansen som er personal- og organisasjonsdirektør i Helse Vest RHF og leder i styringsgruppen - rammeavtaler vikartjenester.

– Vikarbruken i helseforetakene har gått ned og stabilisert seg i løpet av de siste årene Den ligger nå på mellom 0,2 og 0,4 prosent, og det meldes ikke inn veldig mange avvik. Men de som blir meldt, blir tatt på alvor og undersøkt med en gang.

– Når det gjelder revisjonene, forholder vi oss til strategiplanen, som bare vi kjenner. Selskapene vet ikke når og hvor neste revisjon kommer, sier hun, og presiserer at hennes uttalelser gjelder helseforetakene. Hvordan situasjonen er i kommunene, kjenner hun ikke til.

– Er du overrasket over avvikene som ble avdekket i denne rapporten?

– Jeg har lært meg at jeg aldri skal la meg overraske, men i stedet forholde meg til de opplysningene som legges fram og handle i forhold til det.

– Det mener jeg vi har gjort i dette tilfellet, sier Hilde Christiansen.

Orange helse AS

Orange Helse AS ble etablert i 2007, som et datterselskap av Orange Group AS.

I starten dekket selskapet løse vikarvakter innen helse- og omsorg i Hordaland, men etterhvert begynte de å bygge ut en ressurspool av tilgjengelige vikarer fra hele Skandinavia og Baltikum.

Forretningsideen bak virksomheten var å utvikle et eget system som skulle gi mer kontinuitet og forutsigbarhet, samt høy kvalitets- og leveringssikkerhet for kundene.

I dag leverer Orange Helse tjenester innen helse- pleie- og omsorgssektoren til over 80 kommuner. De leverer også sykepleievikarer til de fleste norske sykehus, samt de største sykehusene i Sverige.

Kilde: Orange Helses egne hjemmesider

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy