IKT-skandalen i Helse Sør-Øst

Helseminister Bent Høie vil ikke ta ansvar for dataskandalen i Helse Sør-Øst – sier sikkerhet er styrets ansvar

Helseminister Bent Høie framhever at sikkerhetsvurderinger er styrets ansvar, ikke foretaksmøtet, når Fagforbundet peker på at han har ansvaret, og at bare han skrev under IKT-foretaksprotokollen.

Helseminister Bent Høie framhever at sikkerhetsvurderinger er styrets ansvar, ikke foretaksmøtet, når Fagforbundet peker på at han har ansvaret, og at bare han skrev under IKT-foretaksprotokollen.

Terje Pedersn, ANB

– Sikkerhetsvurderingene i prosjektet tilligger styret i Helse Sør-Øst, ikke foretaksmøtet, svarer helseminister Bent Høie på kritikken om at han bør stilles til ansvar for IKT-skandalen.

2017110711260020171107141718

kathrine.geard@fagbladet.no

Etter Datatilsynets knusende dom over Helse SØr-Østs mangelfulle sikkerhets- og risikovurdering da man vedtok å sette ut driften av it-infrastrukturen til et amerikansk selskap, pekte Fagforbundet på at helse- og omsorgsminister Bent Høie er den som har ansvaret.

– Helseministeren godkjente dette til tross for at mange lenge hadde uttrykt bekymring. Det er kun en underskrift på IKT-foretaksprotokollen. Den tilhører Bent Høie. Han har ansvaret, sa nesteleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

Hun påpekte at Fagforbundet, NITO og El &IT sammen ba om et møte med Høie i forkant av foretaksmøtet, nettopp fordi de var bekymret for at pasientopplysninger kunne komme på avveie. Men at de ble avvist med følgende skriftlige svar: «Statsråden er for øvrig kjent med saksområdet og har dessverre ikke funnet å kunne avsette tid til et møte med dere før foretaksmøtet.»

Ikke foretaksmøtets bord

Fagbladet ba Høie om en kommentar til Skoghaugs uttalelser. På epost fikk vi følgende svar:

– Outsourcing av drift av IKT-systemer i Helse Sør-Øst og de nødvendige sikkerhetsvurderingene i prosjektet tilligger styret i Helse Sør-Øst, ikke foretaksmøtet. Dette har ligget til grunn hele tiden, og det viste jeg også til i mitt svar til Fagforbundet, El og IT, og NITO.

Videre skriver han at foretaksmøtet behandlet og godkjente at Helse Sør-Øst i denne saken kunne inngå en avtale om finansiell leasing.

– Dette fremgår klart av foretaksprotokollen. Sikkerhetsvurderingene tilligger som sagt styret i Helse Sør-Øst.

Blir tatt med på råd

Helseministeren trekker også fram konsekvenser saken har fått.

– Når det i ettertid har vist seg at Helse Sør-Øst ikke har hatt gode nok systemer for tilgangsstyring, har de satt hele prosjektet i bero. På bakgrunn av saken i Helse Sør-Øst har jeg bedt Direktoratet for e-helse om å komme med anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal opptre når de bruker eksterne IKT-leverandører. I denne bestillingen har jeg bedt om at også relevante fagforeninger skal bli tatt med på råd.

Har det øverste ansvar

Sissel Skoghaug er ikke imponert over Høies forklaringer.

– Dette er samme svar som han har repetert flere ganger. Poenget er at helseministeren ved flere anledninger har blandet seg inn i avgjørelser som er mindre omfattende enn denne, han har det øverste ansvaret, og han ønsket ikke å møte oss tre fagforbund i forkant av avgjørelsen.

BORTFORKLARING: Sissel M. Skoghaug mener Høie bortforklarer sitt ansvar i IKT-skandalen.

BORTFORKLARING: Sissel M. Skoghaug mener Høie bortforklarer sitt ansvar i IKT-skandalen.

Ylva Seiff Berge

Helse-Sør Østs vedtak om å flagge ut driften av it-infrastrukturen medførte at it-arbeidere fra Asia og Øst-Europa fikk tilgang til sensitive opplysninger om norske pasienter, til tross for forsikringer om at personvernet var ivaretatt.

Helseforetaket får i rapporten refs for brudd på flere lover og mangelfull sikkerhets- og risikovurdering i forkant av beslutningen. Datatilsynet ser også meget alvorlig på at Helse Sør-Øst ikke sørget for at prosjektet var forankret i sykehusene. Men de ni sykehusene under Helse Sør-Øst har også et selvstendig ansvar og derfor har alle nå fått pålegg om å betale 800.000 hver i overtredelsesgebyr.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy