Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Her er de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett

Jan-Erik Østlie


2019051510433720190515104336

• Bruken av oljepenger – midler hentet fra oljefondet – økes med 7 milliarder til 238 milliarder kroner totalt.

• Statens skatte- og avgiftsinntekter blir 3 milliarder lavere enn antatt siden stadig flere kjører elbil. Bensin- og dieselbiler er pålagt langt høyere avgifter enn elbiler.

p

• Regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner ekstra til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig.

• 430 millioner til klima- og miljøtiltak. Av disse får klimainvesteringsfondet Nysnø 100 millioner og Enova 50 millioner. 25 millioner går til fylkeskommunene for å støtte omlegging til hurtigbåter med nullutslipp, mens 60 millioner skal brukes til å flytte godstransport til jernbane.

• 250 millioner til vedlikeholde jernbane for å forebygge forsinkelser på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.

• Bevilgningen til planleggingen av Ringeriksbanen og ny E16 mellom Bærum og Hønefoss kuttes med 511 millioner. Årsaken er en forsinkelse i planleggingen av prosjektet.

• 340 millioner bevilges til ny E18 i Bærum – etter at støtte til prosjektet ble trukket så sent som i desember.

• 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ned gjeld på følgende strekninger: Fylkesvei 544 (Halsenøysambandet i Hordaland), fylkesvei 17 (Tverlandet – Godøystraumen i Nordland) og Listerpakken i Vest-Agder.

• Kommunene får en vekst i såkalt frie inntekter på mellom 1 og 2 milliarder kroner.

• Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem der staten tar halve regningen.

• Merverdiavgift på ebøker og strømmetjenester med ebøker fjernes.

• 105 millioner til lokale idrettsanlegg gjennom kompensasjon av merverdiavgift.

• 100 millioner til nytt utstyr i politiet.

• Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.

• 66 millioner til å øke taket for bostøtte for barnefamilier og større husstander. Samtidig vil 3.100 færre motta slik støtte.

• 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut, samt til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.

p

• 30 millioner til å opprettholde Veterinærinstituttets kontorer i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

• I tillegg er det foreslått en lang rekke mindre endringer.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy