JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbundet har laget versting-liste over regjeringens kutt

Her er tolv kutt der svake grupper har fått svi under Solberg-regjeringens fire år

VERSTINGLISTE: Fagforbundets leder Mette Nord mener den blå-blå regjeringen minner om en omvendt  Robin Hood.

VERSTINGLISTE: Fagforbundets leder Mette Nord mener den blå-blå regjeringen minner om en omvendt Robin Hood.

Per Flakstad

– Den sittende regjeringen har systematisk tatt fra de fattige og gitt til de rike, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord, og viser til tolv konkrete usosiale tiltak.

2017090612525420170909112501

kathrine.geard@fagbladet.no

Fagforbundet mener det er viktig å forstå at det er svake grupper som arbeidsledige, uføre og barn i lavinntektsfamilier som først og fremst har fått svi under Solberg-regjeringens fire år.

15.000 går glipp av pensjonsøkning

Laget verstingliste

På en liste over det organisasjonen betegner som noen av de mest smålige og usosiale tiltakene regjeringen har gjennomført, står kutt i den økonomisk støtten til arbeidsledige, skatt på sluttavtaler ansatte inngår, reduksjon i barnetillegget til uføre, kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kroniske syke, kutt i bilordningen for bevegelseshemmede, gjentatte realkutt i folketrygden, fjerning av skolefrukten, fjerningen av øremerkede kulturmidler til eldreomsorgen, økt makspris i barnehagen, au-pairer har mistet tilgang til hjelp og informasjon om rettighetene sine, kutt i fri rettshjelp og innstramming i unges rett til startlån og uføres bostøtte.

Hjelpepleiere mister hundretusener i pensjon

Omvendt Robin Hood

Mette Nord slår fast at dette forteller om en regjering som bedriver en systematisk omvendt Robin Hood-politikk.

– De tar fra de fattige og gir til de rike. For å finansiere skattekuttene, som skulle gi nye arbeidsplasser, har regjeringens skapt større forskjeller, og ikke en eneste arbeidsplass, sier hun.

Blant de tolv tiltakene trekker Fagforbundets leder blant annet fram skattlegging av sluttvederlag som et ualminnelig kjipt tiltak. Altså at ansatte som må slutte i jobben, og får utbetalt en engangssum fra arbeidsgiver, må betale skatt på utbetalingen.

– Et sluttvederlag er et kjærkomment bidrag i en situasjon der vanlige folk mister arbeidet sitt, men det klarte regjeringen å skattlegge slik at 2/3 faller bort, mens vi ser at rike får skatteletter i bøtter og spann. Det er så brutalt..

Uføre og arbeidsledige

Nord framhever også kuttene som rammer uføre og arbeidsledige som verstinger på lista.

– Kutt i barnetillegget for uføre oppleves dramatisk for dem det gjelder. Vi snakker om 2030 uføre med X antall unger. Vi veit at barnefattigdommen øker, og at det hindrer barn fra å delta i sosiale aktiviteter, som er så viktige. Kuttet i dette tillegget kan være det lille kneppet som gjør at unger faller utenfor.

Når det gjelder kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige peker Nord på at fjerning av retten til feriepenger rammer mennesker i en alvorlig situasjon der inntekten allerede er redusert.

– Så tar regjeringen dette lille bidraget…

Følg Fagbladet på Facebook

Gradvis verre

Hun understreker at det er viktig at folk forstår at selv om de fleste av oss har det bra i Norge, og ennå ikke merker så store forskjeller, så merker de som har lite den sittende regjeringens politikk. Og får de blåblå en ny periode til vil det bli verre for flere, mener Nord. Hun bruker bildet to båter som legger ut fra kai med forskjellig kurs, og gradvis fjerner seg fra hverandre, for å beskrive hva som er i vente om det ikke blir regjeringsskifte.

– Med fire år til vil avstanden ha økt. Vi får et samfunn som ikke kjennetegnes av små forskjeller, og verdier vil forlates. At de med økonomisk sterk ryggrad tar ansvar for de mindre sterke er en viktig verdi i det norske samfunnet.

– Vi er inne i en nervepirrende valgkamp der Fagforbundet kjemper for ny regjering. Er dette spørsmål som kan bevege velgerne?

– Ja, dette er de sakene det er viktig å snakke om. Alle kjenner noen arbeidsledige, eller veit om vanskeligstilte unger i barnehagen eller på skolen som må velge bort vanlige aktiviteter som kino eller bursdager.

Få Fagbladets nyhetsbrev

– Kraftig slagside, sier Høyre

– Vi ser igjen en kraftig slagside og unøyaktigheter i Fagforbundets omtale av Høyres politikk, skriver politisk rådgiver Fredrik Tronhuus, på vegne av Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund.

– Jeg synes Fagforbundet også bør være fornøyd med en del av de velferdsøkningene denne regjeringen har kommet med. Jeg synes det er helt fair at Fagforbundets ledelse og Høyre er uenige om at det skal lønne seg å jobbe, men inntrykket fagforeningslederne gir inneholder unøyaktigheter og er helt skjevt, står det i e-posten.

– Daglig blir vi kontaktet av LO-medlemmer fra hele landet som reagerer på den voldsomme kampanjen mot Høyre. En av de definitivt største satsingene fra regjeringen i statsbudsjettet i år var å gi foreldre med alvorlig syke barn et sårt tiltrengt velferdsløft og dobler antallet mottakere av pleiepenger (800 mill. kr). Det vil ikke Fagforbundets ledelse snakke om.

POSITIVT: Stefan Heggelund (H) svarer med 12 andre punkter han mener Fagforbundets medlemmer burde glede seg over.

POSITIVT: Stefan Heggelund (H) svarer med 12 andre punkter han mener Fagforbundets medlemmer burde glede seg over.

Pressebilde/ANB

Har 12 andre punkter

– Siden Fagforbundet lister opp 12 ting de mener er negativt, vil jeg vise til 12 ting Fagforbundets medlemmer, spesielt, bør glede seg over fra denne regjergen:

1) Doblet pleiepengeordningen for stønad til å pleie alvorlig syke barn (+800 mill/årlig)

2) Noe av det første denne regjeringen gjorde var å rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistent (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne

3) Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, for å sikre bedre oppfølging av dem som har falt utenfor, fordi Høyre mener det å stille krav til den enkelte er å bry seg. (ink. 60 mill til kommunene for å følge opp)

4) 14 dager Kortere ventetid i helsevesenet, og aller mest for de svakeste: ruspasienter og personer med psykiske lidelser, med 24 dager. Bedre behandling av alvorlige diagnoser som kreft, gjennom innføring av pakkeforløp for kreft

5) Gjeninnført (etter det smålige kuttet fra de rødgrønne) ordningen med støtte til PC fra Folketrygden for skoleelever med lese- og skrivevansker.

6) Regjeringen har lagt frem en strategi mot barnefattigdom ”Barn som lever i fattigdom”, som inneholder 64 konkrete tiltak for å bekjempe barnefattigdom og forebygge at fattigdom går i arv.

7) Fortrinnsrett til nye stillinger for deltidsansatte.

8) Billigere barnehage for dem som trenger det. I 2016 fikk 50 000 barn billigere barnehageplass og mange av dem fikk gratis kjernetid. Barnehageplassen skal ikke utgjøre mer enn seks prosent av familiens samlede inntekt, og familier med inntekt under 500.500 kr. Får rett til redusert foreldrebetaling.

9) Fått vedtatt Kompetanseløft 2020, regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kompetanseløftet består av om lag 50 tiltak med en samlet bevilgning på om lag 1,2 milliarder kroner.

10) Ny ungdomsinnsats i Nav for å sikre arbeid, utdanning eller tiltak innen 8 uker. Satt av 30 mill i 2017-budsjettet til dette. I 2018 settes 100 mill av til tettere og raksere oppfølging for å hindre at unge går passive lenge.

11) Høyre prioriterer tiltak for å skaffe flere elever læreplass og styrke samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre har vi økt lærlingtilskuddet med totalt 20 000 kr per kontrakt siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013. Vi har også økt rammen for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med særskilte behov, slik at alle som søker skal få tilskudd.

12) Vi har opprettet en tilskuddsordning som gir støtte til ferieopplevelser og fritidsaktiviteter til barn, slik at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én fritidsaktivitet sammen med andre barn, og få mulighet til å dra på ferie. I 2017 brukes nesten 200 millioner til dette formålet.

Fagforbundets liste over smålige, usosiale kutt:

o Kutt i den økonomiske støtten til arbeidsledige. Blant annet fjerning av retten til feriepenger, og økt karantenetid for dagpenger fra åtte til 12 uker.

o Skatt på sluttavtaler. Ansatte som må slutte og får utbetalt en engangssum fra arbeidsgiver må betale skatt på utbetalingen.

o Reduksjon i barnetillegget for uføre. NAV anslår at 2030 uføre forsørgere vil få mindre støtte som følge av de nye reglene.

o Kutt i støtte til multihandikappede, uføre og kronisk syke. For eksempel rammer kutt i gratis fysioterapi de som gjennom sitt arbeid skader seg eller utvikler kroniske helseproblemer. Dette tas fra for eksempel brann- og redningspersonell som har fått skader i ekstreme risikosituasjoner, og som vi vet er særlig utsatt for en del typer kreft. Eller fra kvinner og menn som over år må ta mange tunge løft i renhold og i helse- og omsorg.

o Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede.

o Gjentatte realkutt i folketrygden som særlig rammer utsatte grupper. Blant ordningene de har kuttet til er grunn- og hjelpestønad, diverse hjelpemidler, tilretteleggingstilskudd, støtte til barnetilsyn og gravferdsstøtte.

o Fjerning av skolefrukten.

o Fjerning av det øremerkede tilskuddet til kulturelle opplevelser i eldreomsorgen (Den kulturelle spaserstokken).

o Økt makspris i barnehagen.

o Au-pairer fratatt tilgang til hjelp og informasjon om rettighetene sine.

o Kutt i fri rettshjelp.

o Husbankens finansielle handlingsrom er skrenket inn. Færre unge får hjelp til å komme inn på boligmarkedet etter at retten til startlån er strammet inn, og flere uføre har blitt fratatt bostøtte. Det kanskje viktigste redskapet vi har for å drive boligsosial utjevning blir hakket i stykker bit for bit.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy