JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her fikk alle vikarene fast jobb

FOR OG MOT RESSURSENEHETN:
Elisabeth: Ressursenheten er en flott og trygg arbeidsplass.
Heidi: Vi i ressursenheten har fagdager i turnus.
Lene: Trasig at vi ikke får ekstravakter.
Janne: Uforsvarlig med en assistent på 32 pasienter.

FOR OG MOT RESSURSENEHETN: Elisabeth: Ressursenheten er en flott og trygg arbeidsplass. Heidi: Vi i ressursenheten har fagdager i turnus. Lene: Trasig at vi ikke får ekstravakter. Janne: Uforsvarlig med en assistent på 32 pasienter.

Erik M. Sundt

Da kommunen opprettet vikarpool i hjemmesykepleien, fikk vikarene fast stilling, og ingen ble sagt opp.

2016070410534320230821171436

karin.svendsen@fagbladet.no

Da ressursenheten (vikarpool) for hjemmesykepleien ble opprettet i Fredrikstad, fikk alle vikarer tilbud om fast ansettelse. En av dem som takket ja, var Heidi Sægrov.

– Dette er noe av det beste som har hendt meg, stråler hun. Hjelpepleieren med videreutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan ikke få rost den nye ordningen nok.

Hun gikk fra den ene ytterligheten til den andre da hun begynte i ressursenheten. Før arbeidet hun som brukerstyrt personlig assistent med nær kontakt og mye ansvar for en person pluss vakter i hjemmesykepleien. Nå er hun knyttet til ressursenheten og reiser ut for å jobbe i seks forskjellige team med til sammen 700 pasienter.

Sægrov sier det er umulig å kruse gjennom dagen. Det har hun heller ikke noe ønske om. Jobben med stadig nye mennesker og utfordringer passer henne godt.

– Det er læring i alt vi gjør.

Ingen ble sagt opp

Ressursenhetene i de tre største etatene oppstod fordi Seksjon helse og velferd i Fredrikstad kommune gikk med et dundrende underskudd og måtte spare. Ifølge hovedtillitsvalgt Grete Kværnå fikk vikarer og fast ansatte tilbud om å søke seg inn i den nye enheten. De som fra før var fast ansatt, kunne ikke regne med økt stillingsprosent selv om de knyttet seg til ressursenheten.

Fagforbundet har vært med på omstillingen og er fornøyd med at ingen har mistet jobben. Kværnå tror ikke kommunen har spart penger på ordningen.

– Men vikarbruken har kommet under kontroll, sier hun.

Ikke mer heltid

Kvernø, som er kjent for sin innsats for heltid, må bare beklage at de faste som søkte seg over til ressursenheten, ikke kunne regne med større stilling enn de hadde fra før.

– Betyr det at kommunen med Fagforbundets støtte prioriterte faste stillinger for vikarer fremfor å gi større stillinger til dem som hadde vært ansatt lenge?

– Vi hadde mange vikarer som hadde arbeidet i flere år, og som hadde rett til fast ansettelse. Behovet for vikarer er alltid stort, og ressursenheten klarer ikke å dekke hele behovet, så mange faste får fremdeles ekstravakter.

Godt arbeidsmiljø

Heidi Sægrov og tillitsvalgt Elisabeth Kristiansen på ressursenheten stortrives med den nye ordningen.

– Vi har et godt arbeidsmiljø og flotte ledere. Vi blir ivaretatt og får masse faglig påfyll, sier Elisabeth.

Hun forteller at både fagdager og personalmøter er lagt inn i turnusen, og at det er noe de fleste bare kan drømme om.

Heidi framhever også muligheten til å lære og utvikle seg.

– Vi hopper inn alle steder, oppgavene er allsidige og hvert team arbeider forskjellig fra de andre. Det er utfordrende, vi lærer en masse, og vi blir stadig tryggere på oss selv, sier hun.

Trygge voksne

På fordelingskontoret sitter Mona Svendsen, en av tre ressursformidlere. Hun kan bekrefte at jobben i ressursenheten stiller litt spesielle krav til de ansatte.

– Vi er naturlig mindfulle, smiler hun.

Vikarene må være fleksible, de kan bli flyttet på inntil en halv time før de skal på vakt.

– Her kan vi ikke stille for høye krav til oss selv, men for å klare denne jobben, må du være voksen og trygg, sier hun.

Får ikke lenger ekstravakter

Heidi Sægrov og de andre vikarene som har fått fast stilling, er naturlig nok fornøyd. Men noen av de faste som har basert seg på ekstravakter for å spe på inntekten, opplever ordningen som urettferdig, og at forsvarligheten er redusert.

Lene Melby og Janne Mellegaard, begge med fast ansettelse, er blant dem som målbærer kritikken. De to er nattvakter i 60 prosent stilling på Fjellberg omsorgssenter. Lene arbeider i tillegg 30 prosent på dag og kveld. Tidligere var tilgangen på ekstravakter stor. Nå er det derimot blitt slik at når ressursenheten får meldt inn sykdom, er det de ansatte der som skal brukes.

Bruker ettårsregelen

Janne Mellegaard, som har videreutdanning i psykiatri, tror ikke hun har mulighet til stort mer enn 60 prosent fast stilling. På spørsmål om hun har søkt på større stilling utfra den såkalte ett-årsregelen, sier hun at hun sannsynligvis ikke har arbeidet så mye og jevnlig at hun ville fått større stilling.

Grete Kvernå, hovedtillitsvalgt i Fredrikstad, oppfordret ansatte til å ta seg jobb i ressursenheten da den ble etablert.

– Fagforbundet gjorde det klart at det var ressursenheten som ville bli brukt til å dekke opp ledige vakter i framtida. Mange faste søkte og fikk jobb der.

Hun legger til at hvis ansatte mener de har rett til større stilling og vil søke kommunen om det, er de tillitsvalgte behjelpelige med søknaden.

Alene på natta

Lene Melby og Janne Mellegaard er ikke bare opptatt av sin egen arbeidssituasjon. De sier at deres motstand mot den nye ordningen hvor ansatte i ressursenheten får vakter som de fast ansatte tidligere fikk, først og fremst bunner i hensynet til pasientene.

– Da jeg begynte som nattvakt her, fikk jeg beskjed om at jeg måtte ta fagbrevet. Det er ikke forsvarlig at en assistent uten fagbrev er alene med 32 pasienter, sier Lene.

Elisabeth Kristiansen føler seg derimot trygg på den nye ordningen og kompetansen i ressursenheten.

– De aller fleste assistentene har planer om å begynne på skolen til høsten for å ta fagbrevet, opplyser hun.

Fakta om hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Fredrikstad har om lag 500 ansatte fordelt på fire virksomheter og ressursenheten. Hver virksomhet består av tre team. Hjemmesykepleien server til enhver tid rundt 2000 pasienter.

Ressursenheten har 53 ansatte fordelt på litt over 37 årsverk. Nesten 11 av disse dekkes av sykepleiere, 21 av helsefagarbeidere og 5,5 av assistenter.

Ansatte i ressursenheten har lagt inn en fagdag og ett personalmøte i en 12 ukers turnus. De har også medarbeidersamtale to ganger i året.

Ettårsregelen

Arbeidsmiljøloven gir deltidsansatte rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid. I paragraf 14-4 a står det at «deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, har rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden, med mindre arbeidsgiver kan dokumentere at behovet for merarbeidet ikke lenger foreligger».

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy