Her har ufaglærte menn i omsorgsyrker størst risiko for å dø av korona

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Colourbox.com

Jobber du med å gi omsorg og bistand til hjelpetrengende, har du en betydelig økt risiko for å dø av korona. Det viser tall fra England og Wales.

2020060509410620200605094102

sidsel.hjelme@fagbladet.no

Ansatte som gir omsorg og hjelp til brukere (social care workers), men ikke er utdannet som helsepersonell, har dobbelt så høy risiko for å dø av koronavirus som resten av befolkningen.

Dette viser en rapport fra Englands Office for National Statistics (ONS), tilsvarende norske Statistisk sentralbyrå. Rapporten dekker perioden fra 9. mars fram til 20. april.

Totalt døde 131 ansatte i disse gruppene av covid-19 i perioden fram til 20. april. 45 av de døde var menn, 86 var kvinner. Dødsrisikoen er likevel betydelig høyere for menn fordi det er stor overvekt av kvinner i disse yrkene. Dødsraten for menn er 23,4 dødsfall per 100 000, for kvinner er det 9,6 dødsfall per 100 000.

Tallene er ikke direkte overførbare til norske forhold fordi både tjenestetilbud, kompetanse og utdanninger kan være ulike.

Hvilke jobber hadde de?

ONS skriver at «social care workers» omfatter jobber som omsorgsarbeidere, hjemmehjelpere, sosionomer, ledere i boliger og støttekontakter. De jobber både i tilrettelagte boliger, på dagsentre og i hjemmebaserte tjenester.

Tre av fire av de som døde (98 av 131) jobbet som omsorgsarbeidere eller hjemmehjelpere. Siden antallet døde i de andre yrkesgruppene totalt sett er lavt, skriver ONS videre at dødsratene kun er pålitelige for omsorgsarbeidere og hjemmehjelpere.

Ingen økt dødsrisiko for sykepleiere

Annet helsepersonell, inkludert leger og sykepleiere, har derimot ingen forhøyet dødsrisiko sammenlignet med resten av befolkningen i samme kjønn og alder.

Blant kvinnelige sykepleiere var det 6,7 døde pr. 100.000, tilsvarende rate som kvinner i samme alder i befolkningen for øvrig.

Fram til 20. april var 2.494 personer i yrkesaktiv alder (20-64 år) i England og Wales døde av korona. Nesten to tredjedeler av disse dødsfallene var menn (1 612 dødsfall), 882 kvinner.

• Les hele rapporten fra ONS her

Ingen tilsvarende tall i Norge

Fagbladet har spurt Folkehelseinstituttet om det finnes sammenlignbare data fra Norge. Her opplyser de at man per i dag ikke har statistikk som viser hva de som har dødd av koronavirus jobbet med.

– Vi har ikke data om hvorvidt de døde i yrkesaktiv alder faktisk var yrkesaktive, opplyser Jacob Dag Berild, lege på Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og vaksine.

Han sier videre at 15 prosent av de døde under 70 år er registrert uten underliggende sykdom (data per 11.05.2020).

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy