Verneombud og tillitsvalgt på hver sin side

Het debatt om åpent kontorlandskap

Ifølge May Britt Kindem, hovedvernombud i Bergen kommune, er ansatte livredde for å uttale seg om omleggingen av arbeidsplassene i rådhuset.

Ifølge May Britt Kindem, hovedvernombud i Bergen kommune, er ansatte livredde for å uttale seg om omleggingen av arbeidsplassene i rådhuset.

Otto von Münchow

Hovedverneombudet mener det har vært for lite medvirkning og kritiserer byrådet. Konserntillitsvalgt i Fagforbundet er ikke like negativ.

2018061110443620180611113350

tips@fagbladet.no

Når forslag om åpent kontorlandskap dukker opp, blir det fort debatt.

Denne gangen har det dratt seg til i rådhuset i Bergen, der byrådet ønsker å legge om til såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasser, som er et mer åpent kontorlandskap.

Samtidig ønsker kommunen å redusere arealbehovet.

Kronikk: Åpent landskap eller cellekontor?

Protester

Ansatte, hovedverneombud og partiene i opposisjon til det sittende byrådet har protestert mot omleggingen. Saken har toppet de lokale nyhetene flere dager på rad.

Det hele kulminerte delvis under et bystyremøte da Sondre Båtstrand fra MDG pekte på at ansatte var blitt truet til taushet om omleggingen. Bergens Tidende fulgte opp med å fortelle at kommuneledelsen advarte et av verneombudene mot å stille opp i NRK Brennpunkt om åpne kontorlandskap.

Det var hovedverneombudene i kommunen som for tre uker siden varslet at ansatte ikke er blitt hørt, at de er urolige for endringene og at de føler seg truet til taushet om saken. Et av verneombudene har trukket seg fra vervet som følge av prosessen.

– En skinnprosess

– Det er selve prosessen vi stiller spørsmål ved. Det handler ikke om aktivitetsbaserte arbeidsplasser eller ei, og det handler ikke om å ta noen, forteller hovedverneombud May Britt Kindem til Fagbladet. Hun er medlem i Fagforbundet.

Hun og hovedvernombud Helle Mi Hasli ble i sin tid utpekt til å sitte i prosjektgruppen som jobber med omorganiseringen i Bergen kommune. Men allerede før de kom med i prosessen, var det gjort et politisk vedtak om at aktivitetsbaserte arbeidsplasser skulle innføres. Premissene var lagt på forhånd, ifølge Kindem.

– Vi opplever at vi bare har brukermedvirkning på papiret. Rammene er allerede veldig stramme, sier hun.

I det mener hun at det er forhåndsbestemt at arealet per ansatt skal være 23 kvadratmeter, at arbeidsplassene skal ha såkalt clean desk, free seating og at det ikke lenger skal finnes cellekontor, men grupperom i tilknytning til det åpne kontorlandskapet.

– Vi er ikke gitt anledning til å bli med på prosjektet. Dette med aktivitetsbaserte arbeidsplasser er ikke blitt ordentlig utredet. Derfor har vi tatt saken tilbake til politikerne og spurt dem om de vet hva de har bestemt.

Kindem ønsker at det som etter hvert kommer til å gjelde alle kontorarbeidsplasser i kommunen, skal belyses bedre. Ansatte er sterkt imot å omkalfatre alt, som hun sier. Folk vil ha en pult de kan sitte ved.

– Vi er bare budbringerne. I stedet for er vi blitt skyteskiver. Jeg snakker for dem som er bekymret. Og jeg snakker ut fordi jeg vet at ansatte er engstelige, sier May Britt Kindem.

Tillitsvalgt er fornøyd

Mens hovedombudene opplever manglende brukermedvirkning, er tillitsvalgt Fredrik Lygre i Fagforbundet mindre negativ til prosessen.

Hovedverneombud og tillitsvalgt har imidlertid forskjellige roller. De opplever ikke denne motsetningen som et problem.

For Fagforbundets konserntillitsvalgte i Bergen kommune, Fredrik Lygre, er det viktig å ta på alvor de bekymringer som ansatte har kommet med.

For Fagforbundets konserntillitsvalgte i Bergen kommune, Fredrik Lygre, er det viktig å ta på alvor de bekymringer som ansatte har kommet med.

Otto von Münchow

Til Fagbladet sier Lygre at det er først når det ligger en skisse med de aktivitetsbaserte arbeidsplassen på bordet, at Fagforbundet må sørge for at ansattes behov og rettigheter er ivaretatt. Han mener at det politiske vedtaket som ble gjort i 2016, ble gjort etter boken.

– Dette var et politisk vedtak der alle sammenslutningene ble informert i forkant. Ledende hovedvernombud var også med i hele prosessen. Vi i Fagforbundet hadde den gang ingen innsigelser, forteller Fredrik Lygre.

– Jeg synes det er å sette det på spissen når det nå hevdes at ansatte ikke tas med i prosessen.

For Lygre er det avgjørende at omleggingen følger IA-avtalen og kapittel 4 i Arbeidsmiljøloven, som handler om krav til arbeidsmiljøet. Samtidig erkjenner han at man selvsagt kan diskutere om det politisk vedtaket burde vært drøftet mer i forkant.

Må tas på alvor

Rett før det hele eksploderte i lokalmediene, drøftet Fagforbundet og de andre sammenslutningene saken. Også verneombudene var med. Kort tid etter ble det bedt om et møte med byrådsleder Harald Schjelderup for å ytre bekymringene som var kommet opp omkring ansatte som opplevde å ha blitt truet til taushet.

– Der understreket Schjelderup både at den enkeltes medvirkning skal ivaretas og at alle står fritt å ytre seg om saken, sier Lygre.

Han erkjenner at aktivitetsbaserte arbeidsplasser ikke nødvendigvis er den riktige løsningen, men noe måtte gjøres, ifølge tillitsvalgte. Rådhuset måtte restaureres utvendig, og da kunne en like godt ta det innvendige. Alle ansatte måtte ut av bygget.

– Uansett hvilken løsning som velges, er det viktig at bekymringene som er fremsatt, blir tatt på alvor, understreker Lygre.

Overrasket over kritikk

Finansbyråd Dag Inge Ulstein er overrasket over både responsen og kritikken som er kommet om at ansatte ikke har hatt medvirkning. Han mener det er mulig å forstå de ansattes usikkerhet og hvordan omleggingen vil påvirke arbeidssituasjonen deres.

– Det er nettopp derfor at vi har vært tidlig ute med å dra inn dem det angår. Helt fra prinsippvedtaket om å gå over til aktivitetsbaserte arbeidsplasser ble fattet, har vi fulgt alle kjøreregler, sier Ulstein til Fagbladet.

Han peker på at hovedsammenslutningene har vært med hele veien og at det ikke er kommet negative innspill underveis. Når en nå skal i gang med å bygge om, vil det nødvendigvis ligge noen rammeverk for den videre prosessen.

Dag Inge Ulstein (Krf) er finansbyråd i Bergen kommune.

Dag Inge Ulstein (Krf) er finansbyråd i Bergen kommune.

Otto von Münchow

Spørreundersøkelse

Dag Inge Ulstein avviser at penger er den viktigste årsaken til omleggingen, noe som har kommet fram i debatten.

– For meg handler det om å vise at vi kan få det til, at vi kan skape en bedre arbeidsplass for ansatte slik at de best mulig kan utnytte tiden og ressursene sine, sier han.

– I denne prosessen skal vi selvsagt ta de ansattes behov på alvor. Hvis ansatte har opplevd at de ikke har fått uttalt seg, beklager han det.

Ulstein påpeker at omorganiseringen skal tilrettelegge for bedre samhandling på tvers av etasjene i rådhuset.

Finansbyråden imøtegår kritikken om at ansatte har fått munnkurv. Tvert imot poengterer han at alle må få lov til å uttale seg. Han er også klar på at det ikke er snakk om en skinnprosess.

– For å sikre oss at vi får de ansatte med, har vi nettopp sendt ut en anonym spørreundersøkelse. Gjennom den prøver vi å få en helhetlig oversikt over ansattes behov, forteller Dag Inge Ulstein.

Arbeidstilsynet har meldt seg på banen etter at saken er blitt omtalt i mediene og har bedt om et såkalt «veiledningsmøte» med Bergen kommune.

Det er selve prosessen vi stiller spørsmål ved.

May Britt Kindem, hovedverneombud Bergen kommune.

MEST LEST:
Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Angrer: Den 46 år gamle helsefagarbeideren skulle ønske hun hadde valgt en annen måte å innhente informasjon på enn hun gjorde sensommeren i 2017. Her sammen med Fagforbundets advokat Anne-Gry Rønning-Aaby i Høyesterett.

Rønnaug Jarlsbo

Helsefagarbeideren åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene av handlingene mine

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

BEROLIGER: Ingen grunn til bekymring for egen pensjon, mener Berit Tevik, leder i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo

Birgit Dannenberg

Reagerer på barnehage-info: – Dette er skremselspropaganda

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

KRITISK TIL DE STORE ØVELSENE: Lill-Marit Overvik (innfelt) hadde helst sett at treningen på samvirke mellom nødetatene hadde blitt brutt ned til flere og mindre øvelser.

Bjørn A. Grimstad

I dag holdes en stor terrorøvelse i Oslo. Brannkonstabel Lill-Marit mener dette er feil oppskrift

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Har hatt 3,74 millioner i gjennomsnittlig årlig overskudd – hevder kutt på 650.000 kroner betyr at barna må få færre leker

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Nå er det klart for bestilling av neste års almanakk.

Fagforbundet

Har du bestilt almanakken? Slik gjør du det

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy