Fikk Fagforbundets arbeidsgiverpris

Hun til høyre er årets arbeidsgiver

ENIGE: Eldrid Rosvold Mathisen (f.v.) og Merethe Krogstad Hoel er stolte over at deres kandidat Agno Vabo Ødegaard fikk prisen som årets arbeidsgiver.

ENIGE: Eldrid Rosvold Mathisen (f.v.) og Merethe Krogstad Hoel er stolte over at deres kandidat Agno Vabo Ødegaard fikk prisen som årets arbeidsgiver.

– Alle sykehusavdelinger trenger helsefagarbeidere, mener Agno Vabo Ødegaard

2016031112174920160311140329

karin.svendsen@fagbladet.no

Agno Vabo Ødegaard er årets arbeidsgiver. Grunnen er at hun ser alle fagarbeidere og bidrar til trivsel blant alle ansatte uavhengig av profesjon.

– Jeg tenker alle sengeposter bør ha helsefagarbeidere som en del av sin bemanning, sier Agno Vabo Ødegaard, enhetsleder på Nevrologisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand.

Hele lærlingtida på sykehuset

Vabo Ødegaard fikk i går tildelt Fagforbundets arbeidsgiverpris, blant annet fordi hun har ivret for at lærlinger i helsearbeiderfaget skal få gå hele læretida i sykehus. Sørlandet sykehus har per i dag åtte andreårslærlinger i Kristiansand og fem i Arendal. I tillegg kommer tre lærlinger som nå tar sitt første læreår ved Sørlandet sykehus. Enhetslederen, som selv begynte sin karriere som hjelpepleier, har siden tatt sykepleierutdanning og er nå enhetsleder for 56 ansatte fordelt på 31 årsverk.

Omfavner alle

– Sammen med oss har Agno jobba for tverrfaglighet og for at alle skal ha et godt arbeidsmiljø, sier Merethe Krogstad Hoel, foretakstillitsvalgt ved Sørlandet sykehus.

At enhetslederen også har arbeidet hardt for å fremme en heltidskultur på sykehusene, har styrket hennes kandidatur som årets arbeidsgiver.

For Fagforbundet har det vært avgjørende for pristildelingen at Vabo Ødegaard gir rom for alle fagarbeidere i tillegg til at hun tar vare på sykepleierne.

– Hun tar vare på og omfavner alle yrkesgrupper fordi hun ser at sykehusene trenger alle, både nå og framover, sier Krogstad Hoel.

– Helsefagarbeiderne er nødvendige

Prisvinneren mener helsefagarbeiderne er de rette til å utføre stell og pleie samt forefallende arbeid på sengepostene.

– Det er jo også slik at oppfølging av rehabiliteringstiltak i stor grad faller på helsefagarbeidere og sykepleiere, sier Agno Vabo Ødegaard.

Hun mener helsefagarbeiderne kan sertifisere seg til mange vesentlige oppgaver, i tillegg til det de er kvalifisert til i kraft av sin utdanning.

– De kan blant annet forebygge komplikasjoner, trykksår og fall. De kan også utføre katetirisering, legge inn veneflon og administrere forstøverapparat. Dessuten spiller helsefagarbeiderne ofte en viktig rolle i pleien ved livets slutt, sier prisvinneren.

Årlig pris

Fagforbundet deler hvert år ut prisen Årets arbeidsgiver på Sykehuskonferansen. Årets prisvinner ble nominert av Fagforbundet ved Sørlandet sykehus blant annet fordi hun arbeider aktivt for at helseforetaket tar sin del av ansvaret for å rekruttere og utdanne helsefagarbeidere.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy