Hva gjør kommunen når hver sjette innbygger sitter i karantene?

Ola Helstad, kommunedirektør i Sel kommune og medlem i Fagforbundet, har ansett seg selv om heldig om han har kunnet avslutte arbeidsdagen i sjutida om kvelden under koronakrisa.

Ola Helstad, kommunedirektør i Sel kommune og medlem i Fagforbundet, har ansett seg selv om heldig om han har kunnet avslutte arbeidsdagen i sjutida om kvelden under koronakrisa.

Einar Almehagen/GD.no

Kommunen ble en av de hardets rammede under koronakrisa. Samtidig truet storflommen.

2020062508092320200625080947

tips@fagbladet.no

Ola Helstad er kommunedirektør i Sel kommune i Gudbrandsdalen. Han har en hektisk tid med koronakrise bak seg, og når dette intervjuet finner sted, ser han ut til å få det minst like hektisk framover hvis det kommer storflom i tillegg. Sel var en av de kommunene som ble både først og hardest rammet av pandemien.

– Hvordan har det vært å ha din jobb de siste månedene?

– Det er en helt ny kommunal hverdag – ingen har opplevd noe lignende. Det har, for å si det mildt, vært travelt og mange utfordringer.

Helstad var rådmann i 18 år i Lom kommune, lenger opp i dalen, fram til han begynte i Sel ved nyttår. Så når han sier at hverdagen er ulik alt annet, bør han snakke fra erfaring.

{s1}

1000 i karantene

Sel har rundt 5700 innbyggere. På det meste satt nesten 1000 av dem i karantene. Det har vært 37 dokumenterte smittetilfeller, noe som plasserer kommunen på tredjeplass i landet når det gjelder smittetall per innbygger når dette skrives.

– Vi har kjent krisa på kommunekroppen. Vi merket det godt på tilgang til eget personale. Heldigvis hadde ikke pandemien den utviklinga som det så ut til at den kunne få i starten, sier Helstad.

– Hvor lange har arbeidsdagene vært?

– Jeg har ikke ført logg, men jeg starter klokka åtte, og enkelte dager varer det til klokka elleve om kvelden. Er jeg heldig, er jeg ferdig klokka sju. I tillegg til å håndtere koronasmitte, må vi sørge for at den kommunale tjenesteproduksjonen opprettholdes. De tilsatte har vist en stå på-kraft og en endringsvilje som det bare er å ta av seg hatten for.

{f1}

Utsatt for flom

Kommunesenteret Otta ligger akkurat der hvor Ottaelva og Gudbrandsdalslågen møtes og er veldig utsatt for flom.

Denne onsdagen i slutten av mai kommer Helstad nettopp fra møte med blant andre sivilforsvar, heimevern, vegvesen og politi for å koordinere i forkant av det som fort kan bli en femtiårsflom. Det er en fordel å slippe å få den verste korona-smellen og flom på samme tid.

En foreløpig analyse anslår at det vil koste 240 millioner kroner å flomsikre Otta sentrum.

– Det er langt på vei hele bevilgningen til sikringstiltak over statsbudsjettet. For å få statsstøtte, må kommunen selv legge 40 millioner på bordet. Det utgjør 7000 kroner per innbygger.

Dødt i gatene: Det var folketomt  i Otta i Sel kommune i mars. På det meste satt nesten 1000 personer  i hjemmekarantene i kommunen.

Dødt i gatene: Det var folketomt i Otta i Sel kommune i mars. På det meste satt nesten 1000 personer i hjemmekarantene i kommunen.

Scanpix

Kraftig knekk

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen satt av 2,1 milliarder kroner i økte midler til kommunene i forbindelse med pandemien. Helstad håper Stortinget legger seg nærmere KS sine beregninger, om at kommunene kan komme til å trenge mer enn 20 milliarder i kompensasjon for inntektstap.

– Kommunenes økonomi har fått en kraftig knekk. Regjeringen snakker om dugnad, men det er usikkert hva det innebærer for kommunene, sier han.

Han viser til at den såkalte deflatoren er justert betydelig ned. Det betyr at utgiftene ventes å bli lavere. Effekten av redusert skatteinngang er også vanskelig å få oversikt over.

– Det er mange arbeidstakergrupper som virkelig har stått på under pandemien. Nå skal disse bli avspist med null i lønnsutvikling. Det er det mange som kjenner på, sier Helstad.

Ringvirkninger

Nina Grindstuen er leder og hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Sel kommune. Hun er i utgangspunktet hjelpepleier.

Sårbarhet: Nina Grindstuen, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Sel, har fått en vekker når det gjelder sårbarhet under koronakrisa.

Sårbarhet: Nina Grindstuen, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Sel, har fått en vekker når det gjelder sårbarhet under koronakrisa.

Fagforbundet

– Vi har klart oss ganske bra, utgangspunktet tatt i betraktning. Vi klarte å holde smitten utenfor institusjonene. Trykket var hardest på legekontoret, og folk måtte hjelpe til med innslusing på dugnad og prøvetaking, sier Grindstuen.

{s2}

En av de største vekkerne har vært sårbarheten i helsevesenet. Smittevernutstyr og medisiner produseres i utlandet og kan bli utilgjengelig. Lokalt skal det lite til før man blir satt ut av spill.

– Hvis vi får én pasient på en institusjon som blir smitta, for eksempel på Sel sjukehjem, vil det slå ut 40 prosent av bemanninga der, fordi så mange ansatte må i karantene. Det er dramatisk og vil få store ringvirkninger, sier Grindstuen.

Alle blir rammet

Fagforbundet i Sel har rundt 530 medlemmer, og av dem er 320 yrkesaktive. Mer enn halvparten av de kommuneansatte i Sel er organisert i Fagforbundet.

– Er det noen spesiell gruppe av medlemmene som har fått en større belastning enn andre under pandemien?

– Renhold, vaktmestere, helse, skole, barnehage, IKT, driftsavdeling og ledelse har fått en stor belastning. Om jeg lister opp alle som har måttet tåle en spesielt stor trøkk, så har jeg fort listet opp alle medlemsgruppene. Alle har gjort det de kan. Har du ikke stått i din vanlige jobb, har du måttet ta andre oppgaver.

Disse kommunene har flest smittede per innbygger

Tall fra 3. juni

1. Frosta, Trøndelag

2. Hol, Viken

3. Sel, Innlandet

4. Osterøy, Vestland

5. Sør-Odal, Innlandet

6. Flakstad, Nordland

7. Enebakk, Viken

8. Engerdal, Innlandet

9. Oslo, Oslo

10. Solund, Vestland

Hvis vi får én pasient på en institusjon som blir smitta vil det slå ut 40 prosent av bemanninga der.

Nina Grindstuen, leder i Fagforbundet i Sel kommune

De tilsatte har vist en stå på-kraft og en endringsvilje som det bare er å ta av seg hatten for.

Ola Helstad, kommunedirektør i Sel kommune

MEST LEST:
Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Erklæringen sier at minst halvparten av de ansatte i turnus innen 2025 ha heltidsstilling. (Illustrasjonsbilde)

Frøydis Falch Urbye

Slik blir de nye vaktene: Her skal de se om endret turnus kan gi flere heltidsstillinger

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Hvis lønnsforhandlingene drar ut i tid, vil du få etterbetalt lønnstillegg fra virkningsdatoen, altså datoen det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres.

Colourbox

Når får du din nye lønn? Her er de viktigste datoene i lønnsoppgjøret 2021

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

BLIR LYTTET TIL: Tobias Baudin, leder for Kommunal i Sverige, opplever at politikerne i Sverige endelig lytter på hans råd om eldreomsorgen.

Fredrik Sandin Carlson

Derfor dør så mange i Sverige: – Alle disse svakhetene har vi mast om og de har ikke lyttet til oss

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Erik Cato Haug, leder i Fagforbundet i Østre Toten, kaller utflyttingen av IT-tjenestene en fallitterklæring.

Werner Juvik

Hackerne sendte kommunen flere tiår tilbake i tid. Nå legger de ned IT-avdelingen

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

LANG ERFARING: Renholder Sissel Pedersen ble årets ansatt i en kåring utført av Helse Nord. Hun blir omtalt som et sosialt lim på avdelingen, noe som bidro til at hun nå blir hedret.

Sondre Skjelvik/NRK

Leger, sykepleiere og andre ber Sissel om råd. Renholderen kan faget sitt og sørger for et smittefritt sykehus

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy