Korona-krisa, AFP og permittering

Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar

SJEKK AVTALEN: Pensjonsavtalen med arbeidsgiver blir ikke nødvendigvis med deg videre, dersom du permitteres.

SJEKK AVTALEN: Pensjonsavtalen med arbeidsgiver blir ikke nødvendigvis med deg videre, dersom du permitteres.

LO Media

Permitteringsreglene er utvidet. Samtidig er det mange som spør seg om pensjonen nå ryker, dersom de permitteres fra jobben.

2020032011444720200320114445

ida.bing@lomedia.no

Mange permitterte er bekymret for om de beholder pensjonen sin. Under finner du en oversikt over noen viktige rettigheter knyttet til pensjon ved permittering – samt i forbindelse med koronakrisa.

1. Fortsetter den individuelle pensjonssparingen mens jeg er permittert?

Ved permittering er hovedregelen i pensjonslovene at arbeidstakeren meldes ut av tjenestepensjonsordningen.

– Arbeidsgivere som permitterer, kan velge å opprettholde ansattes pensjonsavtaler, men det er i regelen arbeidsgiver som bestemmer. Jeg er redd mange ikke tenker på, eller er klar over denne problemstillingen i disse dager når alt går så fort, sier lederen i Parat, Unn Kristin Olsen.

I en pressemelding oppfordrer Parat-lederen at alle som nå skal permitteres, tar dette opp med arbeidsgiver, da avtalen kan opprettholdes.

P

I disse dager tar blant annet DnB kontakt med bedrifter som ikke har nedfelt i avtalen sin at ansatte skal beholde pensjonsordningen, for å få dem til å opprettholde ansattes pensjonsordninger.

Derfor bør utsatte arbeidstakere som er i tvil sjekke avtalen sin, om det er slik at pensjonsordningen beholdes i tilfelle permittering, eller ikke.

2. Jeg har mistet avtalen min. Hva må jeg gjøre?

Advokat i Parat, Andreas Moen, sier at opptjening av pensjon stopper ved utmelding av innskuddspensjonsordningen, og at arbeidstaker får et pensjonskapitalbevis. Alle som har vært medlem i pensjonsordningen i mindre enn 12 måneder mister hele opptjeningen.

– Alle som meldes ut, får naturlig nok ikke innskudd og opptjening av pensjon i permitteringsperioden. Men dette er ikke det største problemet. Blir du ufør i permitteringsperioden, går du glipp den obligatoriske forsikringen som sikrer alderspensjon ved uførhet – med mindre du har valgt å betale for denne selv, sier Moen.

Hvis bedriften melder deg ut av innskuddspensjonsordningen, så opphører også dekningene du har ved sykdom, som er innskuddsfritak, premiefritak og uførepensjon.

Men hvis du skulle meldes ut, kan du fortsette ordningene selv. Ta derfor kontakt med din bank for veiledning.

Fagbladets oppdaterte spesialside om korona

3. Gir dagpenger pensjonsopptjening i folketrygden?

Alle som blir oppsagt eller permittert, har rett til dagpenger. Stortingets krisepakke sikrer full lønn opp mot en inntjening på 600.000 kroner i 20 dager for den som permitteres - etter dette kan den enkelte søke om dagpenger hos Nav.

Som dagpengemottaker får du pensjonsopptjening, ifølge Nav.

Det er fordi grunnlaget for dagpengene også utgjør grunnlaget for pensjonsopptjeningen.

Dagpengene igjen er basert på lønnen din fra i fjor – eller et gjennomsnitt av de siste tre årene.

Ifølge Nav får du samme pensjonsopptjening som du hadde forrige år, til tross for at dagpengene har et maksgrunnlag på 600.000 kroner.

Med andre ord taper du ikke pensjonsopptjening i folketrygden så lenge du har dagpenger.

4. Jeg er permittert. Hva skjer med AFP-rettighetene mine?

Ifølge fellesordningen for AFP, så påvirker ikke endringene i permitteringsreglene som følge av koronaviruset den enkeltes mulighet til å søke AFP.

Om du er permittert innen rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i AFP-ordningen på lik måte som du ville gjort i ordinær jobb - altså om du ikke var permittert.

Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden.

Det vil si at permitterte har rett til AFP og at man ikke mister ansiennitet dersom man er permittert i en periode.

Under permitteringen anses du som en reell arbeidstaker, og kan derfor både søke om og starte uttak av AFP, ifølge fellesordningen for AFP.

5. Hva er kravene for å få AFP, da?

For å beholde retten, må en del vilkår knyttet til ansiennitet være oppfylt:

• Du må ha vært ansatt i en eller flere AFP-bedrifter i mer enn syv av de siste ni årene før fylte 62, for deg født i 1955 eller senere.

• For deg født tidligere er kravet redusert med ett år for hvert år (er du født i 1954, må du ha vært ansatt i en AFP-bedrift i mer enn seks av de siste åtte årene)

• Du må ha jobbet sammenhengende i minst 20-prosent stilling i en AFP-bedrift de siste tre årene før uttak av AFP.

I tillegg knyttes en rekke uttaksregler opp mot AFP i privat sektor.

Du kan lese mer om privat AFP på sidene til Fellesordningen for AFP.

Her tester Monica folk for korona

6. Jeg er pensjonert, men skal tilbake i jobb under koronakrisen. Blir jeg trukket i pensjon?

Nei. Koronakrisen har ført til endringer på pensjonsbestemmelsene.

For å sikre nok helsepersonell er det åpnet for at pensjonister mellom 62 og 70 år kan hentes tilbake i arbeidslivet.

Disse skal ikke trekkes i pensjon, ifølge endringer som nå er gjort i Lov om Statens pensjonskasse, Lov pensjonsordning for sykepleiere og AFP-forskriften.

Flere fagforeningen krever nå at de samme bør gjelde for tidligere ansatte i barnevern og Nav.

Regjeringen har varslet at det kommer nye krisetiltak, og partiene på Stortinget vil forhandle om disse i helgen, opplyses det til NTB.

Saken oppdateres med mer informasjon om problemstillinger knyttet til pensjon.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy