JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FAGBLADETS PARTIUTSPØRRING 2021

«Hvis kommunene opplever et større press om å tilby flere hele stillinger, tror jeg det er lettere å få til.»

HISTORISK: Ida Lindtveit Røse ble tidenes yngste norske statsråd da hun som 27-åring ble konstituert som barne- og familieminister under Kjell Ingolf Ropstads pappapermisjon.

HISTORISK: Ida Lindtveit Røse ble tidenes yngste norske statsråd da hun som 27-åring ble konstituert som barne- og familieminister under Kjell Ingolf Ropstads pappapermisjon.

Werner Juvik

KrF vil verne om ideelle aktører i Helse-Norge og sette i gang en «sykehjemsrevolusjon». Hva betyr det, egentlig? Vi utfordrer stortingskandidat Ida Lindtveit Røse.

2021082413014120210824130140

marte.bjerke@fagbladet.no

Dere vil legge til rette for at ideelle aktører skal kunne ta seg av helse- og velferdstilbud. Hvordan mener KrF balansen mellom de offentlige, de kommersielle og de ideelle tilbyderne bør være i offentlig sektor?

– Vi har en lang tradisjon for og ønsker å ha ideelle aktører i helsetjenestene. De har også lang tradisjon for å være en del av aktørbildet, men vi ser gang på gang at de ideelle er taperne i et massivt anbudssystem der det er stort press på pris. Både private og kommunale tilbydere slår ut de ideelle. Vi har lagt fram forslag om å stille krav til hvor stor andel av tilbudene som skal driftes av ideelle.

{u1}

Hvordan stiller KrF seg til kommersielle tilbydere av velferdstjenester?

– Vi har en grunnleggende skepsis mot kommersielle aktører, fordi vi ser at behovet for å tjene penger går ut over andre behov; gode tilbud til brukerne og ansattes rettigheter. Men hvis man som kommune skal åpne for kommersielle aktører, er det helt avgjørende med god kunnskap i anbudsprosessene.

Dere vil sette i gang en «sykehjemsrevolusjon». Hva vil dere revolusjonere?

– Vi mener at sykehjemmene er blitt for institusjonspreget. Det er viktig at vi bygger sykehjemmene så de oppleves som hjem og at de er del av et fellesskap. Samtidig er det viktig at de har høy teknologisk standard og at de er gode arbeidsplasser.

Det er spennende tanker på gang i flere kommuner der det bygges kombinasjonsbygg med sykehjem, omsorgsboliger og studentboliger. Studentene får litt lavere bokostnader ved at de bidrar i omsorgsboligene. Dette er modeller jeg tror vi må se mer av i åra framover.

VIL PÅ TINGET: Ida Lindtveit Røse er Krfs førstekandidat i Akershus ved stortingsvalget denne høsten.

VIL PÅ TINGET: Ida Lindtveit Røse er Krfs førstekandidat i Akershus ved stortingsvalget denne høsten.

Werner Juvik

Dere vil også legge en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og utvikle en minstenorm for bemanning. Hva mener dere er minimumsbemanning på et sykehjem?

– Vi har ikke satt et antall på det, dette må utvikles, men vi mener vi bør ha en standard fordi vi ser store forskjeller og veldig lav bemanning noen steder. Når kommunene har en norm å forholde seg til, er de også nødt til å flytte noen midler til disse områdene.

Hvor viktig er hele stillinger i helse- og omsorgssektoren?

– Kjempeviktig. Samtidig er jeg veldig opptatt av at man ikke skal presses til heltid, at det er den ufrivillige deltiden som må bort.

Hvordan skal dere få bukt med den ufrivillige deltiden?

– Jeg tror dette handler mye om holdninger. Hvis kommunene opplever et større press om å tilby flere hele stillinger, tror jeg det er lettere å få til. Jeg tror også at kommunepolitikerne har veldig stor påvirkning, at man fra kommunestyrets side må sette måltall på flere hele stillinger. Det har jeg sett effekten av da jeg selv var kommunepolitiker.

{s1}

Hvordan skal dere sikre finansiering og oppfølging av bemanningsnormen i barnehagene, hvis dere fortsetter i regjering etter valget?

– Vi har prioritert dette i budsjettene som er lagt fram og det skal vi fortsette med. Vi har også programfestet at normen skal gjelde for større deler av arbeidstiden, slik at det ikke er få ansatte på mange barn tidlig og seint på dagen.

Dere ønsker også flere menn inn i barnehagene. Hvordan skal dere få dette til?

– Dette er en utfordring både i barnehagene, i skolen og i helsesektoren, der det er stor kvinnedominans. Vi har jo for eksempel hatt programmet «Menn i helse», slike programmer kunne vi hatt også i andre sektorer.

Tannhelse er blitt et stadig hetere politisk tema. Er KrF for gratis tannhelsetjeneste?

– Vi hadde denne diskusjonen oppe på landsmøtet, og vi ønsker å utrede samme type modell i tannhelsetjenesten som i helsetjenestene for øvrig – en egenandelsordning for tannhelsen.

Det er ingen tvil om at tennene er en del av kroppen, men i likhet med annen legebehandling, er det noen tannhelsebehandlinger som er av mer kosmetisk art. Å endre finansieringen koster mye penger, derfor må vi finne en god modell for hvordan det kan gjøres.

Dette mener KrF om:

Demokrati

• Flytte makt og beslutninger nærmere dem det gjelder.

• Motvirke uheldige bindinger mellom partiene og privatpersoner, bedrifter og organisasjoner med sterke interesser ved å gjøre det ulovlig for partier som er representert på Stortinget å motta donasjoner eller ytelser på over 500.000 kroner fra én enkeltaktør.

• Hegne om arbeidstakeres samvittighetsfrihet og legge til rette for reservasjonsmuligheter.

Arbeidsliv

• Innføre en likelønnsstandard i samarbeid med partene i arbeidslivet innen 2024.

• Arbeide aktivt mot aldersdiskriminering i arbeidslivet og inkludere flere seniorer.

Helse og beredskap

• Gjennomføre opptrappingsplan for jordmortjenesten.

• Høyne kompetansen og kapasiteten i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehusene, slik som legevaktordninger og ambulansetjenester.

• Redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten.

• Styrke både kommunal og ideell utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap.

• Gjennomføre en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og utvikle en veiledende minstenorm for bemanning.

• Satse på ansattes kompetanse og øke innsatsen for å beholde og rekruttere personell gjennom blant annet heltidsstillinger, styrkede lønnsvilkår og gode arbeidstidsordninger.

• Gjennomføre en tillitsreform.

Barnehage

• Øke andelen barnehagelærere i barnehagen til 50 prosent.

• Følge opp og sikre finansiering av bemanningsnorm.

• Styrke rekruttering til barnehagene, særlig menn.

(Hentet fra innstilling til program for 2021–2025)

Vi har en lang tradisjon for og ønsker å ha ideelle aktører i helsetjenestene.

MEST LEST:
LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

LÆRES OPP: Sykepleier André Brautereng(t.v.), veileder på utdannelsen,er prøvekanin når helsefagarbeider Robert Husum skal utføre en sykepleieroppgave. Målet er å kunne avlaste sykepleiere.

Kristin Svorte

Her lærer helsefagarbeider Robert (33) å gjøre sykepleier-oppgaver 

Mats Løvstad

Her er to grunner til at årets lønnsøkning blir høy

MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

MEDISIN PÅ AGENDAEN: Hjelpepleier May Brit Bang (f.v.), helsefagarbeider Silje Eike og lærling Madelen Mæland henter ut medisin. Det er tre ansatte på vakt på natta. I dag får de hjelp av en lærling i tillegg.

Jan Kåre Næss

På dette sykehjemmet må alle ansatte jobbe nattevakt

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

EIGD I CANADA: Bekkeberget barnehage på Gjerdrum er eit av over 300 barnehagebygg som det kanadiske investeringsfondet Brookfield no har eigarkontroll over.

Werner Juvik

Desse barnehagane brukar mykje meir på husleige enn andre. Slik skjer det

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

KOMPETANSE: Helsefagarbeidere og hjelpepleiere har startet på videreutdanningen «medisinske prosedyrer» som nå er i gang ved Fagskolen Innlandet. Piloten skal inngå i fagskole-studiet «Spesialisering innen klinisk helsefagarbeid».

Kristin Svorte

Helsefagarbeidere får ingen garanti for at økt utdannelse vil gi økt lønn  

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Var hjelpepleier – uføre Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy