JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kvinnedagen

Hvorfor feirer vi 8. mars? Her er ti spørsmål og svar

Om lag 8.000 personer deltok i markeringen av 8. mars på Youngstorget i 2022.

Om lag 8.000 personer deltok i markeringen av 8. mars på Youngstorget i 2022.

Jan-Erik Østlie

Kampen for likestilling har pågått i mer enn hundre år. Mye takket være en norsk kvinnepionér.

2023030809255020230308092603

aslak@lomedia.no

8. mars hvert år markeres med demonstrasjoner, appeller og tog i gatene. Hva er årsaken?

Dette er den internasjonale kvinnedagen og en av de viktigste dagene i året. 8. mars blir feiret verden rundt for å markeres kvinners kampsaker og rettigheter.

Samtidig er dagen viktig for å feire kvinner sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner.

Kvinnekampen har gitt resultater, og samfunnet er langt mer likestilt i dag enn det var for 50 år siden.

Finnes det fremdeles ulikheter mellom kvinner og menn?

Ja, og det kommer til syne på flere områder.

· Kvinner jobber fremdeles mindre enn menn

· Kvinner tjener mindre enn menn

· Kvinner eier mindre kapital enn menn

· Kvinner får mindre pensjon enn menn

· Kvinner tar større ansvar for ulønna omsorg enn menn

· Kvinner jobber fremdeles mer ufrivillig deltid enn menn

· Kvinner er ofte svakere representert i maktposisjoner enn menn

Hvorfor markeres dagen med samme dato hvert år?

Da må vi mer enn hundre år tilbake i tid. Nærmeste bestemt til 1915. 7. mars er nemlig en merkedag i norsk kvinnehistorie.

Folk, hovedsakelig kvinner, stimler sammen i Folkets Hus i Kristiania. Arbeiderpartiets kvinneforbund arrangerer et fredsmøte. Protestene mot 1. verdenskrig er store.

Møtet er den første markeringen av den internasjonale kvinnedagen i Norge. Parolen med stemmerettskravet ble endret til en fredsdemonstrasjonsdag.

Seks år senere, i 1921, bestemte en internasjonal kommunistisk konferanse i Moskva at 8. mars skulle være fast dato for feiringen av kvinnedagen.

8. mars blir erklært som internasjonal kvinnedag av FN i forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975.

I dag markeres denne dagen i større eller mindre grad av kvinner og menn over hele verden.

Martha Tynæs var en av de virkelig store kvinnepionerene i Norge.

Martha Tynæs var en av de virkelig store kvinnepionerene i Norge.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Hvem var det som gikk i bresjen for kvinnene i Norge?

Martha Tynæs (1870–1930) må få mye av æren. Arbeidet hennes har fått betydning for norske kvinner helt fram til i dag.

De som førte an i protesten mot 1. verdenskrig under fredsmøtet i Kristiania i 1915, var tre sosialdemokratiske kvinner. Én av dem var Martha Tynæs. De to andre var den russiske sosialisten Aleksandra Kollontaj og kvinnesaksforkjemperen Anna Lindhagen fra Sverige.

Martha Tynæs var den sentrale organisatoren av arbeiderkvinnene i Norge. Hun stiftes Aps kvinneforbund i 1901, og året etter var hun den første av de seks nyvalgte kvinnene som tok ordet i Kristianias bystyre. Martha ledet kvinneforbundet i to perioder og var eneste kvinne i Aps sentralstyre i 17 år. 

I kvinneforbundets første år med Tynæs som leder var det faglig organisering, kvinnestemmerett og valgarbeid som sto sentralt.

Begynte den internasjonale kvinnedagen med fredsmøtet i Oslo i 1915?

Nei. Historien starter i USA. Det skjedde da det amerikanske sosialistpartiet (Socialist Party of America) arrangerte en markering 28. februar 1909.

I Europa ble dagen etablert i København i 1910 for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter og bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

I 1909 var det kvinnelig stemmerett i tre land: New Zealand, Australia og Finland. I Norge fikk kvinner stemmerett i 1913. I 1920 fulgte USA etter.

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Hvor lenge har 8. mars vært en viktig dag i Norge?

Arbeiderpartiet tok opp feiringen av kvinnedagen fra 1921, men fra 1929 forsvant markeringen.

Feiringen vekkes til live og blir brukt til fredsdemonstrasjoner i 1950- og 60-årene.

Først i 1972 blir kvinnedagen gjenopptatt med små og store demonstrasjonstog i hele landet. Initiativtakerne den gangen var den nye kvinnebevegelsen. Kvinner ved Universitetet i Oslo gikk i bresjen for en felles markering med de andre kvinneorganisasjonene. 

Noe av det viktigste de såkalte nyfeministene gjorde den gangen, var å utvide rammene for kjønnsrollene. 

Hvilken politisk forankring har 8. mars?

Kvinnedagen er knyttet til den sosialdemokratiske og kommunistiske bevegelsen og bærer preg av å være en partimarkering på venstresiden.

Det var mange paroler om internasjonal fred og solidaritet på 8. mars i 2022.

Det var mange paroler om internasjonal fred og solidaritet på 8. mars i 2022.

Jan-Erik Østlie

Hvor stor er interessen for kvinnedagen i Norge?

I mange år var det rundt 1.000 personer som møtte opp på Youngstorget før oppslutningen om markeringen skjøt fart i 2014.

Det skyldtes at regjeringen la fram planer om å innføre reservasjonsrett for leger i abortspørsmålet.

Så mange som 10.000 mennesker møtte opp for å høre på appeller og gå i tog i Oslo sentrum. På landsbasis skal 30.000 ha deltatt i markeringer av ulike slag. 

Ett av de mest kraftfulle uttrykkene for disse protestene var denne omfattende deltakelsen i 8. mars-togene. Utfallet ble at regjeringen valgte å trekke forslaget.

Abortsaken har gjentatte ganger mobilisert kvinner til deltakelse i 8. mars-tog. 

Hva er status når det gjelder likestilling i dag?

Likelønn er ikke oppnådd i Norge, og det skyldes at menn og kvinners arbeid verdsettes ulikt.

Kvinner tjener i dag 86 prosent av menns lønn.

Vold i nære relasjoner økte under koronapandemien, og internasjonalt er det hele 600 millioner kvinner som bor i land hvor vold mot kvinner ikke er forbudt.

Kvinners økonomiske selvstendighet er fremdeles en annen viktig kampsak.

Gjennom faste, hele stillinger blir kvinner i stand til å forsørge seg selv og kan ta selvstendige livsvalg.

Ufrivillig deltid er et stort hinder for likestilling. Om lag 35 prosent av kvinnene i det norske arbeidslivet jobber deltid mot 15 prosent av mennene, ifølge CORE (Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo.

Hvordan markeres kvinnedagen i Norge nå?

Markeringen av 8. mars i Oslo fylles tradisjonen tro med appeller og tog fra Youngstorget.

LO og 8. mars-komiteen i Oslo er sterkt representert med sine paroler.

8. mars-komiteen i hovedstaden har lange tradisjoner for å markere den internasjonale kvinnedagen med politisk markering og demonstrasjonstog.

Fra 2022 har det vært to separate 8. marstog i Oslo etter konflikten i den radikale kvinnebevegelsen om inkludering av transpersoner og ikke-binære.

Også i andre norske byer som Bergen, Stavanger og Trondheim har 8. mars-komiteene store markeringer av den internasjonale kvinnedagen.

8. mars er en årlig påminnelse om den langvarige kampen som Martha Tynæs og andre kjempet for at dagens kvinner unngår like mange kjønnsbarrierer som før.

Kilder: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ArbArk), Store norske leksikon, kvinnehistorie.no og Wikipedia.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy