Ett Fagbladet for alle

I dag blir Fagbladet nytt på papir og nett

FAGBLADETS REDAKSJON:   Bak fra v: Per Flakstad, Ola Tømmerås, Knut Erik Hermansen, Simen A. Grimsrud, Ingeborg Vigerust Rangul, Vidar Eriksen, Titti Brun, Vegard Velle, Kathrine Geard. Foran fra v: Åslaug Rygg, Kirsti Knudsen, Knut A. Nygaard, Sidsel Hjelme.

FAGBLADETS REDAKSJON: Bak fra v: Per Flakstad, Ola Tømmerås, Knut Erik Hermansen, Simen A. Grimsrud, Ingeborg Vigerust Rangul, Vidar Eriksen, Titti Brun, Vegard Velle, Kathrine Geard. Foran fra v: Åslaug Rygg, Kirsti Knudsen, Knut A. Nygaard, Sidsel Hjelme.

Per Flakstad

Fagbladet har fått splitter ny design og felles innhold for lesere i alle medlemsgrupper. Samtidig får nettutgaven mer yrkesfaglig stoff.

2016083112595520160831125955

kathrine.geard@fagbladet.no

I dag feirer Fagbladet at redaksjonen endelig kan presentere et modernisert blad både utenpå og inni. Redaktør Kirsti Knudsen legger mest vekt på det siste.

– Selv om bladet har fått nytt utseende, vil nok den viktigste endringen for mange være at vi har gått fra å utgi bladet i fire yrkesfaglige versjoner til ett felles blad til alle medlemmene i Fagforbundet, sier ansvarlig redaktør Kirsti Knudsen.

Tre seksjoner

Det nye bladet er delt inn i tre seksjoner. På jobb inneholder reportasjer og fagstoff om forbundets yrkesgrupper. I samfunnet tar opp viktige spørsmål fra Norge og i verden. Mellom oss dreier seg om det som rører seg i den store og mangfoldige medlemsorganisasjonen bladet er til for.

Alle seksjoner i Fagforbundet og hele redaksjonen har deltatt i det grundige arbeidet bak fornyelsen. Prosessen har tatt nesten to år.

– Vi har brukt mye tid på å forestille oss hvordan vi best kan gi et tilbud til alle lesere, slik at alle grupper kan finne noe av interesse i bladet, sier Knudsen.

Redaktøren er naturligvis spent på hva leserne vil synes, men er ovebevist om at de har laget et bra blad.

Bindeledd mellom medlemmer

Forbundsleder Mette Nord gleder seg over resultatet. Hun peker på at Fagforbundet er stort og mangfoldig, og at de ønsker at Fagbladet skal være noe som binder medlemmene sammen på tvers av profesjoner og arbeidsplasser.

-– Jeg tenker at som medlem vil jeg gjerne få vite om både suksesshistorier og utfordringer ansatte i andre bransjer opplever. Jeg er sikker på at det vil være med på å styrke samholdet og solidariteten i forbundet, sier Nord.

– Er du ikke bekymret for at det yrkesfaglige stoffet får mindre plass og betydning?

– Absolutt ikke. I vedtaket fra forbundsstyret er ett av målene at det yrkesfaglige tilbudet til medlemmene tvert imot skal bli bedre. I tillegg til det vi finner i papirutgaven, skal det utvikles et fagbibliotek på nett, slik at medlemmene på en enkel måte kan søke og finne stoff om yrket sitt. Lengre og flere artikler på nett betyr at vi lett kan gå inn i det spesifikke, sier Nord.

Krevende oppgave

Fagbladet skal skape yrkesstolthet og forståelse mellom de ulike yrkesgruppene i forbundet, og gi alle medlemmer et faglig tilbud. Men redaktøren innrømmer at dette kan være en vanskelig oppgave når man tar i betraktning det store antallet yrker medlemmene er fordelt på.

– Derfor har vi de siste månedene arbeidet vel så mye med å utvikle nettavisa fagbladet.no og et nytt fagbibliotek.

Nettredaktør Knut A. Nygaard lover at dette skal bli et godt tilbud til Fagforbundets mange yrkesgrupper.

– Vårt mål er at alle skal finne lesestoff på nett som er relevant for nettopp deres yrke. Dette er en av de prioriterte oppgavene framover. En del av det stoffet vi tidligere trykket i bladet, vil du nå finne i nettavisa, som yrkesfaglige artikler og seksjonsledernes kommentarartikler.

Mer yrkesfag på nett

Fagbladet.no vil publisere mer yrkesfaglig stoff enn tidligere, både reportasjer og fagartikler.

– Dette er mulig fordi nettet ikke har de plassbegrensningene som papirversjonen har, sier Nygaard.

I tillegg til å løfte fram det yrkesfaglige stoffet, blir nettavisa også oppdatert daglig med nyheter om arbeidsliv og politikk, og det vil bli god plass til meningsstoff som debatt- og blogginnlegg.

– Vi skal bruke mye ressurser på å utvikle fagbladet.no, slik at leserne får maksimal nytteverdi og mest mulig interessant lesestoff, sier han.

Knudsen understreker at ingenting er hogd i stein.

– Vi håper på hyppige innspill og ros og ris fra leserne. Det vil bli justeringer underveis, ikke minst på nettet der det foregår kontinuerlig utvikling.

Den gamle papirutgaven hadde 64 sider og ble trykket i fire utgaver med tilhørende fagseksjonssider.

Det nye bladet har 84 sider og et noe mindre format. Alt stoff er felles.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy