Høyesterett skal behandle om boikott er lovlig kampmiddel:

I dag starter saken som avgjør om EØS-avtalen kan stoppe havnearbeidernes boikott i Drammen

Holships advokat Nicolay Skarning (til venstre) og leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen har holdt på med Holship-saken siden 2013. I morgen starter trolig begynnelsen på slutten i den lange konflikten med plenumsbehandling i Høyesterett.

Holships advokat Nicolay Skarning (til venstre) og leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen har holdt på med Holship-saken siden 2013. I morgen starter trolig begynnelsen på slutten i den lange konflikten med plenumsbehandling i Høyesterett.

Erlend Angelo/Torgny Hasås/Roy Ervin Solstad

– Taper Holship, må vi i forhandlinger med Transportarbeiderforbundet om tariffavtale for havnearbeiderne, sier Holships advokat Nicolay Skarning.

2016110810144420161109092730

res@lomedia.no

Tirsdag starter en sak i Høyesterett med stor betydning – ikke bare for norske havnearbeidere – men for norsk fagbevegelse.

Selskapet Holship mener Transportarbeiderforbundet ulovlig boikotter selskapet når det bruker egne ansatte for å losse og laste skip.

Holship bruker nå EØS-avtalen for å tvinge boikotten til en avslutning.

Denne uka skal Høyesterett behandle saken, og det ventes en avgjørelse før jul.

Sjekk lønna i over 100 bransjer

Dette er saken:

Saken i Drammen har vart i flere år, og her er bakgrunnen:

Våren 2013 beslutter Holship at de ikke lenger vil benytte losse- og lastekontoret i Drammen for å få losset og lastet sine skip. Holship vil i stedet bruke sine egne ansatte organisert i Arbeidsmandsforbundet. Transportarbeiderforbundet varsler boikott av Holship siden de nekter å undertegner tariffavtale. NTF tar selv boikotten til retten for å få vurdert lovligheten av den, og både Drammen tingrett i mars 2014 og Borgarting lagmannsrett i september samme år, gir NTF rett til å boikotte i kampen for tariffavtale. Holship anker saken videre til Høyesterett. Høyesterett ber Efta-domstolen om uttalelse, som kommer i mai i år. I morgen starter Høyesterett sin egen behandling av saken. Den vil foregå i plenum resten av uka.

Holship-saken til Høyesterett i november

– Tap betyr ut av EØS

Holship med støtte fra både Bedriftsforbundet og NHO hevder dagens organisering av havnene med losse- og lastekontor er i strid med EØS-avtalen, og at en boikott for å tvinge et selskap til å tegne tariffavtale er ulovlig. Transportarbeiderforbundet og LO mener derimot at Grunnloven beskytter boikott som et middel i arbeidskamp, og at Norges ratifikasjon av ILO-konvensjon 137 som gir registrerte havnearbeidere fortrinnsrett til lossing og lasting av gods, står over EØS-avtalen.

Leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen, er klar på at et eventuelt tap i Høyesterett må få konsekvenser for LOs syn på norsk medlemsskap i EØS.

– LO-kongressen i 2013 sa at tariffavtaler og ILO-konvensjoner skulle ha forrang foran EØS-avtalen. Taper vi, må LO jobbe for at Norge skal ut av den avtalen, sier Johnsen.

Efta-uttalelse om blokaden av Holship

Spørsmål om boikott

Han har imidlertid ikke tro på Holship, Bedriftsforbundet og NHO får medhold av Høyesterett.

– Jeg både håper og tror vi vinner. Jeg synes vi har en god sak, og kan ikke forstå hvordan Høyesterett kan ramle ned på noe annet. Dette er i utgangspunktet et spørsmål om lovligheten av boikott som er det kampmiddelet vi har for å få tariffavtale. Den boikotten har både lagmannsretten og tingretten sagt at har vært lovlig varslet. Hvis Høyesterett havner på noe annet, må de mene at FN-organet ILO sine konvensjoner strider mot EØS-avtalen, til tross for at EU-kommisjonen selv har oppfordret medlemsstatene til å ratifisere ILO-konvensjon 137 om havnearbeidere, påpeker han.

Kan bli anket videre

Totalt skal de 20 dommerne gå igjennom nesten 10.000 sider med dokumentasjon, i tillegg til å høre de to partene og statens prosedyrer de neste fire dagene. En slik grundig gjennomgang i den høyeste rettsinstansen i Norge trenger likevel ikke å bety endelig punktum for saken. Høyesterett kan sende saken tilbake til lagmannsretten.

– Høyesterett kan si at behandlingen i lavere rettsinstanser ikke har vært grundig nok. Jeg blir heller ikke overrasket om Bedriftsforbundet velger å anke saken videre til Efta-domstolen dersom de taper. Deres advokat Nicolay Skarning har riktignok sagt at de ikke vil gå lenger enn til Høyesterett, men det vet jeg ikke om jeg kan stole på, sier Johnsen.

Varsler boikott av Holship

Smitteeffekt

At NHO gikk inn som partshjelp i saken så sent som for få uker siden hadde ifølge NHO prinsipielle årsaker. Det ser også NTF-lederen.

– Siden spørsmålet omhandler boikott som kampmiddel kan et tap i Høyesterett få stor smitteeffekt. Da vil andre arbeidsgivere gripe muligheten, noe som vil gjøre det vanskeligere å opprettholde ordna forhold i norske havner, og større fare for sosial dumping, sier Lars Morten Johnsen.

Følg Transportarbeideren på Facebook

Flere aktører

Holships advokat Nicolay Skarning sier til Transportarbeiderforbundet at en seier for hans klient ikke nødvendigvis vil være negativt for Transportarbeiderforbundet.

– Hvis Holship vinner, så blir det flere aktører som starter med lossing og lasting på havnene, men jeg tror mange av arbeidstakerne vil melde seg inn i NTF. De har best kompetanse på dette området, sier Skarning.

Han er derimot ingen tro på at Høyesterett vil sende saken tilbake til lagmannsretten.

– Jeg tror Høyesterett vil avgjøre saken, og taper Holship, så må man inn i forhandlinger med NTF, sier han.

Noen anke fra Holship blir det uansett ikke.

– Vi kan ikke gjøre det, men jeg vet ikke hva Bedriftsforbundet og NHO vil gjøre. De kan, som organisasjoner, be ESA forfølge saken, som NHO gjorde i STX-saken, sier han, og innrømmer at han er glad det snart kan settes punktum for den over tre år lange konflikten i Drammen.

– Det skal bli godt å bli ferdig med denne saken nå, avslutter Nicolay Skarning.

Så mye lønnsøkning har transportarbeiderne fått i år

Avgjørelse før jul

Behandlingen i Høyesterett startet klokka ni tirsdag morgen og vil holde på fram til fredag ettermiddag. Ifølge Høyesteretts informasjonsrådgiver Svein Tore Andersen behandler Høyesterett i gjennomsnitt en sak i plenum i året. Den forrige var om asyl og opphold på humanitært grunnlag for asylsøkere fra Afghanistan som gikk før jul i fjor.

Andersen bekrefter samtidig at Holship-saken kan være avgjort allerede før jul.

– Saken vil trolig foreligge et stykke ut i desember, sier Svein Tore Andersen.

Lars Johnny havnet i pensjonsfella. Nå får han ikke AFP

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy