Jensen får ikke ned arbeidsløsheten

Finansminister Siv Jensen la ikke fram planer som skal få ned arbeidsløsheten.

Finansminister Siv Jensen la ikke fram planer som skal få ned arbeidsløsheten.

Ole Palmstrøm

Arbeidsløsheten er høyere enn på ti år. LO mener at regjeringen er for passiv.

2015051212000020150513122902

frode@lomedia.no

Ledigheten er på vei opp, og mer er i vente.

Likevel var det få spor av konkrete mottiltak da regjeringen i dag la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. 112.000 står nå uten arbeid i Norge

– Vi har gjennomført tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser. I revidert budsjett holder vi fast ved denne kursen, sier finansminister Siv Jensen. Trass i fallet i oljeprisen er det ingen krise i norsk økonomi, understreker hun.

Verste ledigheten på ti år

Antall arbeidsløse passerte 100.000 i februar 2014 og har fortsatt å øke denne våren. Dette er første gang på ti år at ledigheten er over 100.000.

4,1 prosent av arbeidsstyrken får ikke arbeid, selv om de ønsker å jobbe. Antall arbeidsløse er ventet å holde seg på samme nivå i 2016.

Flere langtidsledige

Ikke bare øker ledigheten. Det er stadig flere som går uten arbeid over lengre tid.

Fra første kvartal i fjor til samme tid i år, økte andelen langtidsledige fra 29 til 38 prosent.

All erfaring viser at det er tungt å komme seg tilbake i fast arbeid etter lengre tid som arbeidsløs.

Vestlandet hardest rammet

Det er særlig på Vestlandet og Sørlandet og i oljerelatert næringsvirksomhet at ledigheten er på vei opp.

– For de som mister jobben eller rammes av omstilling kan det selvsagt være krevende, sier Jensen.

Bedre permitteringsregler

Som tidligere meldt, har regjeringa valgt å lytte til LO og NHOs ønsker om bedre regler for permitteringer.

Fra 1. juli blir det billigere for bedriftene å permittere. Regjeringen gjorde det i fjor dyrere å permittere, slik at mange bedrifter har valgt å si opp ansatte framfor å permittere.

Fra sommeren av vil bedriftene betale for de ti første dagene av en permittering, og ikke 20, som det er nå. Det blir også mulig å permittere i inntil 30 uker, mot 26 nå.

Jensen ser flere lyspunkter

Regjeringen viser til lav kronekurs, lav rente og et moderat lønnsoppgjør som positive faktorer for å styrke konkurransekraften for norsk næringsliv, og dermed trygge arbeidsplassene. Også endringene i arbeidsmiljøloven vil spille positivt inn fordi det gjør arbeidsmarkedet mer fleksibelt, mener Siv Jensen og Finansdepartementet.

– Vi legger også til rette for omstilling ved næringsvennlig skattelette, sier Jensen.

Finansministeren understreker også at det er tegn til lysning for eksportindustrien, ikke minst fordi handelspartnerne har en litt bedre økonomi.

I revidert nasjonalbudsjett legges til opp til 1000 nye tiltaksplasser for arbeidsledige.

LO krever midler til omstilling

LO mener regjeringen er for passiv i møte med den økende arbeidsløsheten.

– Den raske økningen i arbeidsløsheten er urovekkende. Regjeringens vente- og se-holdning er farlig, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Han mener arbeidsmarkedstiltak og kommuneøkonomi må prioriteres sterkere for å holde hjulene i gang, både på kort og lang sikt.

– Ideologisk drevet skattelette må ikke komme i veien for det som virker på sysselsettingen. Vi må prioritere det som virker, sier Gabrielsen.

Han krever blant annet styrking av tiltaksinnsatsen for bedring av kompetanse, blant annet må de offentlige tiltakene økes, og det må gis støtte til opplæringstiltak i bedriftene.

NHO er grunnleggende positiv til revidert budsjett:

– Regjeringens reviderte budsjett er godt tilpasset den økonomiske situasjonen, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun er særlig glad for at permitteringsregelverket blir forbedret.

Arbeiderpartiet: – For seint

Arbeiderpartiet mener årets reviderte budsjett er et forsøk på å dempe manglene og skadevirkningene av regjeringens eget statsbudsjett.

Partiet mener mange av tiltakene i revidert budsjett ble foreslått av Ap allerede i fjor høst, og beklager at regjeringen har ventet helt til nå.

«Det alvorlige er at flere tusen mennesker som kunne vært permittert, allerede befinner seg i ledighetskø og at bedriftene har mistet verdifull kompetanse. For dem kommer regjeringens snuoperasjon for sent», skriver Ap.

Ansvarlig redaktør:
Hege Breen Bakken
Redaksjonssjef:
Simen Aker Grimsrud (konst.)

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Telefon:
23 06 40 00
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Besøksadresse:
Keysers gate 15 (4. etasje), Oslo
Postadresse:
Postboks 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy