– Kan spare store summer på innsats for ungdom

Jonas gjør Nav-ansatte og ungdom til valgkamp. Dette sier Nav-ansatte selv om hva de trenger

Kommer også med garantier til lærlinger og fagarbeidere

– Hver eneste krone som investeres på ungdom som faller utenfor, er mer enn ei krone spart for samfunnet, mener NAV-ansatte. Jonas Gahr Støre lovet å satse på Nav og ungdom i sin landsmøtetale.

– Hver eneste krone som investeres på ungdom som faller utenfor, er mer enn ei krone spart for samfunnet, mener NAV-ansatte. Jonas Gahr Støre lovet å satse på Nav og ungdom i sin landsmøtetale.

Jan-Erik Østlie

Flere Nav-ansatte med hjelp til ungdom når de trenger det. Det var blant løftene i landsmøtetalen til Jonas Gahr Støre.

2021041512564520210415211335

ola.tommeras@fagbladet.no

Nav har blitt hett stoff i valgkampen.

– Det er ingen ulempe, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Bergen og leder av Fagforbundets faggruppe for Nav-ansatte, Arne Hernes, som selv kommer fra Nav i Bergen.

Støre har nylig opplyst at partiet er klar for en Nav-reform. I talen i dag garanterte han at ungdom skal få hjelp.

– De skal møte et Nav med flere ansatte og de ansatte skal ut av kontorene og oppsøke dem.

Mye å vinne

I de store byene finnes allerede ungdomsteam, men ressursene er knappe selv om gevinsten er stor, ifølge Nav-ansatte.

– Hver eneste krone som investeres på ungdom som faller utenfor, er mer enn ei krone spart for samfunnet. Når et ungdomsteam forhindrer at en ungdom blir rusmisbruker, er millioner spart for samfunnet. Det er nesten utømmelig med gevinst ved å investere her, sier Hernes.

Det kan Eirin Tønseth ved Nav bydel Gamle Oslo, også skrive under på.

– Det skal veldig mye til for at en 35-åring som var i jobb eller skole som 20-åring, må ha hjelp fra Nav. Vi har veldig mye å vinne på tidlig å hente inn ungdom som faller utenfor, sier hun.

Flere arbeidsledige unge

Hver tredje arbeidsledig er i dag under 30 år. 110.000 unge har verken jobb eller skole. Halvparten av dem har ingen tilbud og er ikke engang registrert på Nav.

– Norge var lenge best i verden på å få folk i jobb, men er det ikke lenger. Det er en fallitterklæring, ikke bare for Erna Solberg, men for hele samfunnet, sa Jonas Gahr Støre da han åpnet landsmøtet.

Støre stilte også garanti til de som ikke får tatt fagbrev i mangel av læreplass.

– De skal få det – garantert – som en del av vårt fagarbeiderløft.

HÅP: - Jeg håper jo at dette bunner ut i noe reelt, sier Eirin Tønseth ved Nav Gamle Oslo.

HÅP: - Jeg håper jo at dette bunner ut i noe reelt, sier Eirin Tønseth ved Nav Gamle Oslo.

Foto: Privat

– La oss se hele familien

– Jeg håper jo at dette munner ut i noe reelt, sier Tønseth ved Nav Gamle Oslo, som også er Fagforbundets hovedtillitsvalgt for bydelen.

– Vi har lite ressurser til oppsøkende virksomhet i dag, sier hun, og har følgende ønsker om hun fikk velge fritt:

– Nav har kun mandat til å hjelpe ungdom fra 18 år, selv om vi ofte har kjennskap til dem allerede via foreldrene. Et mandat til å se på hele familien vil kunne løse utfordringer, da sosiale forhold veldig ofte går i arv.

– Ungdom som er utenfor samfunnet, har sjelden samme døgnrytme som resten av oss. Vi trenger tilgjengelighet på andre tider av døgnet for å få kontakt og starte en endring.

– Nav.no er ikke akkurat det første nettstedet ungdom oppsøker. Vi trenger å være på nett der ungdom er.

– Ingen kvikk fiks å gå ut

– I Gamle Oslo har vi et ungdomsteam som bistår og deltar i samarbeidsmøter, men det er lite ressurser til dette i dag. Tanken om oppsøkende virksomhet er spennende, men jeg er spent på fortsettelsen, sier hun.

Hernes i Bergen minner om at verktøykassene til Nav-ansatte må utvides for å få hentet inn ungdom som faller utenfor.

– Det er ingen kvikk fiks å sende Nav-ansatte ut til ungdom som er lei av skolen. Vi må ha verktøyene, sier han.

Kommunene må styrkes

Verktøyene mener Hernes at må inn i den kommunale delen av Nav.

– Det er fort gjort å fokusere på statlige Nav, men det er den kommunale linja som må styrkes for å nå ungdommen. Da er det kortere vei til de kommunale tiltakene. Det kan være å løse boligsituasjon, psykiatri, rus eller annet.

Hernes peker i første omgang på prosjektet Nav i skolen, som ble nedlagt i 2019. Han er ikke i tvil om at dette er den raskeste måten å nå «drop outs» på.

– Det var usikre resultater fra prosjektet, men framfor nedleggelse, kunne vi har sortert ut hvorfor resultatene ikke lot seg måle, sier han. Han har følgende ønskeliste:

– Det må bli enklere å ta beslutninger om tiltak ute. Vi må få raskere tilgang på kommunale eller fylkeskommunale tjenester som ungdommen har behov for.

Statlig versus kommunalt NAV

• NAV-kontoret har to eiere: Stat og kommune. To styringslinjer - en kommunal og en statlig - møtes i det lokale partnerskapet som styrer kontoret.

• Kommunal linje

Kommunen har ansvar for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Lover og forskrifter fastsetter hvilke tjenester og tiltak kommunene har ansvar for. Den kommunale linja skal fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

• Statlige linje

Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for de statlige arbeids- og velferdstjenestene (arbeid, trygd og pensjon). Etaten består av Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har ansvar for styring, ledelse og utvikling av etaten. Arbeids- og velferdsdirektoratet omsetter politiske føringer til praktisk handling.

Kilde: Nav.no

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy