JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Boligpolitikk

Kan LO bidra til å løse boligproblemene med eget boligbyggelag for medlemmene?

IKKE PLASS TIL DE SOM JOBBER HER: I Oslo og andre større byer i Norge tvinges flere og flere av de som jobber her til å flytte ut av byen.

IKKE PLASS TIL DE SOM JOBBER HER: I Oslo og andre større byer i Norge tvinges flere og flere av de som jobber her til å flytte ut av byen.

André Kjernsli

En tredje boligsektor i Norge kan bli vanskelig å få til, mener boligforsker Jardar Sørvoll.

2024022010030220240226090032


– Dersom LO hadde etablert LOs boligbyggelag i morgen, hadde jeg forstått det godt. Nettopp for å løse boligproblemet for medlemmene.

Det sier Jardar Sørvoll, boligforsker på NOVA Oslo Met. Han ser for seg at fagbevegelsen kan ta en mer aktiv part i å sikre medlemmene gode boliger.

I Danmark bor over en million mennesker i boliger drevet av leieboersamvirker, såkalte allmenne boliger. Denne boformen har vi ikke i Norge.

Jardar Sørvoll forklarer hvorfor Norge ikke har en boligleiesektor som ligner på den danske.

– Det er fordi vi satset på boligkooperasjonen (OBOS/NBBL) etter krigen. Det var Norges allmenne boligsektor, forteller han.

OBOS bygde boliger til selvkost eller med marginal fortjeneste. Husbanken sto for finansieringen. Folk som flyttet inn i disse boligene, betalte et forholdsvis lite innskudd, resten var husleie.

Men på midten av 80-tallet deregulerte Willoch-regjeringen boligmarkedet, og dermed forsvant dette boligsegmentet i Norge. Folk ble eiere av boligene, og prisene steg.

{f1}

Vanlige folk har ikke råd

Siden den gang har boligmarkedet i Norge vært delt i to. Over 80 prosent bor i en bolig de selv eier. De resterende som leier bolig, er i all hovedsak folk med lavere utdannelse og inntekt, i tillegg til studenter.

Sørvoll utelukker ikke at den norske drømmen om å eie bolig har hatt uønskede konsekvenser. Han minner om at nordmenn er blant de mest gjeldstyngede i Europa. Med lån tatt opp i private banker har vi nesten hatt en sammenhengende prisvekst i boligmarkedet siden 1993.

De som ikke har tilgang på kapital eller foreldre som kan bidra, sliter veldig med å kjøpe seg en bolig.

– Det er et paradoks at sykepleiere, lærere og fagarbeidere ikke har råd til å kjøpe bolig der de bor og jobber, sier boligforskeren.

BLIR DYRT: Jardar Sørvoll er boligforsker hos NOVA Oslo Met. Han mener en tredje boligsektor kan skape et tryggere leiemarked, men tror det blir dyrt.

BLIR DYRT: Jardar Sørvoll er boligforsker hos NOVA Oslo Met. Han mener en tredje boligsektor kan skape et tryggere leiemarked, men tror det blir dyrt.

André Kjernsli

SV vil ha ikke-kommersiell sektor

Flere tar tatt til orde for å gjeninnføre regulering av boligmarkedet. Et forslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV) om å utrede en modell for en ikke-kommersiell boligsektor – altså noe som kan minne om det de har i Danmark – ble avvist av Stortinget nylig.

– Norge har nå en av de mest liberalistiske boligmarkedene i Europa. Boligpolitikken som i etterkrigstida sørget for utjevning mellom fattig og rik, fungerer ikke lenger, uttalte stortingsrepresentant for SV Kari Elisabeth Kaski.

Partiet mener at eierlinja i norsk boligpolitikk har tjent landet godt lenge, men at dette nå er med på å øke forskjellene mellom folk.

– Det er ikke mange år siden vi tenkte på vanskeligstilte hver gang vi snakket om boligpolitikk. Nå er det langt flere i Norge som strever for å komme seg inn på boligmarkedet, avslutter hun.

{f2}

Komplisert prosjekt

Men er en tredje boligsektor mulig å få til, og hva vil det koste?

– Jeg anerkjenner problemet vi står overfor på boligmarkedet, men tror dette blir vanskelig, sier Sørvoll.

Han forklarer dette med at disse boligene antageligvis vil bli ganske dyre å bygge, og spør samtidig om hvem som skal finansiere det.

Dessuten trengs det en tomt for å bygge hus, og de kan bli vanskelige å finne og dyre å kjøpe. Spesielt i de større byene der presset er størst.

Sørvoll ser for seg at en lov om allmenne boliger i Norge kunne hatt noe for seg, som et juridisk rammeverk. Men han mener at staten må være forsiktig med å si at boligene skal bli veldig billige å leie.

– Jeg tror først og fremst at en utbygging av en tredje boligsektor i Norge vil være med å rydde opp i et delvis useriøst marked. At det vil ha en disiplinerende effekt, understreker han.

Et tryggere leiemarked

Han mener slike boliger vil være et godt tilskudd til et bedre fungerende marked, med større botrygghet for leietakerne. Dersom det ikke drives med mål om profitt, men at alt går til allmennyttig boligutleie, tror han blir det blir lettere å forsvare en slik boligsektor.

– Det er ingen tvil om at en slik sektor vil møte mye motstand fra de profesjonelle utleierne som finnes i dag. De vil si at dette er nytteløst og blir dyrt, fastslår Sørvoll.

Da er det, ifølge boligforskeren, viktig at myndighetene holder fast ved at en tredje boligsektor skal være et trygt alternativ til det vi har i dag.

Krav fra det offentlige

SV mener en nasjonal politikk må til for å snu trenden, og at det må endringer til både på leie- og eiemarkedet. For å gjenskape et mer rettferdig boligmarked, trengs det, ifølge stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski, en lovhjemmel som per i dag ikke finnes. Hun bruker bygging av nye boligprosjekter som eksempel.

– En måte å sikre et tryggere leiemarked på, er at det stilles krav fra Plan- og bygningsetaten om at en viss prosent av boligene som oppføres, blir avsatt til å dekke dette markedet, forklarer Kaski.

Hun etterlyser at det offentlige tar en større rolle i boligbyggingen i Norge.

– Diskuterer alle typer løsninger

For Kristin Sæther, som er den i LOs ledelse som har ansvar for boligpolitikk, er tanken om et boligbyggelag i regi av LO ikke helt ny. Hun viser til at LO-forbundet Handel og Kontor allerede har luftet ideen.

Henrik Drivenes, leder av HK Ung i Norge, er blant dem som har bedt LO stifte et eget boligbyggelag.

– Det er på høy tid at fagbevegelsen i Norge tar grep og jobber for at LOs medlemmer også kommer inn på boligmarkedet, sa Drivenes til FriFagbevegelse i fjor høst.

I København er det danske fagforbundet Dansk Metal i gang med å bygge 214 familieboliger og 403 studieboliger til medlemmenes barn og barnebarn. 

Dette prosjektet ønsker LOs boligpolitiske utvalg å besøke når de skal på studietur til Danmark i april, forteller Sæther.

– Vi er nysgjerrige på hvordan dette fungerer, men det er en ganske drastisk investering som jeg ikke tror fagbevegelsen er samstemte rundt. At LO skulle blitt boligbygger og etablert boligbyggelag, er nok enn så lenge en lite utviklet og modnet idé. Men vi følger med på de initiativ som finnes og diskuterer gjerne alle typer løsninger, skriver Sæther i en epost.

Denne våren skal regjeringen legge fram en egen boligmelding. LO mener det nå trengs kraftfulle tiltak fra offentlig sektor. Krisen i byggenæringen må møtes av finanspolitiske tiltak og økte bevilgninger til aktivitet i bygg og anlegg, mener Sæther.

– Da er det på sin plass med at det bevilges midler til en betydelig styrking av offentlig ikke-kommersiell leiesektor. Dette skisserte også Fellesforbundet tydelig i sitt innspill til Kommunaldepartementet rett før jul for å møte nedgangen i boligbyggingen. På dette er fagbevegelsen samstemte – så nå er det bare å brette opp ermene, skriver Sæther.

Allmenne boliger i Danmark

• En million dansker bor i en såkalt «almen bolig».

• Det finner over en halv million allmenne boliger i Danmark. Dette utgjør 20 prosent av den totale boligmassen, og er fordelt i alle landets kommuner.

• Det finnes tre typer allmenne boliger i Danmark: Familie-, ungdoms- og eldreboliger.

• De danske boligsamvirkene driver etter non-profit og boligdemokratiske prinsipper.

• Boligdemokrati betyr at leietakerne er med å påvirke alt fra husleie til ordensregler. Flertallet bestemmer.

• I tillegg jobber boligsamvirkene aktiv med å skape noe sammen samt å bygge fellesskap.

Kilde: BL – Danmarks Almene Boliger

Tredje boligsektor

Tanken bak en tredje boligsektor er å etablere et alternativ til den markedsstyrte boligsektoren på den ene siden og den kommunale boligsektoren på den andre siden.

Målgruppen er vanlige folk som ikke er vanskeligstilte, men som sliter med å få egenkapital nok til å kjøpe noe til full markedspris.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy