JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kee Chiz Kok er sjelden: Nå skal det jobbes for å få flere som ham

ØNSKER FLERE: Kee Chiz Kok er en av veldig få tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i Fagoforbundets landsstyre. Han håper et nytt prosjekt skalgi flere.

ØNSKER FLERE: Kee Chiz Kok er en av veldig få tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn i Fagoforbundets landsstyre. Han håper et nytt prosjekt skalgi flere.

Per Flakstad

Fagforbundets mange medlemmer med innvandrerbakgrunn er lite representert i forbundets styrer. Et nytt prosjekt skal bøte på det, men flere er kritiske til at det ikke følger ekstra ressurser med.

2023031409391320230314093911

redaksjonen@fagbladet.no

Som en av veldig få representanter med et ikke-norskklingende navn skiller Kee Chiz Kok seg ut på lista over de 89 representantene i Fagforbundets landsstyre.

Kok jobber med å behandle søknader om startlån i Sør-Odal kommune, og er leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i den lokale fagforeninga.

Han kommer opprinnelig fra Malaysia, og er ett av mange medlemmer i Fagforbundet som ikke er født i Norge.

– Rom for forbedring

Men Kok og andre medlemmer med utenlandsk bakgrunn er underrepresentert i verv og posisjoner i Fagforbundet. Det fastslår forskningsstiftelsen Fafo i en rapport laget på oppdrag fra Fagforbundet.

– Her er det et stort rom for forbedring, sier Kok til Fagbladet.

– Norge har etter hvert blitt et flerkulturelt samfunn, og det jobber mange med flerkulturell bakgrunn i yrker Fagforbundet organiserer. Om Fagforbundet ønsker flere medlemmer, er det her det må jobbes, og med konkrete tiltak. Det er ikke nok å ha fine formuleringer i handlingsplanen, sier han.

Da han vurderte å fagorganisere seg tilbake i 2016, var Fagforbundets arbeid med mangfold ikke blant årsakene til at han valgte å bli medlem.

Nå leder han forbundets mangfoldsnettverk i Innlandet fylkeskrets, og opplever at det skjer mye bra på dette feltet i enkelte fylkeskretser. Han mener likevel det er mye som gjenstår før Fagforbundet kan si seg fornøyd med innsatsen.

En av tre har ingen tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

Fafo-rapporten som Fagforbundet har bestilt, støtter opp om hans erfaringer.

Rapporten er blant annet basert på en spørreundersøkelse blant de lokale fagforeningene i Fagforbundet.

Av fagforeningene som har svart, oppgir omtrent 60 prosent at de ikke har representanter med flerkulturell bakgrunn i sitt styre.

En av tre fagforeninger i undersøkelsen har ikke tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn, verken etter lov- og avtaleverk eller organisatorisk valgte.

Halvparten av fagforeningene svarer at de ikke har noen spesielle tiltak for å få flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

– Ikke godt nok

Det er ikke godt nok, mener Svend Morten Voldsrud, som sitter i Fagforbundets øverste ledelse.

– Fagforbundet har lenge hatt ambisjoner om å styrke innsatsen på dette området. Vi har sett at vi ikke er gode nok, blant annet når det gjelder representasjon av medlemmer med minoritetsbakgrunn i verv, sier han til Fagbladet.

Det er en av grunnene til at det nå skal settes i gang et nytt prosjekt for å styrke mangfolds- og inkluderingsarbeidet i forbundet, forteller Voldsrud.

LOVER SATSING: Svend Morten Voldsrud i Fagforbundets ledelse mener det å få flere tillitsvlagte med minoritetsbakgrunn kan gjøre det enklere å organisere andre med minoritetsbakgrunn.

LOVER SATSING: Svend Morten Voldsrud i Fagforbundets ledelse mener det å få flere tillitsvlagte med minoritetsbakgrunn kan gjøre det enklere å organisere andre med minoritetsbakgrunn.

Fagforbundet

En viktig grunn til at forbundet må bli bedre på dette feltet, er at det kan bidra til å styrke forbundets forhandlingsposisjon, og dermed gi medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, mener han.

– Vi er nødt til å verve flere medlemmer, for det gir økt tariffmakt. Og skal vi verve medlemmer med minoritetsbakgrunn, kan det være en fordel å ha tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Målene for prosjektet er blant annet å øke andelen flerspråklige som organiserer seg i Fagforbundet, og å få flere flerspråklige medlemmer til å ta på seg tillitsverv.

– Vi er nok nødt til å jobbe litt annerledes, og få mangfold og inkludering til å bli en integrert del av arbeidet vårt, sier Voldsrud.

Hva prosjektet konkret skal gå ut på, er først klart når forprosjektet er ferdig i slutten av mars.

Ingen ekstra ressurser

Det som imidlertid er klart, er at det ikke skal brukes noen ekstra ressurser på prosjektet.

Ut fra det Fagbladet erfarer, var det opprinnelig tenkt at en dedikert rådgiver skulle jobbe med prosjektet. Men på grunn av de økonomiske nedskjæringene forbundet har vedtatt som en følge av at kontingenten har blitt satt ned, skal prosjektet nå gjennomføres innenfor eksisterende budsjett.

– Målet er at vi skal kunne gjennomføre dette gjennom å bruke de ressursene vi har ute i organisasjonen. Det har jeg tro på at vi skal få til. Jeg tror også vi får mer effekt ut av det dersom folk ute i organisasjon tar ansvar selv, og vi bruker ressursene der de faktisk er, sier Voldsrud.

– Blir ikke spurt

Flor de Maria Vold har vært med i Fagforbundets mangfoldsnettverk siden det ble opprettet i 2010.

Hun er veldig glad for at det nå kommer et eget prosjekt for å løfte arbeidet med mangfold og inkludering i forbundet.

– Jeg har inntrykk av at det ikke faller så naturlig for mange å tenke på innvandrere når det er ledige verv i fagforeninga, fordi man heller tenker på noen som er lik seg selv, sier SFO-lederen.

Selv begynte hun sin karriere som tillitsvalgt i Fagforbundet fordi noen spurte henne direkte om hun kunne tenke seg å ta på seg et verv.

Siden har det ballet på seg, og hun er nå både plasstillitsvalgt, leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i sin lokale fagforening på Karmøy og leder for mangfoldsnettverket i Fagforbundet Rogaland. Som leder av mangfoldsnettverket kurser hun også tillitsvalgte i fylket om mangfold og inkludering.

MÅ SPØRRE: Flor de Maria Vold mener flere foreninger må bli flinkere til å spørre medlemmer med minoritetsbakgrunn om de vil ta på seg verv. Her er hun flankert av tillitsvalgt-kollegaer i Fagforbundet Karmøy.

MÅ SPØRRE: Flor de Maria Vold mener flere foreninger må bli flinkere til å spørre medlemmer med minoritetsbakgrunn om de vil ta på seg verv. Her er hun flankert av tillitsvalgt-kollegaer i Fagforbundet Karmøy.

Knut A. Nygaard

– Jeg tror mange medlemmer med innvandrerbakgrunn ikke blir spurt om å ta på seg verv fordi de ikke har like store nettverk som andre, sier Vold.

Hun opplever likevel at det har skjedd en utvikling siden hun meldte seg inn i forbundet for 30 år siden.

– Da jeg var på samlinger i Oslo i begynnelsen, var det veldig få andre med innvandrerbakgrunn der. Nå begynner jeg å se flere. Men det har tatt lang tid.

Hun er positiv til prosjektet som nå skal settes i gang, men synes det er synd at det ikke følger penger med.

– Dette er et stort forbund med mye penger, og det å satse på mangfold og inkludering er en investering for framtida. Derfor burde dette feltet prioriteres, også økonomisk, sier Vold, og får støtte fra flere andre i mangfoldsnettverket.

Savnet kursholdere som liknet henne

Vanessa Riviere, som også er med i Fagforbundets mangfoldsnettverk, mener prosjektet burde kommet i gang for lenge siden.

– Jeg synes det er synd at vi ikke har kommet lenger enn hit på de 13 årene mangfoldsnettverket har eksistert og det har vært et uttalt mål for forbundet å jobbe mer med mangfold og inkludering, sier Riviere.

Hun er frikjøpt fra jobben som baseleder på AKS for å være yrkesseksjonsleder for kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo.

ØNSKER EGNE VERV: Vanessa Riviere tror egne verv som ansvarlig for mangfold i ulike styrer kan gi en fortgang i rekrutteringen av flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

ØNSKER EGNE VERV: Vanessa Riviere tror egne verv som ansvarlig for mangfold i ulike styrer kan gi en fortgang i rekrutteringen av flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Birgit Dannenberg

Selv har hun i mange år som aktiv i forbundet savnet kursholdere med minoritetsbakgrunn.

– Jeg har vært aktiv i forbundet i snart 20 år og aldri møtt en kursholder som ser ut som meg. Det har noe å si, å se noen man kan gjenkjenne seg selv i, slik at man kan tenke: «Om jeg engasjerer meg og jobber hardt nok, kan det være meg som står der en gang i framtida».

Savnet har ført til at hun har tatt saken i egne hender, og spurt om hun kan få holde kurs for plasstillitsvalgte i foreningen. Det har hun fått.

– Det er et viktig prinsipp i forbundet, blant annet når det gjelder verving, at ung skal møte ung og at yrke skal møte yrke. Det må vi også tenke på når det gjelder flerkulturell bakgrunn, sier Riviere.

Ønsker egne styreplasser

For å få en fortgang i arbeidet kunne hun tenkt seg egne styreverv med hovedansvar for mangfold og inkludering på forening- og fylkesnivå i organisasjonen.

– Det bør sitte noen med det perspektivet i valgkomiteer og i styrer på de ulike nivåene. Og skal vi sikre det, tror jeg vi må gå aktivt ut for å finne medlemmer med minoritetsbakgrunn og oppfordre dem til å ta på seg verv, sier Riviere.

– Det handler også om å bygge folk, om å gi skikkelig skolering og å bygge selvtillit.

Svend Morten Voldsrud er glad for at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn engasjerer seg for å løfte forbundets arbeid med dette feltet, og mener det er verdt å se på forslagene fra Riviere.

– Men vi må gjøre en vurdering på om det er den beste måten å løse dette på, eller om det er bedre å få det til å bli en del av alt det andre arbeidet vårt, sier han.

– Lær av fylkene som jobber med dette

Kee Chiz Kok håper prosjektet som nå skal i gang tar opp i seg erfaringer fra vellykkede satsinger på fylkeskretsnivå, som i Rogaland og Innlandet.

Han forteller at de i Innlandet har gode erfaringer med sitt nettverk av mangfoldskontakter, som også sitter i foreningsstyrene lokalt.

De jobber også aktivt på fylkeskretsnivå, både opp mot valgkomité og tillitsvalgtopplæring.

– Jeg håper det arbeidet vi gjør i Innlandet kan være til inspirasjon for flere, og er veldig glad for at det nå kommer et prosjekt som skal bedre måtene vi jobber med dette på i hele forbundet, sier Kok.

MEST LEST:
Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy