Kirsten snytt for 200.000 i pensjon

Fagforbundet tar saken hennes til trygderetten

FOR LITEN PENSJON: Kirsten Karin Tvilde på Voss skulle hatt over 2000 kroner mer i månedlig pensjonsutbataling fra 2002. Men da det ble oppdaget i fjor, fikk hun bare etterbetalt for de tre siste årene.

FOR LITEN PENSJON: Kirsten Karin Tvilde på Voss skulle hatt over 2000 kroner mer i månedlig pensjonsutbataling fra 2002. Men da det ble oppdaget i fjor, fikk hun bare etterbetalt for de tre siste årene.

Per Flakstad

Samordningen med enkepensjon etter mannen ble feil da Kirsten Karin Tvilde ble alderspensjonist i 2002. Men først i fjor ble det oppdaget at hun skulle hatt over 2000 kroner mer i måneden i pensjon. Likevel vil ikke Statens Pensjonskasse etterbetale mer enn tre år tilbake.

2017071112274020170712135423

per.flakstad@fagbladet.no

Nå er den 82 år gamle enken fra Voss fortvilet over pengene hun har gått glipp av.

– Jeg er dårlig til bens, og har proteser i begge knær. Hadde jeg fått den pensjonen jeg skulle hatt allerede fra 2002, kunne jeg ha kjøpt mer hjelp og levd et bedre og enklere liv, sier hun.

Like vondt gjør det at Statens Pensjonskasse gir henne ansvaret for at samordningen ble feil.

– Jeg har alltid forsøkt å gjøre det som var rett og gjøre det så nøyaktig som mulig. Det har jeg også gjort denne gangen. Derfor er det ekstra sårt at Statens Pensjonskasse gir meg ansvaret, sier hun.

Hun har krevd etterbetalt helt tilbake fra 2002 da samordningen ble feil. Fagforbundet har tatt tak i saken hennes og vil kjøre den i trygderetten.

Dersom hun vinner fram med kravet, betyr det en ekstra etterbetaling på rundt 200.000 kroner.

Etterbetalt bare for tre år

Mannen hennes hadde polio og døde i 1995. Han hadde hele livet arbeidet på ligningskontoret i Voss, og Kirsten fikk enkepensjon fra Statens Pensjonskasse som var samordnet med lønnen som hjelpepleier i hjemmetjenesten i kommunen.

I 1998 ble hun uføretrygdet, og uførepensjonen og etterlattepensjonen ble samordnet. I 2002 gikk hun over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist, og det var her at samordningen ble feil.

Det var for øvrig Statens Pensjonskasse selv som i fjor oppdaget at Kirsten hadde fått for lite i enkepensjon etter mannen.

Hun har fått 84.000 kroner etterbetalt for de tre siste årene, men de øvrige årene mener pensjonskassen er et foreldet forhold siden de ikke hadde fått noen beskjed om at tjenestepensjonen ble endret da Kirstin gikk over fra uførepensjon til alderspensjon i 2002.

Fikk ikke beskjed

«Tvilde hadde et selvstendig ansvar og en undersøkelsesplikt til å sette seg inn i sine rettigheter og gi informasjon om andre pensjonsordninger til Statens Pensjonskasse», skriver de til trygderetten, og viser til to brev fra 1995 der de mener hun er gjort oppmerksom på pliktene sine som pensjonsmottaker.

Dette reagerer Kirsten Karin Tvilde sterkt på:

– Jeg har aldri fått informasjon om at Statens Pensjonskasse skulle ha direkte beskjed fra meg. Det står i alle fall ingenting om det i de brevene jeg har fått, og jeg har tatt vare på alt, sier hun og viser fram en mappe der brev og sakspapirer er sirlig og kronologisk ordnet.

– Mannen min var flink til å lese dokumenter og han lærte meg mye om dette. Likevel har jeg alltid søkt hjelp for å være helt trygg på at alt skal bli rett. Når jeg leverer skattemelding, bestiller jeg time på ligningskontoret, og da jeg ble alderspensjonist, bestilte jeg time på trygdekontoret i Voss for å være sikker på at alt gikk riktig for seg, forteller hun.

– Hvis det hadde stått noe sted i brevene fra Statens Pensjonskasse at de skulle ha direkte beskjed om endringer i min pensjon for at samordningen med etterlattepensjonen skulle bli riktig, så hadde selvsagt både jeg og saksbehandleren på trygdekontoret i Voss sørget for at det ble gjort, sier hun.

Det ble ikke skrevet noe notat fra møtet på trygdekontoret i Voss i 2002. Ifølge NAV på Voss er det heller ikke rutine å skrive referater eller notater fra slike møter bortsett fra i enkelte tilfeller der det kommer fram nye eller spesielle opplysninger som er viktige for sakene.

(artikkelen fortsetter under bildet)

TRODDE ALT VAR I ORDEN: Kirsten Karin Tvilde fikk hjelp fra trygdekontoret på Voss til å ordne alt som skulle ordnes da hun gikk over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist i 2002. Dermed trodde hun alt var i orden, men Statens pensjonskasse mener hun i tillegg skulle ha informert dem direkte.

TRODDE ALT VAR I ORDEN: Kirsten Karin Tvilde fikk hjelp fra trygdekontoret på Voss til å ordne alt som skulle ordnes da hun gikk over fra å være uførepensjonist til å bli alderspensjonist i 2002. Dermed trodde hun alt var i orden, men Statens pensjonskasse mener hun i tillegg skulle ha informert dem direkte.

Per Flakstad

Trodde alt var i orden

Det var Storebrand som var pensjonsleverandøren til Voss kommune på den tiden. Ifølge Storebrand ble det sendt inn opplysninger om pensjonen til Tvilde til tjenestepensjonsregisteret i 1998 og om endringene da hun ble alderspensjonist i 2002. I dette registeret har også Voss trygdekontor ført opp etterlattepensjonen hennes fra Statens pensjonskasse.

Dermed trodde Kirsten at alt var i orden. Men det var det likevel ikke.

Ifølge Statens Pensjonskasse mottar de ikke automatisk opplysninger når en annen offentlig tjenestepensjonsordning starter utbetaling av pensjon.

«Når det gjelder spørsmål om pensjon fra Statens Pensjonskasse, er det ikke tilstrekkelig kun å henvende seg til folketrygdens organer eller andre pensjonsinnretninger. Henvendelser må skje direkte til Statens Pensjonskasse.», skriver de i sitt oversendelsesbrev til trygderetten.

Dette mener de Kirsten Karin Tvilde har fått informasjon om, men Tvilde sier hun aldri har fått slik informasjon.

Fagforbundet: – Urimelig

– Jeg vet jeg har en plikt til å informere. Men samtidig trodde jeg at det var tilstrekkelig å få hjelp fra trygdekontoret og forsikre meg om at informasjon var sendt til de registrene der slikt skal registreres. Hvordan skulle jeg ha forutsetninger for å vite at Statens Pensjonskasse i tillegg skulle ha en egen beskjed når de ikke har informert meg om det, spør Kirsten Karin Tvilde.

Ifølge Fagforbundet, som har tatt tak i saken hennes og vil kjøre den i trygderetten, er det urimelig at hver enkelt pensjonist skal ha ansvaret for å kjenne samordningsloven og ha oversikt over hvem som skal ha hvilken informasjon.

«Tjenestepensjonsregisteret samler opp informasjon om alle samordningspliktige pensjonsytelser, og oversender informasjon om dette til andre leverandører av offentlig tjenestepensjon. Statens pensjonskasse skulle derfor på et langt tidligere tidspunkt har fanget opp at Kirsten Karin Tvilde hadde en samtidig ytelse fra offentlig tjenestepensjon fra Storebrand og dermed sørget for omregning.», skriver forbundet i et brev til Statens pensjonskasse.

Har hjulpet flere

Mannen hennes hadde polio, men var aktiv på mange områder, og satt både lokalt og sentralt i styrene for helsesportlaget. Selv utdannet hun seg til instruktør. I tillegg til jobben, har hun reist mye rundt i landet som instruktør for handikappede.

Siden mannen jobbet på ligningskontor, hadde han oversikt over støtteordninger og regelverk. Sammen har de hjulpet flere med funksjonshemminger slik at de fikk den hjelpen og støtten som de hadde krav på.

– Har gjort det alt som kan forventes av meg

– Jeg mener det er lov å kreve sin rett, etter at du har gjort din plikt. Og jeg mener jeg har gjort min plikt både i arbeidslivet og som frivillig i handikappidretten, sier Kirsten Karin Tvilde.

Hun mener også at hun har gjort alt som kan forventes av henne for å opplyse om sine pensjonsforhold, i den tro at ulike pensjonsleverandører har systemer og rutiner som gjør at alle blir informert.

– Derfor synes jeg ikke er det urimelig å kreve de pengene som alle i utgangspunktet er enige om at jeg skulle hatt, sier hun.

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy