Klimadebatt i fagbevegelsen:

Klimasaken splitter fagbevegelsen: – Noen ganger opplever jeg det som at vi står på hver vår side og roper til hverandre

Sahar Azari fra NTL.

Sahar Azari fra NTL.

Ole Palmstrøm

Hun kommer fra offentlig sektor og miljøbevegelsen. Han fra industrien. Sahar Azari fra NTL og Karl Ruben Gaasø fra Industri Energi er begge redde for klimaendringene og ønsker seg en annen dialog om klima i LO.

2018120407480020190410203756

For klimaets skyld er det viktig at vi finner prosjekter som vi vil pushe sammen.

Karl Ruben Gaasø, Industri Energi Ung

ragnhild@lomedia.no

– Det er ingenting som tyder på at fortellingen norsk petroleumsnæring framover er en fortelling om en solnedgangsnæring, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da han talte til LOs olje- og gasskonferanse i Bergen i november.

I salen satt representanter fra petroleumsnæringen, regjeringen og partene i arbeidslivet. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var der, direktør Bente Nyland i Oljedirektoratet var der, og konserndirektør Arne Sigve Nylund i Equinor.

Fra fagbevegelsen til miljøbevegelsen

Forsker: Grønt skifte er mulig – om politikerne tør

Sahar Azari var ikke blant tilhørerne i salen. I stedet satt hun på Naturvernforbundets kontor i Oslo, fullt opptatt med å ta igjen det forsømte etter et fem dager langt landsmøte i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Fram til i vår var Sahar Azari leder av NTL Ung. Etter at hun gikk av, har hun begynt i ny jobb som kommunikasjonssjef i Naturvernforbundet, og i november ble hun valgt inn i landsstyret til NTL. Med en fot både i miljøbevegelsen og fagbevegelsen skulle Azari gjerne sett et LO som var mer offensivt i klimaspørsmålet.

– Vi har LOs utdanningskonferanse, vi har LOs organisasjonskonferanse og LOs olje og gasskonferanse, men ingen LOs klimakonferanse. Det hadde vært kult om LO ville arrangere en konferanse om grønn omstilling, sier Azari.

Hjertesukk

Sammen med Fagforbundet, LO i Oslo, Kirken og miljøbevegelsen har NTL de siste fem årene vært med på å arrangere en årlig konferanse – Broen til framtiden. Konferansens overordnede tema har hele tiden vært hvordan Norge kan omstille seg til å bli et lavutslippssamfunn.

«Brems norsk oljeutvinning – 100 000 klimajobber nå!» lyder parolen.

Da NTL avholdt landsmøte i november, gikk Azari på talerstolen med et hjertesukk:

– Rapporten fra FNs klimapanel viser oss en dyster framtid, og forteller oss at vi må ta grep i alle sektorer. Det som er vårt problem, er at ingen av de som representerer de som jobber i olja eller i industrien er med i Broen-samarbeidet. Vi sliter med å få med oss hele fagbevegelsen og hele samfunnet på laget, sa hun fra talerstolen.

Det er sterke meninger om klima internt i fagbevegelsen. Det har Azari selv fått erfare.

– Noen ganger opplever jeg det som at vi står på hver vår side og roper til hverandre, uten at man klarer å snakke sammen. For å finne en løsning, må vi ha dialog, sier hun til LO-Aktuelt.

Dette er 70 klimavennlige yrker

Frustrert over LO-kamerater

En drøy uke før Azari gikk på landsmøtets talerstol, la Karl Ruben Gaasø ut et annet hjertesukk på sin Facebook-side. Gaasø er leder for ungdomsutvalget i Industri Energi, et forbund som blant annet organiserer arbeidstakere i olje- og gassektoren.

«Jeg syns det er skikkelig skummelt med klimaendringer og uansett hva vi gjør kommer verden til å snus på hodet i min generasjon sin levetid. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å redusere utslippene og omfanget så mye som mulig. Jeg har meninger om hvordan dette burde gjøres som mange av mine venner vil mene at er kontroversielle, og det er helt greit. Det jeg derimot ikke syns er så kult er at kamerater fra andre forbund i LO går ut og snakker ned industrien og næringene vi jobber i, på vegne av forbundet sitt og ikke et politisk parti. Dette uten å invitere oss til bordet», skrev Gaasø.

Ungdomslederen synes «100.000 klimajobber nå!» er flott parole. Problemet, mener han, er budskapet som følger etterpå.

– Når neste setning handler om å avvikle oljenæringen, er det kjipt for våre medlemmer. Jeg skulle ønske de kunne snakke mer om hvilke nye ting vi skal drive med, framfor hva vi ikke skal drive med, sier Gaasø til LO-Aktuelt.

Budskapet om at petroleumsvirksomheten må avvikles, svekker industriforbundenes evne til å organisere, mener ungdomslederen. Prisen er at potensielle medlemmer velger andre, konkurrerende forbund som ikke provoserer arbeidstakerne i næringen, hevder han.

Karl Ruben Gaasøi Industri Energi.

Karl Ruben Gaasøi Industri Energi.

Industri Energi

Olje-kompromiss

Det går en splittelse gjennom LO. På den ene siden står industriforbundene, med Fellesforbundet og Industri Energi i spissen. De er naturlig nok opptatt av å sørge for arbeid til de mange som jobber i petroleumsnæringen og relaterte næringer. På den andre siden står de store forbundene i offentlig sektor, NTL og Fagforbundet, i tillegg til blant andre Handel og Kontor og EL og IT Forbundet, som ønsker en raskere dreining mot fornybarsamfunnet. Splittelsen ble tydelig under forrige LO-kongress. Da truet tillitsvalgte i Fellesforbundet og Industri Energi med å melde seg ut av LO dersom LO-kongressen gikk inn for varig vern av områdene utenfor Vesterålen, Senja og Lofoten.

– Det er ikke min intensjon å snakke ned næringen. Arbeidstakerne i petroleumssektoren har tvert om vært kjempeviktige for å skape det samfunnet vi har i dag, sier Azari.

Facebook-innlegget til Karl Ruben Gaasø har fått henne til å reflektere.

– Jeg tror vi misforstår hverandre rett og slett. Jeg har på følelsen at mange fra industriforbundene tror at vi ønsker å legge ned arbeidsplassene deres i dag. Det er ikke det vi vil. Vi må begynne med å bruke den kunnskapen og teknologien vi allerede har til å skape en rettferdig, grønn omstilling. Ikke bare i petroleumsnæringen, men i hele samfunnet. En utfasing av olje- og gassvirksomheten betyr en gradvis reduksjon samtidig som man finner løsninger. Da må vi jobbe i fellesskap for å finne ut hvordan vi skal nå klimamålene, sier Azari.

Kort tid til

Gaasø avviser at han misforstår budskapet.

– Men om vi ikke åpner nye felter for utvinning, så mister vi arbeidsplasser fra 2022. Det er fire år til. For våre medlemmer, som har huslån og billån og som nylig har vært igjennom en voldsom omstilling, så føles det som i morgen, sier han.

Ungdomslederen mener forbund som NTL ikke anerkjenner at de som jobber i norsk petroleumsnæring faktisk bidrar til det grønne skiftet.

– Hvordan gjør næringen det, mener du?

– For eksempel ved karbonfangst og -lagring. I Hammerfest lagres det nå karbon tilsvarende åtte av ti innenriksflyvninger i Norge. Sånne løsninger er det verden trenger.

Gaasø viser også til Konkraft-samarbeidet der næringen har gått sammen på tvers av bedrifter med mål om å få ned klimagassutslippene.

– LO må ta ledertrøya

På forrige LO-kongress kom LO-forbundene fram et kompromiss om utvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Sahar Azari håper neste LO-kongress, i 2021, kan bringe klimakampen ett skritt videre. Fram til da må LO ta på seg ledertrøya for å føre dialogen videre, mener hun.

– Jeg skulle ønske at LO kunne vært en mer aktiv tilrettelegger slik at vi kan finne de gode løsningene sammen. LO kunne bidratt med å skape arenaer og møteplasser for den dialogen, sier Azari.

– Slik det er nå, er det ingenting som skjer på klimafronten fordi vi i LO ikke klarer å bli enige om noe, hevder Gaasø i Industri Energi Ung.

Han mener at ungdomsorganisasjonene kan bidra til å flytte LO-forbundene nærmere hverandre.

– Jeg ønsker at vi skal få til å snakke mer sammen om klima, og at vi kan bli enige om hvordan vi kan gi det grønne skiftet en konkret innhold. Da må vi fokusere på de tingene vi er enige om. Det hadde vært kult om ungdomsorganisasjonene i LO kunne gått sammen om et felles klimaopprop i fagbevegelsen, sier Gaasø.

– Det ligger helsikes mange arbeidsplasser i gjenbruk

LO: – Uenigheten oppfattes større enn den er

Are Tomasgard er LO-sekretær med miljø og klima som ett av sine ansvarsområder. Han mener det skjer mye på klimafronten i LO.

– At det er ulik tilnærming og ulik virkelighetsoppfatning innad i LO-familien er verken nytt eller noe vi ikke håndterer. Men jeg tror nok at uenigheten oppfattes større enn den er, skriver Tomasgard i en e-post til LO-Aktuelt.

Han opplever ikke manglende dialog om klima som et problem i LO.

– Forbundene har vært aktivt med på å utforme LOs klimastrategier. Og vi har jo et handlingsprogram vedtatt av forbundene på kongressen, som gir føringer for hvordan LOs administrasjon skal jobbe med de forskjellige temaene og sakene. Det er nok riktig å si at ikke alle forbund prioriterer like høyt å delta i arbeidet, men de fleste forbund har også egne klimastrategier eller andre førende dokumenter og vedtak, skriver LO-sekretæren.

LO jobber aktivt for å få til en rettferdig omstilling til en klimavennlig framtid, der arbeidstakerne er med på å planlegge omstillingen og forme framtidas arbeidsplasser, hevder Tomasgard. Han viser blant annet til at LO og Oslos byråd har inngått en avtale om å få på plass en Oslo-modell for rettferdig omstilling. I disse dager er LO også tilstede på FNs klimaforhandlinger i Katowice for å arbeide for en klima- og arbeidstakervennlig omstilling.

Hvorfor har LO en årlig olje og gasskonferanse, men ingen konferanse for grønn omstilling når vi vet at klimaendringene er en av vår tids største utfordringer?

– Vi har flere ganger vurdert om vi skulle arrangere en egen klimakonferanse, men har landet på å velge andre måter å ha klima på dagsorden på. Olje- og gasskonferansen er en bransjekonferanse for medlemmer som jobber i den næringen, der HMS og nærings- og arbeidslivspolitikk er på agendaen. Det er jo ingen motsetning i å arrangere denne bransjekonferansen og å prioritere klima, svarer Tomasgard.

Også LO innser at bruk av fossile brennstoff skal og må fases ut, påpeker Tomasgard, men legger til:

– Samtidig er det også slik at petroleum brukes til mye mer enn energi, som industriell råvare i fremstilling av komponenter i blant annet PCer, mobiltelefoner og el-biler. Vi vil i en lang periode være avhengig av olje og gass, og da er det viktig at vi ikke faser ut den delen av olje- og gassproduksjonen som har de laveste CO2-utslippene i denne næringen.

MEST LEST:
Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Forhandlngsleder Mette Nord er fornøyd med at Fagforbundets medlemmer opprettholder kjøpekraften gjennom oppgjøret for de kommuneansatte. I tillegg er heletillegget økt.

Per Flakstad

Kommuneoppgjøret er i havn: Ansatte får mellom 1400 og 1900 kroner

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september.  Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Denne høsten skal mange avtaler som gjelder Fagforbundets medlemmer forhandles. Dette er fra kommuneoppgjøret som startet i forrige uke og som har frist 125.september. Fra v: Hans Ole Rian, Creo, Anne Finborum, Skolenes Landsforbund (med ryggen til) Pål Skarsbak, Fagforbundet og LO Kommune og Tone Faugli, leder i forhandlingsenheten i Fagforbundet. I kalenderen kan du se når din avtale skal forhandles.

Per Flakstad

Lønnsoppgjørene står i kø: Her kan du se når din lønn skal forhandles i høst

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Vaskeriansatte får et generelt årlig tillegg på nesten 2500 kroner etter årets lønnsforhandlinger. Bildet viser Karmjit Kaur, vaskeriansatt ved Nor Tekstil i Drammen.

Arkivfoto: Ole Palmstrøm

De vasker tøy for sykehus og sykehjem – nå får de 1000 kroner mer i lønnstillegg enn helsearbeiderne

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Kvinnen oppga under jobbintervjuet at hun var utdannet helsefagarbeider. (Illustrasjonsfoto)

Titti Brun

Kvinne jobbet ulovlig som helsefagarbeider i nesten ett år – løy om utdannelse i jobbintervju

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Enslige minstepensjonister får en årlig økning på 1.872 kroner i årets trygdeoppgjør.

Anna Granqvist

Her er alle de nye satsene: Minstepensjonister får 130 kroner mer i måneden

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Første kull: Wenche Kallerud (f.v.), Eirik Øye Heintz, Sszilvia Beck og Quesna Basney er i gang med fagskolens nye studietilbud, kirurgisk virksomhet.

Karin Svendsen

Nytt fagskoletilbud: Snart kan disse helsefagarbeiderne jobbe sammen med kirurgene

Ansvarlig redaktør:
Eva Ler Nilsen
Redaksjonssjef:
Michael Brøndbo

Nettredaktør:
Knut A. Nygaard
Utviklingsredaktør:
Vidar Eriksen
Utgiver:
Fagforbundet
Kontakt redaksjonen:
tips@ignore-fagbladet.no
Annonser:
Salgsfabrikken
Sosiale medier:
FacebookTwitter
RSS:
RSS-feed
Telefon:
23 06 40 00
Adresse:
Møllergata 10, 0179 Oslo
Fagbladet er medlem av Fagpressen og redigeres etter: RedaktørplakatenVær Varsom-plakatenEtiske husregler Les også: Fagbladets personvernpolicy